Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(29)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Przecławski Krzysztof
(2)
Będkowska-Heine Violetta
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Chamcówna Mirosława
(1)
Chrostowska Bożena
(1)
Dziewulak Andrzej
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Narkiewicz-Niedbalec Ewa
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Zielińska Maria
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Czas wolny od pracy ucznia
(9)
Czas wolny od pracy
(4)
Młodzież
(4)
Dziecko
(2)
Dziecko trudne
(2)
Jakość życia
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Odpoczynek
(2)
Ubóstwo
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Chłopcy
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czytelnictwo
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Internaty
(1)
Internet
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Marynarze
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rodzina
(1)
Seksuologia
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Społeczności internetowe
(1)
Starość
(1)
Studenci
(1)
Uczniowie
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariat
(1)
Wolontariusze
(1)
Wrocław
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Żołnierz polski
(1)
Subject: time
2001-
(1)
9 results Filter
Book
In basket
(Z Prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
Publikacja stanowi zbiór szesnastu tekstów, poświęconych różnym aspektom i wymiarom szeroko rozumianego czasu wolnego. Niektóre z poruszanych w nich kwestii omawiane i dyskutowane były podczas konferencji naukowej pt. Młodzież w czasie wolnym - edukacja, praca, formy ludności zorganizowanej przez Sekcję Socjologii Młodzieży i Edukacji oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w maju 2011 r. w Łagowie Lubuskim. Tom zawiera również trzy artykuły, które są efektem kooperacji Uniwersytetu Zielonogórskiego z Uniwersytetem Vinh w Wietnamie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106956 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48619 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65775 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 27957, 27956 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 18104 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 11627 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 17584 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 16801, 16794, 16739 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 24910 (1 egz.)
Book
In basket
"(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych. Książka z pewnością może służyć animatorom czasu wolnego a także być wykorzystana w procesie dydaktycznym kształcenia studentów na kierunkach przygotowujących do pracy edukacyjno-pedagogicznej i pracy socjalnej". Prof. dr hab. Ewa Syrek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47318 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65757 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 27525, 27524, 27523, 27521 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 17964 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 11554 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 17625 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 16624 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 33147, 24668 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; 1510. Prace Pedagogiczne / Uniwersytet Wrocławski ISSN 0137-1096 ; XCVI)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 77014 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40033 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 55312 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 ; 1181. Prace Pedagogiczne / Uniwersytet Wrocławski ISSN 0137-1096 ; LXXVIII)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 75238 (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego.)
Zasięg problematyki naukowej przedstawionych do recenzji artykułów jest dosyć obszerny. Omawiane problemy nieszczą się w obszarze kultury czasu wolnego i jakości życia we współczesnym społeczeństwie. Elementem łączącym wszystkie teksty jest analiza różnorodnych aspektów procesów społecznych związanych z czasem wolnym jako wartością dla różnych grup społecznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105474 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45687 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38983 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zamyka swoisty tryptyk dedykowany Profesorowi Stanisławowi Kawuli w 70. rocznicę Jego urodzin. Podjęte zostały w nim aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, które ukazały się już drukiem to: Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań oraz Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Łączy je wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Młodzież w obliczu wyzwań współczesności" przynosi szerokie spojrzenie na aktywność podejmowaną przez młodzież oraz na uwarunkowania postaw moralnych oraz poglądów młodzieży. Część druga grupuje teksty skupione wokół hasła przewodniego "Szanse i perspektywy pracy z młodzieżą". Kolejna część podejmuje niezwykle istotne kwestie społeczno-pedagogiczne wiążące się z kryzysami i zagrożeniami jakich doświadcza polska młodzież. Ostatnia, czwarta część skupia się na ukazaniu różnorodności działań podejmowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej na rzecz młodzieży oraz z udziałem młodzieży. Wartość tej części pracy jest tym większa, że zamieszczone w niej opracowania dowodzą skuteczności wspomnianych działań, zachęcając do czerpania z zaprezentowanych "dobrych praktyk". Należy odnotować, że książka odznacza się - co podkreśla w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbieta Łuczak - wysokim poziomem naukowym zawartych w niej publikacji, które ukazują, "że współczesna młodzież - wbrew obiegowym opiniom - potrafi angażować się w wiele cennych inicjatyw, że może być twórcza i kreatywna, a przez to bardziej wartościowa. Jestem przekonana - pisze Recenzentka - że lektura tej książki będzie stanowiła poważny wkład w ogólnopolską dyskusję nt. problemów młodzieży oraz że przyczyni się do rozwoju i poszerzenia pól badawczych pedagogiki społecznej".
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106457 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47909 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37717 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31918 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63151 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again