Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(30)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(8)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Ciechanowski Grzegorz
(1)
Cupryjak Marek
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Dmochowski Artur
(1)
Górka Marek
(1)
Gąsiorek Krzysztof
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Kamińska Katarzyna
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Maj Ewa
(1)
Malendowicz Paweł
(1)
Mażewski Lech
(1)
Mrozowska Sylwia
(1)
Nowak Patryk
(1)
Piasecka Paulina
(1)
Pietraś Marek
(1)
Piwnicki Grzegorz
(1)
Popławski Zbigniew
(1)
Popławski Łukasz
(1)
Rysz Stanisław J
(1)
Skrabacz Aleksandra
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Szwed-Walczak Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
unknown (po)
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(15)
Terroryzm
(6)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Globalizacja
(2)
Obrona terytorium kraju
(2)
System obronny państwa
(2)
Alienacja
(1)
Antyglobalizm
(1)
Aspiracje
(1)
Baskowie
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Broń biologiczna
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Demografia
(1)
Energetyka jądrowa
(1)
Epidemie
(1)
Euroregiony
(1)
Fale elektromagnetyczne
(1)
Genoterapia
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Hałas
(1)
Ideologia
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Internet
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski elementarne
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Materiały wybuchowe
(1)
Merkantylizm
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Odżywianie
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Promieniowanie kosmiczne
(1)
Przeludnienie
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Recykling
(1)
Rytm biologiczny
(1)
Spożycie
(1)
Stan wojenny w Polsce (1981-1983)
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Stres
(1)
Supermarkety i hipermarkety
(1)
Służby specjalne
(1)
Terroryści
(1)
Toksykologia żywności
(1)
Trzęsienie ziemi
(1)
Turbulencja
(1)
Ubóstwo
(1)
Wojna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypadki
(1)
Wysiłek fizyczny
(1)
Wywiad
(1)
Zaburzenia hormonalne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zespół zmęczenia przewlekłego
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Śmieci
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(3)
1901-2000
(1)
Subject: place
Rosja
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
15 results Filter
Book
In basket
U podstawy przygotowania książki zarówno jako całości, jak i poszczególnych tekstów legło kilka założeń. Po pierwsze, bezpieczeństwo jest złożonym, wielowymiarowym, dotyczącym różnych obszarów życia społecznego dynamicznym procesem. Po drugie, ewolucja rozumienia bezpieczeństwa warunkowana jest zmianami rzeczywistości społecznej, zwłaszcza tej międzynarodowej. Stąd też bezpieczeństwo Polski, istniejące zagrożenia, realizowaną politykę bezpieczeństwa analizowano w poszczególnych artykułach w szerszym kontekście środowiska międzynarodowego i zachodzących w nim zmian. Po trzecie, mając na uwadze procesy globalizacji, narastające współzależności międzynarodowe, liczne przepływy transgraniczne, uznano za nieuzasadnione oddzielenie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Stąd też w odniesieniu do Polski problemy bezpieczeństwa analizowano na przecięciu wnętrza państwa i środowiska międzynarodowego. Po czwarte, mając na uwadze wielowymiarowość problemów bezpieczeństwa we współczesnym świecie, w kolejnych tekstach części drugiej ich autorzy starali się uchwycić specyfikę poszczególnych wymiarów, ich odrębność i autonomiczność. Strukturę książki dostosowano do założeń, dynamiki i zmienności współczesnego rozumienia bezpieczeństwa oraz złożoności jego zagrożeń i działań podejmowanych przez Polskę na rzecz jego zapewnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111250 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112706 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50938 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40779 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33872 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47088 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65947 (1 egz.)
Book
In basket
(Świat, Konflikty, Pokój.)
CZĘŚĆ PIERWSZA PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA Michał Pieróg DOWÓD UZYSKANY ZA POMOCĄ CZYNU ZABRONIONEGO PO NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Paulina Karasewicz, Piotr Rycombel NIEMOŻLIWOC PRZYPISANAI WINY JAKO OKOLICZNOŚĆ WYLĄCZAJĄCA POCIĄGANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ - ANALIZA ART. 31 KODEKSU KARNEGO Aleksandra Pieróg, Paula Najdek UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO Paulina Kuzioła WALKA Z TERRORYZMEM JAKO PRZYKŁAD WALKI NIEZBROJNEJ NA PODSTAWIE UREGULOWAŃ PRAWA KRAJOWEGO I UNIJNEGO Paulina Karasewicz KARNOPRAWNE UJĘCIE PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM CZĘŚĆ DRUGA TERRORYZM Marek Cupryjak WYBRANE POJĘCIA LEKSYKALNE Z ZAKRESU TERRORYZMU I ANTYTERRORYZMU Stanisław Zarobny UNIA EUROPEJSKA A TERRORYZM ŚWIATOWY Karolina Rachuta TERRORYZM CHEMICZNY, ANALIZA BOJOWYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I ICH WPŁYW NA ORGANIZM LUDZKI Jan Sarniak DZIAŁANIA ANTYPIRACKIE I ANTYTERRORYSTYCZNE NA MORZU Ewelina Frej, Karol Kowalski NIGERYJSKIE SEKTY RELIGIJNE ORAZ ORGANIZACJE RADYKALNEGO ISLAMU W XX I XX WIEKU Elżbieta Żywucka - Kozlowska, Kazimiera Juszka OBLICZA TERRORYZMU W NIGERII Ewelina Frej, Karol Kowalski PRZYCZYNEK DO ANALIZY UWARUNKOWAŃ ORAZ MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA TERRORYZMU PRZEZ PAŃSTWO IZRAEL CZĘŚĆ TRZECIA POLICJA I SŁUZBY RATOWNICZE Marzena A. Wasilewska PROBLEMATYKA STATUTU MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI POLICJI KRYMINALNEJ (INTERPOL), JAKO PODSTAWY PRAWNEJ ZWALCZANIA TERRORYZMU PRZEZ TĄ ORGANIZACJĘ Tomasz Grzywański ROLA I MIEJSCE POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH Małgorzata Dwornik ROLA I ZADANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH W ZDARZENIACH MASOWYCH I KATASTROFACH LĄDOWYCH CZĘŚĆ CZWARTA BEZPIECZEŃSTWO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM Paula Król, Roma Wiszowata WYBRANE EKONOMICZNE ASPEKTY RYZYKA TERRORYSTYCZNEGO Patryk Nowak KOCIOŁ BAŁKAŃSKI, WYGASZONY CZY UŚPIONY KONFLIKT NA PÓŁWYSPIE BAŁKAŃSKIM Łukasz Adrian Czapraga PRAWO, A DOROZUMIANA ZGODA NA ROZWÓJ TERRORYZMU. BŁĘDY PAŃSTWA EUROPY ZACHODNIEJ W POLITYCE IMIGRACYJNEJ Anna Starkowska ZAGROŻENIE KRYZYSEM PSYCHICZNYM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Irena Ostasz, Natalia Ostasz BEZPIECZEŃSTWO POCZTY - WYZNACZNIK EKONOMICZNEJ ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40651 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50789 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47484 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38135 P (52) (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44444 p (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50432 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Cyberbezpieczeństwo jest współcześnie jednym z najpopularniejszych tematów obecnych w debatach publicznych w Polsce i na świecie. Internet na stałe wpisał się w funkcjonowanie dzisiejszych obywateli, grup społecznych, biznesu oraz państw i instytucji ponadnarodowych. Jednak jego dominująca rola w codziennym życiu wywołuje także często poczucie niepewności i zagrożenia. Ostatnie lata bogate były w spektakularne ataki cybernetyczne, które paraliżowały rządowe strony internetowe oraz systemy odpowiedzialne za funkcjonowanie instalacji przemysłowych. Uświadamiają one znaczenie zagadnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Obok ataków cyberterrorystycznych równie częste są przypadki cyberprzestępczości, która obecnie stała się najszybciej rozwijającą się przestępczością na całym świecie.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110045 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50446 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65545 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59828 P 7,3 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Stanisław J. Rysz. - Warszawa : Difin, 2016. - 324 s. : il. ; 24 cm.
Dzieło stanowi przez to wartościowe opracowanie naukowe ukazujące kształt i zasady funkcjonowania skomplikowanego, wielowymiarowego i interdyscyplinarnego systemu zarządzania kryzysowego w Polsce - aktywnego procesu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie kraju. Kreuje przy tym nowe i ciekawe punkty widzenia i ukazuje nowe kierunki jego rozwoju, przez co wnosi istotny merytoryczny wkład do progresji dziedziny nauk o bezpieczeństwie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50581 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41776 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33553 (1 egz.)
Book
In basket
Chociaż korzenie terroryzmu sięgają jeszcze czasów starożytnych, to właśnie w XXI wieku stał się on jednym z największych problemów wielu krajów. Od zamachów, które miały miejsce 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych, poprzez ataki w Londynie czy Madrycie, aż po stworzenie terrorystycznego Państwa Islamskiego. Ogromna część świata żyje w ciągłym zagrożeniu. Wywoływanie strachu i poczucia nieustannej destabilizacji - to fundament wszelkich aktów terroru. Polska nie stanowiła do tej pory jednego z pierwszych celów terrorystów. Jednak ciągłe zawirowania polityczne na arenie międzynarodowej oraz fakt coraz śmielszego wkraczania terrorystów w kolejne rejony Europy mogą nagle wpłynąć na zmianę tej sytuacji. Terroryzm ma to do siebie, że jest fantomem. Nie można określić go geograficznie ani po prostu zamknąć w określonej grupie, zlokalizować. To jest w dużej mierze wirtualne zjawisko, które raz na jakiś czas przyjmuje bardzo realny kształt w postaci zamachów. Co więcej, rozwijający się terroryzm - jak wskazują rozmówcy - będzie dążył do wykorzystania zdobyczy najnowszych technologii, dających możliwość szybkiego i trudniejszego do wykrycia działania zamachowców. O tym, czy jesteśmy rzeczywiście bezpieczni, jak będzie ewoluował światowy terroryzm i jak z nim walczyć, rozmawia z ekspertami ds. terroryzmu oraz spraw międzynarodowych Artur Dmochowski. Ta książka nie jest podręcznikiem, lecz raczej próbą dotarcia do tego, co w zjawisku terroryzmu jest najważniejsze. Jest więc raczej przewodnikiem, który ma pomóc najpierw je zrozumieć, a następnie dawać sobie z nim radę - unikać go lub zwalczać.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110458 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49825 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem pracy jest analiza polskich regulacji prawnych z zakresu stanów nadzwyczajnych (i towarzyszącej im praktyki ustrojowej) od momentu odzyskania niepodległości w 1918 r. aż do dziś. Jest sprawą oczywistą, że nie da się tu pominąć problematyki prawnej stanu wojennego z 12/13 grudnia 1981 r., chociaż intencją autora było, aby nie zdominowała ona niniejszej pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38326 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego / Andrzej Dawidczyk. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 134 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Bezpieczeństwo)
Publikacja poświęcona strategicznym problemom bezpieczeństwa państwa w nadchodzącej przyszłości. Omówiono w niej wizje funkcjonowania państwa w złożonych warunkach a także koncepcje, działania i wybory strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35362 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99807 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36460 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48092, 46511 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63951 P 7,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego / Brunon Hołyst ; t. 4.)
W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjnych, wyczerpania nieodnawialnych źródeł energii oraz zasobów planety, a także wielu aspektów codziennego życia niosących ze sobą brak poczucia bezpieczeństwa człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50478 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46655 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again