Form of Work
Książki
(17)
Status
available
(43)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Hołyst Brunon
(3)
Piotrowski Przemysław
(2)
Chlebowicz Piotr
(1)
Cyprian Tadeusz
(1)
Dudała Jerzy
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Hołyst Brunon. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
(1)
Jurczak Justyna
(1)
Kudrelek Jan
(1)
Müller Tadeusz
(1)
Ostrihanska Zofia
(1)
Pawełek Katarzyna
(1)
Pływaczewski Wiesław
(1)
Rolicki Janusz
(1)
Sawicki Jerzy
(1)
Sokołowska Alicja
(1)
Szamota Barbara
(1)
Wójcik Dobrochna
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(3)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Chuligaństwo
(16)
Szalikowcy
(5)
Kibice
(4)
Agresywność
(3)
Młodzież
(3)
Patologia społeczna
(3)
Piłka nożna
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Subkultura
(3)
Hipisi
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Rodzina
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Administracja
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Chuligaństwo (sporty)
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Demokracja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Etyka społeczna
(1)
Gesty
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Grupy społeczne
(1)
Inność
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwigilacja
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kontrkultura
(1)
Korupcja
(1)
Kradzież
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Lęk
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Motywacja pracy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Podsłuch
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo karne
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przymus
(1)
Psychologia środowiskowa
(1)
Punk
(1)
Rastafari
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satanizm
(1)
Savoir-vivre
(1)
Skini
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Squatting
(1)
Stalking
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Strach
(1)
Stres pourazowy
(1)
Stres zawodowy
(1)
Symbole
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła
(1)
Techno
(1)
Terroryzm
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(1)
Ubóstwo
(1)
Urzędnicy
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Znaniecki, Florian
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środki psychoaktywne
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Goleniów (woj. zachodniopomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Czasopisma alternatywne
(1)
Graffiti
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
18 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Authority data
Chuligaństwo (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Przestępstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Agresywność (hasło przedmiotowe) ; Szalikowcy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wandalizm
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Pozycja jest adresowana do zajmujących się bezpieczeństwem imprez masowych, głównie związanych z meczami piłki nożnej i formalnymi czy nieformalnymi organizacjami kibiców klubów sportowych: policjantów, prokuratorów i sędziów, działaczy władz i klubów sportowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej odpowiedających za bezpieczeństwo, pracowników przedsiębiorstw ochraniających obiekty i imprezy sportowe, dziennikarzy i polityków, a także studentów kierunków prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, socjologia i psychologia. Przydatność społeczna tej książki wynika głównie z wykazania i zilustrowania przez autorkę wzrastającego zagrożenia przestępczością i brutalnymi zachowaniami antyspołecznymi, na tle niekontrolowanego i nieuświadamianego przepływu treści ideologii rasistowskich i dyskryminacyjnych do polskiej młodzieży i poprawie efektywności jej zapobiegania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Monografie, ISSN 1897-4392)
Publikacja jest poświęcona problematyce chuligaństwa stadionowego. Autor stara się w niej odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące fenomenu przemocy związanej z meczami piłkarskimi. Praca została oparta o obszerne badania empiryczne, podczas których wykorzystano większość dostępnych metod i technik badawczych - badania aktowe, wywiady z funkcjonariuszami Policji, analizę dokumentów, elementy obserwacji uczestniczącej, literaturę przedmiotu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Książka przedstawia zjawisko agresywnego zachowania kibiców piłki nożnej, które w ostatnich latach stało się szczególnie ważnym problemem społecznym nie tylko w Polsce. Autor omawia: zmiany wizerunku polskich kibiców piłki nożnej, przyczyny chuligańskich zachowań na stadionach, profilaktykę i prewencję futbolowego chuligaństwa, rolę mediów i policji w rozwiązaniu problemu chuligaństwa kibiców. Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i innych nauk społecznych, specjalistów zajmujących się aktualnymi problemami społecznymi i sportem.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Zróżnicowane stanowiska autorów i różny poziom ich prezentacji w artykułach, świadczą o planowanym przez redaktorów książki modelu partnerskiej dyskusji nad problemem, którego rozwiązywanie leży nie tyle w gestii Policji, ale wielu organów administracji rządowej i samorządowej, sądów i prokuratury, organizacji pozarządowych opartych na wynikach badań kryminologicznych i nauk humanistycznych. Przewija się w całej książce myśl o słabości koordynacji systemu przeciwdziałania patologii w sporcie wynikającej z niewykonywania uprawnień koordynujących przez wojewodów, starostów (prezydentów) i wójtów (burmistrzów) i braku partnerstwa ogniw systemu, funkcjonujących autonomicznie. [z recenzji dra hab., prof. WSPol Tadeusza Cieleckiego]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego. Autor posiada już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmuje bowiem ważne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 188.)
Książka poświęcona jest złożonym problemom funkcjonowania społeczności lokalnej w aspekcie jej funkcji wychowawczo-profilaktycznej, na przykładzie powiatu goleniowskiego (Zachodniopomorskie). Układ pracy pozwala jednocześnie na porównanie wywodów autorek z ilustrującymi je zbiorami danych. Publikacja jest w pewnym sensie ewenementem pisarstwa pedagogicznego, gdyż zazwyczaj współczesna polska twórczość naukowa poświęcona jest globalnym problemom i zjawiskom społecznym, tracąc w ten sposób z pola widzenia lokalne różnice, które jednak właśnie w kontekście globalizacji nabierają szczególnego znaczenia. Książka wzbogaci polski rynek publikacji pedagogicznych, szczególnie w zakresie ukazywania znaczenia lokalnych środowisk społecznych w kreowaniu i realizowaniu funkcji wychowawczo-profilaktycznych. Takich bowiem publikacji brakuje w polskiej, pedagogicznej rzeczywistości księgarskiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
"Autor charakteryzuje siedemnaście subkultur: od bikiniarzy do hakerów komputerowych. Rozdział ten stanowi interesujący i wyczerpujący przegląd subkultur młodzieżowych ostatnich lat, z ukazaniem wpływu trendów zagranicznych na kształt polskich subkultur, ukazuje również ich dynamiczne przemiany - zanikanie i rozwój - jako zjawiska odbijające przemiany społeczno-kulturowe oraz ekonomiczno-ustrojowe".
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again