Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(17)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna
(2)
Bee Helen L
(1)
Białecka-Pikul Marta
(1)
Boyd Denise
(1)
Chrząstowski Szymon
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Schaffer H. Rudolph
(1)
Sikora Katarzyna
(1)
Tryjarska Barbara
(1)
Wojciechowski Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Bowlby, John
(5)
Dziecko
(4)
Przywiązanie (psychol.)
(4)
Agresywność
(2)
Autyzm
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Małżeństwo
(2)
Metoda Dobrego Startu
(2)
Metoda Sherborne
(2)
Osobowość
(2)
Piaget, Jean
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Rodzice
(2)
Rozwód
(2)
Samopoznanie
(2)
Sherborne, Veronica
(2)
Ubóstwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zachowanie
(2)
Adopcja
(1)
Anoreksja
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Choroby afektywne
(1)
Choroby przenoszone drogą płciową
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Ciąża
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Eklektyzm
(1)
Emerytura
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kohlberg, Lawrence
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konkubinat
(1)
Kübler-Ross, Elisabeth
(1)
Mózg
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież
(1)
Narcyzm
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Odruchy
(1)
Odżywianie
(1)
Pamięć
(1)
Pavlov, Ivan Petrovič
(1)
Pograniczne zaburzenie osobowości
(1)
Poród
(1)
Praca młodocianych
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Płeć
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samobójstwo
(1)
Schizofrenia
(1)
Socjalizacja
(1)
Spostrzeganie
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Systemowa terapia rodzin
(1)
Telewizja
(1)
Temperament
(1)
Testy na iloraz inteligencji
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twórczość
(1)
Uczenie się
(1)
Uczucia
(1)
Układ nerwowy
(1)
Vygotskij, Lev Semenovič
(1)
Więź małżeńska
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zapłodnienie
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Zespół ADHD
(1)
Zmysły
(1)
Związki niesakramentalne
(1)
Śmierć
(1)
Żałoba
(1)
Życie seksualne
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
6 results Filter
Authority data
Bowlby, John (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, studentów oraz rodziców dzieci dotkniętych tą chorobą.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32273 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44330 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64489 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, studentów oraz rodziców dzieci dotkniętych tą chorobą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39771 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65335 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia aktualny stan wiedzy na temat rozwoju społecznego dziecka. Jest przeznaczony dla studentów psychologii i innych nauk społecznych, zarówno tych, którzy mają pewną wiedzę na temat rozwoju, jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Przedstawione treści dotyczące rozwoju społecznego dzieci oraz młodzieży są uporządkowane problemowo, lecz jednocześnie tak, aby ukazać prawidłowości rozwojowe. Głównym tematem książki jest socjalizacja, a zatem to, w jaki sposób człowiek - istota biologiczna staje się istotą społeczną, co więcej, tak niezwykle złożoną i doskonałą jednostką społeczną. Nie pomijając kwestii, które od dawna stanowiły ważne zagadnienia w tej dziedzinie, książka prezentuje najnowsze badania dotyczące genetyki zachowania, dziecięcych teorii umysłu, rozwoju przywiązania w okresie średniego i późnego dzieciństwa oraz dynamiki zmian w systemach rodzinnych. Przedstawiając wyniki badań w kontekście celów i pytań badawczych oraz ich teoretycznego zaplecza, profesor Schaffer prezentuje również metody i techniki stosowane do uzyskania tych właśnie wyników. Wskazuje także, jakie jest znaczenie i waga badań nad rozwojem społecznym. Czyni to, opisując implikacje wyników badań dla rozwiązań podejmowanych w odniesieniu do kwestii praktycznych, jak np. opieka i wychowanie dziecka w przedszkolu czy żłobku, rozwój zachowań antyspołecznych czy konflikty w rodzinie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105848 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47597 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36718 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45161 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63435 P 5,2 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy przedstawiają zależności między naszymi więziami i relacjami rodzinnymi w okresie dzieciństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bliskości, a funkcjonowaniem emocjonalnym człowieka dorosłego. Omawiają warunki tworzenia ufnej więzi z innymi ludźmi, trudności separacyjne okresu dorastania, tworzenie bliskiej relacji wolnej od lęku w małżeństwie i możliwość odbudowania zerwanej więzi w trakcie terapii pary. Ponadto rozważane są różne aspekty bliskości, odrzucenia i uwikłania w rodzinach osób z rozpoznaniem anoreksji, schizofrenii i tendencjami narcystycznymi.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47928 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38636 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31957 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44685 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63704 (1 egz.)
Book
In basket
Po omówieniu każdego okresu rozwojowego następuje krótkie przypomnienie i przeanalizowanie problemów. Pytania skłaniają do przypomnienia sobie omawianych wcześniej teorii. Zawierają szczegółowe omówienie niektórych badań naukowych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104273 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47509 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37273 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31016 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44446 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63104 P 5,2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again