Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Author
Barabas Magdalena
(1)
Borsich Szymon
(1)
Ciżkowicz Barbara
(1)
Deptuła Maria
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Kościelak Ryszard
(1)
Potorska Alicja
(1)
Rembierz Marek
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Łaba-Hornecka Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Bezradność
(6)
Alkoholizm
(1)
Ból przewlekły
(1)
Choroby
(1)
Chorzy na nowotwory
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko trudne
(1)
Kobieta
(1)
Młodzież
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni ruchowo
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nowotwór
(1)
Profilaktyka pedagogiczna
(1)
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
(1)
Płuca
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samokontrola (psychol.)
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Studenci
(1)
Sutki
(1)
Teoria atrybucji
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zachowanie
(1)
Zapobieganie
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Stan badań
(1)
Domain
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
6 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99526 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia oparta jest na obszernych badaniach autorki i zawiera cenne dla czytelnika dane, wzbogacając aktualną naszą wiedzę o złożonych i wieloaspektowych uwarunkowaniach oddziaływań, które mogą przyczynić się do tego, by zmniejszyć stopień bezradności osób z różnego typu ograniczeniami. (…) Może stanowić cenną lekturę dla studentów takich kierunków, jak psychologia, pedagogika, socjologia, polityka społeczna i szeroko ujmowana rehabilitacja. Ukazuje ona, jak istotne miejsce w programach wspomagania tej grupy osób należy zapewnić odpowiednio przygotowanym programom grupowej oraz indywidualnej psychoterapii. Uzyskane przy ich pomocy efekty mogą znacznie skrócić lub uczynić bardziej efektywnymi te oddziaływania, które mieszczą się w różnego typu modelach fizjoterapii, protetyki rehabilitacji. Z recenzji prof. dr. Hab. Tadeusza Gałkowskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111006 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40224 (1 egz.)
Book
In basket
W strukturze pracy jedynie rozdział pierwszy ma wyłącznie charakter teoretyczny, pozostałe są prezentacją przeprowadzonych badań. Każdy z nich rozpoczyna się od syntezy teoretycznej w celu wprowadzenia w eks-plorowaną problematykę i kończy się podsumowaniem opartym na zestawieniu i konfrontacji uzyskanych wyników z innymi zawartymi w literatu-rze przedmiotu. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w istotę niepełnosprawności intelektualnej. Ukazano jej ewolucję, zdefiniowano samo pojęcie, zaprezen-towano klasyfikacje, szczególnie na podstawie DSM-5 (Diagnostic and Statistical...). Omówiono nie mniej ważne systemy pomocy i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich środowiska bytowania, czyli: środowisko rodzinne, domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zaję-ciowej. W rozdziale drugim syntetycznie przedstawiono koncepcję badań wła-snych. Zawiera on również wykaz zastosowanych narzędzi badawczych oraz charakterystykę osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób w normie intelektualnej, tzw. sprawnych, samodzielnie mieszkających, stanowiących grupę porównawczą, dobraną w odniesieniu do takich wskaźników, jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Kolejne rozdziały, trzeci i czwarty, poświęcone są analizie uzyskanych wyników z zakresu wyuczonej bezradności, spostrzegania siebie i innych, preferowanych wartości i przystosowania psychospołecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 114631 (1 egz.)
Book
In basket
Książka poświęcona jest analizie teoretycznej i empirycznej wyuczonej bezradności i dotyczy jej istoty, pojęć i modeli. W poszczególnych rozdziałach zawarte są, m. in.: założenia metodologiczne prowadzonych badań, konstrukcja i analiza własności psychometrycznych Skali Bezradności Szkolnej, diagnoza bezradności uczniów szkół podstawowych i liceów oraz studentów. Książka kończy się analizą i podsumowaniem uzyskanych wyników badań.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101125, 101124 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37722 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32368 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45176 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63146 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44118 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62870 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115348 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41786 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34821, 34820 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67003 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again