Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(36)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Bednarczyk Henryk
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Firlit-Fesnak Grażyna
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Jaroszewska Emilia
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Lipowicz Irena
(1)
Nagel Katarzyna
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Nowak Zofia
(1)
Oberloskamp Helga
(1)
Okun Arthur M
(1)
Smandek Irmgard Maria
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Szydlik-Leszczyńska Agata
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wiankowska-Ładyka Zofia
(1)
Woźniak Ireneusz
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
unknown (po)
(1)
Subject
Bezrobocie
(14)
Polityka społeczna
(6)
Ubóstwo
(5)
Opieka społeczna
(4)
Rynek pracy
(4)
Siła robocza
(4)
Instytucje nonprofit
(3)
Nierówności społeczne
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Kadry
(2)
Migracje
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Patologia społeczna
(2)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zatrudnienie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Bezdomność
(1)
Caritas Polska
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cyganie
(1)
Dyskryminacja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz Pracy (1990- )
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Hayek, Friedrich August von
(1)
Inflacja
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kibice
(1)
Kobieta
(1)
Komunitaryzm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Leasing
(1)
Liberalizm
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Orzecznictwo lekarskie
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość
(1)
Płaca
(1)
Płaca minimalna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(1)
Uchylanie się od pracy
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-
(7)
2001-0
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 29607 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 28191 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 87208 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87571, 87570 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91834 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 91835 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34076 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.)
Praca zarówno w ujęciu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym stanowi istotny zasób, którego brak uniemożliwia procesy gospodarcze. Jako zasób rzadki powinna być efektywnie wykorzystana, tworząc podstawy trwałego wzrostu i rozwoju społeczeństw. Z drugiej strony gospodarkę rynkową charakteryzuje niepełne wykorzystanie zasobów pracy, które przejawia się w postaci bezrobocia jawnego lub ukrytego. Bezrobocie wywołuje ogromne straty społeczne, negatywne skutki ekonomiczne oraz trudne do oszacowania konsekwencje moralne, które ponoszą zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwo. W tym kontekście pojawia się problem prawa człowieka do pracy i obowiązku jego ochrony przez państwo. Praca bowiem postrzegana jest jako fundamentalna wartość człowieka. Przedstawiona w niniejszej publikacji problematyka jest obszerna, a jej całościowe rozpoznanie wymaga dalszych studiów i badań. Podjęte w ramach opracowania analizy obejmują szereg istotnych zagadnień dotyczących przemian w zakresie oddziaływania państwa na rynek pracy w gospodarce polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105897 (1 egz.)
Book
In basket
W książce zaprezentowano kluczowe pojęcia z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zarysowano główne trendy na polskim rynku pracy w ostatnich kilkunastu latach. Rozważania poparte zostały analizami danych statystycznych oraz omówieniem wybranych badań realizowanych przez autorkę. Publikacja ma charakter dydaktyczny i może być użyteczna dla studentów kierunków: socjologia, pedagogika, psychologia, administracja, zarządzanie, ekonomia, a także do przedmiotów związanych z rynkiem pracy, pedagogiką pracy, socjologią pracy, psychologią pracy, doradztwem zawodowym i zarządzaniem zasobami ludzkimi.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105471 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48270 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38840 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44887 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63914 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106699 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego. Autor posiada już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmuje bowiem ważne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106088 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39827 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45092 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64316 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Wydawnicza Problemy Pracy Socjalnej)
Na strukturę książki składają się trzy części: O potrzebie reorientacji polityki społecznej. Nowe problemy, nowe zadania służb społecznych; Samonaprawiające się społeczeństwo. Podmioty działań aktywizujących; Aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna w praktyce pracy socjalnej i pomocy społecznej.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105229, 105218 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47905 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32224 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44654 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29536, 29535 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56949 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
W publikacji w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa społecznego jako części składowej bezpieczeństwa narodowego. Może być przydatna jako podręcznik dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia oraz innych kierunków społecznych, w ramach których funkcjonują specjalności związane z bezpieczeństwem. Publikacja jest także adresowana do przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obywateli, a także szerokiego kręgu odbiorców, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44883 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63723 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej. [z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39527, 38816 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64096 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63838 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Książka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które są rozważane zarówno w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w różnych ujęciach na obszarze UE. W badaniach nad społeczeństwem obywatelskim oraz relacją społeczeństw obywatelskich w UE integracja społeczna jest traktowana jako szczególna wartość perspektywiczna, bez której trudno byłoby mówić o powodzeniu europejskiego politycznego, gospodarczego i społecznego projektu. Ważną cechą tego zbiorowego opracowania jest to, że przedstawione zostały prace autorów niemieckich i polskich, co umożliwia czytelnikowi zapoznanie się nie tylko z osiągnięciami teorii, lecz także praktyki w szerszym międzynarodowym kontekście, w którym integracja społeczna jest dyskutowana jako trudne zadanie dla polityki społecznej. [prof. dr hab. Adam Kurzynowski] Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Kolonii oraz Fundacją Friedricha Eberta.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104970 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32098 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63994 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again