Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Balicki Ryszard
(1)
Gurdek Magdalena
(1)
Kalinowska Felicja
(1)
Pacholska Maria
(1)
Preisner Artur
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(3)
unknown (po)
(1)
Subject
Budżet państwowy
(3)
Demokracja
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Państwowa Inspekcja Pracy
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wychowanie obywatelskie
(2)
AIDS
(1)
Abolicja
(1)
Aborcja
(1)
Absolutyzm
(1)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Agresywność
(1)
Akcyza
(1)
Aktuariusze
(1)
Alkoholizm
(1)
Amnesty International
(1)
Anoreksja
(1)
Antykoncepcja
(1)
Antysemityzm
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bank Ochrony Środowiska
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteka Sejmowa
(1)
Broń biologiczna
(1)
Broń chemiczna
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Burza mózgów
(1)
Celibat
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Centralne Biuro Śledcze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
DNA (chem.)
(1)
Demografia
(1)
Dyplomacja
(1)
Dżihad
(1)
Ekologia
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Euroregiony
(1)
Eutanazja
(1)
Feminizm
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Gospodarka
(1)
Głosowanie
(1)
Immunitet parlamentarny
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Internet
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Kara dożywotniego pozbawienia wolności
(1)
Kara śmierci
(1)
Kazirodztwo
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Komisje parlamentarne
(1)
Konkubinat
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kontrasygnata
(1)
Kontrola
(1)
Korupcja
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kształcenie
(1)
Leasing
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Mentoring
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Mobbing
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narkomania
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Naród
(1)
Niepołączalność (prawo)
(1)
Niepłodność
(1)
Norma prawna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Państwo
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Pedofilia
(1)
Pieniądz
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
5 results Filter
Authority data
Budżety obywatelskie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Budżety terenowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Demokracja uczestnicząca (hasło przedmiotowe) ; Społeczności lokalne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Budżety partycypacyjne ; Participatory budgeting
Book
In basket
Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Termin „demokracja" pochodzi od dwóch greckich zwrotów demos - lud i creatos - panowanie. A zatem demokracja to panowanie (rządy) ludu. Ponieważ Konstytucja RP w art. 15 zapewnia decentralizację władzy publicznej, demokracja ta odnosi się zarówno do władzy centralnej, jak i lokalnej. Może ona jednak przybrać postać bezpośrednią, kiedy to władzę sprawuje sam naród, albo pośrednią, kiedy władzę tę również sprawuje naród, ale za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Zasadą obowiązującą w samorządzie terytorialnym jest, podobnie zresztą jak w wymiarze centralnym, sprawowanie władzy przy wykorzystaniu form demokracji pośredniej. Zgodnie bowiem z art. 169 Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, aczkolwiek od czasu do czasu do głosu dochodzi również demokracja bezpośrednia, kiedy to mieszkań- cy jednostek samorządowych podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum). Do niedawna jednak samorządy korzystały z tej formy bardzo rzadko (...).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112446 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65744 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61180 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie.)
Temat: Sejm ; Biblioteka Sejmowa ; Kancelaria Sejmu ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowa Rada Sądownictwa ; Naczelny Sąd Administracyjny ; Najwyższa Izba Kontroli ; Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej ; Administracja ; Budżet państwowy ; Demokracja ; Głosowanie ; Immunitet parlamentarny ; Instytut Pamięci Narodowej ; Interpelacje i zapytania parlamentarne ; Komisje parlamentarne ; Komisja śledcza parlamentarna ; Konstytucja ; Kontrasygnata ; Kontrola ; Marszałek sejmu ; Naród ; Niepołączalność (prawo) ; Norma prawna ; Prawa i obowiązki parlamentarzysty ; Inicjatywa ludowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Odpowiedzialność konstytucyjna ; Odpowiedzialność polityczna ; Państwo ; Państwowa Inspekcja Pracy ; Państwowa Komisja Wyborcza ; Parlament ; Partie polityczne ; Pluralizm polityczny ; Plebiscyt ; Prawa człowieka ; Prawo administracyjne ; Przepis przejściowy ; Prawo państwowe ; Prawo międzynarodowe ; Praworządność ; Prawo wyborcze ; Prawo zwyczajowe ; Preambuła ; Precedens (prawo) ; Premier (urząd) ; Prezydentura (urząd) ; Prezydium Sejmu ; Prawodawstwo ; Prokurator Generalny (urząd) ; Referendum ; Równość wyborów ; Rzecznik praw dziecka ; Rzecznik praw obywatelskich ; Samorząd terytorialny ; Sąd Lustracyjny ; Sąd najwyższy ; Skarga konstytucyjna ; Sprawiedliwość ; Stan wojenny (prawo) ; Stan wyjątkowy ; Stany nadzwyczajne ; Straż marszałkowska ; Suwerenność państwa ; Trybunał Konstytucyjny ; Trybunał stanu ; Unia Międzyparlamentarna ; Wybory parlamentarne ; Prawo - wykładnia ; Encyklopedie
Drugie wydanie Słownika uwzględnia przepisy Konstytucji RP z 1997 r. Książka przedstawia w przystępnej, popularnonaukowej formie pojęcia i zagadnienia teorii oraz praktyki parlamentarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33176 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44493 p (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowy Rejestr Sądowy ; Wychowanie obywatelskie - materiały pomocnicze dla szkół ; Abolicja ; Agresywność ; Aborcja ; Absolutyzm ; Adopcja ; Agencja Nieruchomości Rolnych ; AIDS ; Akcyza ; Aktuariusze ; Alkoholizm ; Amnesty International ; Anoreksja ; Antykoncepcja ; Antysemityzm ; Autorytaryzm ; Autorytet ; Bank centralny ; Bank Ochrony Środowiska ; Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju ; Bezrobocie ; Przedsiębiorstwo - planowanie ; Broń biologiczna ; Broń chemiczna ; Broń jądrowa ; Budżet państwowy ; Unia Europejska - finanse ; Burza mózgów ; Celibat ; Centralne Biuro Antykorupcyjne ; Centralne Biuro Śledcze ; Mentoring ; Cudzoziemcy ; Demografia ; Demokracja ; DNA (chem.) ; Kara dożywotniego pozbawienia wolności ; Dyplomacja ; Dżihad ; Kształcenie ; Wychowanie seksualne ; Ekologia ; Elektrownie jądrowe ; Unia Gospodarcza i Walutowa ; Etyka zawodowa ; Europejska Wspólnota Energii Atomowej ; Euro (pieniądz) ; Europejski Bank Centralny ; Europejski Trybunał Praw Człowieka ; Euroregiony ; Eutanazja ; Feminizm ; Fundusze strukturalne UE ; Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) ; Kara śmierci ; Kazirodztwo ; Uprowadzenie ; Internet ; Konkubinat ; Konstytucja Europejska ; Korupcja ; Leasing ; Mobbing ; Molestowanie seksualne ; Środki masowego przekazu ; Niepłodność ; Pedofilia ; Prezydentura (urząd) ; Narkomania ; Przemoc ; Wolontariusze ; Tolerancja ; Zapłodnienie sztuczne ; Związki zawodowe ; Państwowa Inspekcja Pracy
This item is available in 10 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96888 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96889 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47276 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47274 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37990 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37989 P (26) (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31572 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31570 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44165 p, 44164 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63275 P 7,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again