Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(30)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Budnikowski Tomasz
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Dolny Edward
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Giętkowska Danuta E
(1)
Janowicz Eugeniusz
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Marzec Helena
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Oczki Jarosław
(1)
Pulińska Urszula
(1)
Spytek-Bandurska Grażyna
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Szyszka Małgorzata
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Zgierski Jakub
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Bezrobocie
(13)
Rynek pracy
(5)
Rodzina
(4)
Instytucje nonprofit
(3)
Polityka społeczna
(3)
Ubóstwo
(3)
Unia Europejska
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Migracje
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Patologia społeczna
(2)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Aborcja
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Emigracja
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Factoring
(1)
Globalizacja
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Homoseksualizm
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kibice
(1)
Kobieta
(1)
Konkubinat
(1)
Kryzys
(1)
Kuratela
(1)
Liberalizm
(1)
Ludzie starzy
(1)
Małżeństwo
(1)
Mikrofinanse
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Papiery dłużne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Praca
(1)
Praca socjalna
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy - programy i fundusze wspólnotowe
(1)
Samobójstwo
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenia społeczne rolników
(1)
Więźniowie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zakład pracy chronionej
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-2100
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Prace Instytutu Zachodniego, ISSN 0869-2913 ; nr 83)
Praca stanowi zdecydowanie "nową jakość", zasługującą na własną już, a nie tylko porównawczą uwagę. Wnosi zarazem wartościowe i wybitne (pod względem merytorycznym jak i formalnym) walory do naszej wiedzy o zjawisku bezrobocia w świecie i w Polsce. Pozwala to w rezultacie na wyrobienie sobie osądu o tym, czym jest to zjawisko we współczesnym świecie, jakie są jego przyczyny i skutki, jak też jakie związane z nim problemy znajdują odbicie w rzeczywistości polskiej gospodarki i co można - czy też należy czynić, aby ograniczyć jego rozmiary i zmienić jego strukturę na bardziej korzystną. Za zaletę niezwykle ważną i cenną pracy uważam także to, że zjawisko bezrobocia jest stale analizowanie i oceniane w kontekście funkcjonowania rynku pracy w ogóle, a więc w związku także z zatrudnieniem, produktywnością pracy i płacami, a także z czynnikami społeczno-demograficznymi i ustrojowymi (...)". [fragment recenzji wydawniczej]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105269 (1 egz.)
Book
In basket
W analizie problematyki aktywizacji współczesnego, lokalnego rynku pracy zwraca się uwagę na dwa kierunki: edukacji i jej roli na obecnym rynku pracy oraz roli szkolnictwa zawodowego i nauczycieli w przygotowaniu do zawodu. W prezentowanej pracy znajdujemy odniesienie do tych kwestii. Są one ciągle aktualne. Aktualność tej tematyki - jak pisze we wstępie Urszula Pulińska - potwierdza zaangażowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w międzynarodowe projekty badawcze. W październiku 2004 r. uniwersytet przystąpił do trzyletniego projektu VIVRE, realizowanego w Katedrze Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki w ramach programu Leonardo da Vinci. Głównym celem VIVRE było opracowanie i rozwinięcie metod i technik edukacyjnego wsparcia osób, które chciały realizować zróżnicowany rodzaj aktywności w środowisku wiejskim. Na publikację składa się 20 artykułów. Autorzy podnoszą etos pracy, zwłaszcza w środowisku wiejskim, przedstawiają i analizują zmieniające się aspiracje zawodowe młodzieży, ale także nawiązują do doświadczeń fińskich odnoszących się do edukacji wiejskiej. Istotne są też spostrzeżenia i badania odnoszące się do lokalnego rynku pracy, z uwzględnieniem wolontariatu, aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy czy edukacji jako formy przygotowania młodzieży do dorosłego życia i pracy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103940 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47898 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63876 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ma przybliżyć ustawodawstwo charakteryzujące różne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zawiera ona wyjaśnienia obowiązujących przepisów oraz wskazówki dotyczące wykorzystania powszechnych i specyficznych instrumentów rynku pracy oraz elastycznych form zatrudnienia. Stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach stron zaangażowanych w poszukiwanie pracy. Z założenia powinna służyć bezrobotnym, pracodawcom i podmiotom samorządu terytorialnego jako wsparcie konsultacyjne w podejmowaniu decyzji, które rozwiązania mogą okazać się najbardziej przydatne dla wzrostu zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich oraz integracji społecznej.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104538 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48347 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38495 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63547 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46211 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36845 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38885 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej. [z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39527, 38816 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64096 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63838 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
W publikacji w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa społecznego jako części składowej bezpieczeństwa narodowego. Może być przydatna jako podręcznik dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia oraz innych kierunków społecznych, w ramach których funkcjonują specjalności związane z bezpieczeństwem. Publikacja jest także adresowana do przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obywateli, a także szerokiego kręgu odbiorców, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44883 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63723 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100356 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44511 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego. Autor posiada już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmuje bowiem ważne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106088 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39827 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45092 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64316 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again