Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Cała-Wacinkiewicz Ewelina
(1)
Cegiełka Robert
(1)
Chunyan Zhang
(1)
Flaga-Gieruszyńska Kinga
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Haliżak Edward
(1)
Jackiewicz Aleksandra
(1)
Księżopolski Krzysztof M
(1)
Kuciński Kazimierz
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Palmer Tom G
(1)
Pochylska Anna
(1)
Raczkowski Konrad
(1)
Redo Magdalena
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Sierańska Jolanta
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szeptycki Andrzej
(1)
Trzaskowska-Dmoch Adrianna
(1)
Ulatowski Rafał
(1)
Urbański Filip
(1)
Wacinkiewicz Daniel
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wojciuk Anna
(1)
Xiangyu Zeng
(1)
Śledź Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(8)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Aktywa finansowe
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Biopaliwa
(1)
Dług publiczny
(1)
Ekorozwój
(1)
Geoenergetyka
(1)
Gospodarka
(1)
Korupcja
(1)
Kryzys finansowy 2007 r.
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka społeczna
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Pułapka średniego dochodu
(1)
Regionalny rynek pracy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Samorząd gminny
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
10 results Filter
Authority data
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Bezpieczeństwo narodowe (hasło przedmiotowe)
zob. też Gospodarka narodowa (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Bezpieczeństwo energetyczne państwa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Bezpieczeństwo gospodarcze państwa ; Gospodarcze bezpieczeństwo państwa ; Gospodarka narodowa - bezpieczeństwo
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50568 (1 egz.)
Book
In basket
(Metody i Techniki Zarządzania)
Główną inspirację do powstania książki stanowił ósmy raport Światowego Forum Ekonomicznego pt. Global Risk 2013 opracowany na podstawie analizy 50 zagrożeń o charakterze globalnym, oparty na badaniu ponad 1 tys. ekspertów z całego globu. Ideą raportu było przybliżenie liderom sektora publicznego i prywatnego arkanów działania współczesnego świata celem budowy odporności narodowej na globalne zagrożenia. Finalnie w raporcie dokonano podziału globalnych zagrożeń na pięć grup: ekonomiczne, środowiskowe, geopolityczne, społeczne oraz technologiczne (…). Takie podejście umożliwiło zbudowanie spójnej monografii składającej się z sześciu rozdziałów odwzorowujących zarządzanie bezpieczeństwem z perspektywy określonych zagrożeń globalnych sformułowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Rozdziały prezentują szeroko definiowaną perspektywę, od metodologicznej do kontekstu dziedzinowego i systemowego procesów zarządzania w różnych organizacjach systemu regulacyjnego i realnego gospodarki.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108756 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49314 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39533 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65601 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111515 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to jedna z najciekawszych książek zajmujących się omówieniem zasad i konsekwencji istnienia państwa opiekuńczego, czyli tego, co w języku codziennym nazywamy socjalem, albo państwem socjalnym. Autorem kilku tekstów, a zarazem całego wyboru, jest Tom G. Palmer, na co dzień wiceprezes Instytutu Katona z Waszyngtonu. Palmer wybrał kilka esejów napisanych przez siebie, oraz kilku wybitnych współczesnych ekonomistów wolnorynkowych, próbujących odbrązowić mitologię towarzyszącą państwu opiekuńczemu i ukazać prawdziwe oblicze tej szarlatanerii. Książka zawiera empiryczne i teoretyczne argumenty przeciwko absurdalnej koncepcji państwa opartego na manipulacji władzy i marnotrawstwie wysiłku obywateli. Zwięzły styl i prostota sprawiają, że może być ona pomocna w przekonywaniu lewicy, dowodząc że to co z założenia miało służyć ludziom, w praktyce obraca sie przeciwko nim, szkodząc wszystkim. Czyta się jak kryminał! Bo i jest to kryminał.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108744 (1 egz.)
Book
In basket
(Torun International Studies. Monographs.)
ROZDZIAŁ 1. ZEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w dobie globalizacji. Zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Istota zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa. Specyfika zewnętrznych finansowych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. ROZDZIAŁ 2. ZMIANY W BILANSIE PŁATNICZYM JAKO ŹRÓDŁO ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO PAŃSTWA. Konstrukcja i międzynarodowe wytyczne w zakresie gromadzenia danych do bilansu płatniczego. Rachunek bieżący. Rachunek kapitałowy. Rachunek finansowy. Saldo błędów i opuszczeń. Zmiany w bilansie obrotów bieżących w Polsce w latach 2004-2015. Kształtowanie się bilansu kapitałowego w Polsce w latach 2004-2015. Zmiany na rachunku finansowym bilansu płatniczego jako źródło zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa finansowego w Polsce w latach 2004-2015. Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym w latach 2004-2015. Odporność polskiego bilansu płatniczego na zagrożenia zewnętrzne. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna. Konstrukcja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w Polsce w latach 2004-2015. ROZDZIAŁ 3. ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE. Zadłużenie zagraniczne jako zagrożenie bezpieczeństwa finansowego państwa. Państwa o największym zadłużeniu zagranicznym. Przyczyny kryzysu zadłużeniowego państw rozwijających się. Polskie zadłużenie zagraniczne do 2004 roku. Zadłużenie zagraniczne Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej. ROZDZIAŁ 4. OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE. Ogólna charakterystyka oficjalnych aktywów rezerwowych. Rodzaje oficjalnych aktywów rezerwowych. Znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych dla bezpieczeństwa finansowego państwa. Oficjalne aktywa rezerwowe w Polsce. Strategia zarządzania oficjalnymi aktywami rezerwowymi. Elastyczna linia kredytowa MFW. Ocena adekwatności poziomu aktywów rezerwowych w Polsce w latach 2004-2015. Aktywa rezerwowe na świecie. Struktura walutowa światowych rezerw dewizowych. Najwięksi posiadacze aktywów rezerwowych na świecie. Relatywna wielkość zasobów rezerw walutowych. Państwowe fundusze majątkowe. Państwowe fundusze majątkowe - szanse i zagrożenia. Aktywa państwowych funduszy majątkowych jako czynnik wzmacniający bezpieczeństwo finansowe państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41416 (1 egz.)
Book
In basket
Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania relacji äprzedsiębiorczość ľ rozwój regionalnyö.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45288 (1 egz.)
E-book
In basket
W numerze [Contents] S T U D I A [ S T U D I E S ] Edward Haliżak: Międzynarodowe studia bezpieczeństwa – subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Security Studies as a Sub-discipline of International Relations], doi 10.7366/020909613201701, s. 9–34; Janusz Symonides: Traktat o zakazie broni nuklearnej [Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons], doi 10.7366/020909613201702, s. 35–50; Anna Wojciuk: Od zagrożenia normatywnego do soft power: teoretyczne aspekty analizy dyfuzji modeli instytucjonalnych [From Normative Threat to Soft Power: Theoretical Aspects of Diffusion Analysis of Institutional Models], doi 10.7366/020909613201703, s. 51–64; Tomasz Grzegorz Grosse: Woods jako reżim geoekonomiczny [Bretton Woods as a Geoeconomic Regime], doi 10.7366/020909613201704, s. 65– 82; Grażyna Michałowska: Dzieci uchodźcy [Juvenile Refugees], doi 10.7366/020909613201705, s. 83–104; Rafał Ulatowski: Zagraniczna polityka kulturalna i edukacyjna Niemiec [Germany’s Foreign Cultural and Educational Policy], doi 10.7366/020909613201706, s. 105–122; Weronika Garbacz: Dyplomacja ekonomiczna w paradygmacie realistycznym – próba konceptualizacji pojęcia [Conceptualising Economic Diplomacy within the Realist Paradigm], doi 10.7366/020909613201707, s. 123–142; Zhang Chunyan, Zeng Xiangyu: Water Crises, Water Disputes and Water Cooperation: New Perspectives for Sino-Indian Relations, doi 10.7366/020909613201708, s. 143–162; Jolanta Sierańska: Wyzwania polityki handlowej Nowej Zelandii [The Challenges of New Zealand’s Trade Policy], doi 10.7366/020909613201709, s. 163–188. S P R A W O Z D A N I E [ R E P O R T S ] Anna Pochylska, Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Zbigniew Brzeziński: myśl – działanie – dziedzictwo”, Warszawa, 20–21 października 2017 r., s. 189–202 [Report on the international academic conference 'Zbigniew Brzeziński: Thought – Politics – Legacy', Warsaw, 20–21 October 2017], s. 189–202. R E C E N Z J E [ R E V I E W S ] Grażyna Michałowska: Agnieszka Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka [Preventing Mass Violations of Human Rights], s. 203–205; Andrzej Szeptycki: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie [Russia’s Hybrid War Against Ukraine], s. 206–211; Filip Urbański: Philip Muehlenbeck, Czechoslovakia in Africa, 1945–1968, s. 212–217.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again