Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(23)
unavailable
(10)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Chodkiewicz Jan
(1)
Ciosek Mieczysław
(1)
Durka Grażyna
(1)
Gąsior Krzysztof
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Janus Edyta
(1)
Kubik Władysław
(1)
Pawlik Maria Beata
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Urban Bronisław
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(6)
unknown (po)
(1)
Subject
Bezdomność
(7)
Młodzież
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Asertywność
(2)
Inteligencja emocjonalna
(2)
Narkomania
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Niepełnosprawność
(2)
Prostytucja
(2)
Rodzina
(2)
Samobójstwo
(2)
Wartość
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Alkoholicy
(1)
Bajkoterapia
(1)
Bezrobocie
(1)
Bunt
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Czarny rynek
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dogoterapia
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eutanazja
(1)
Gorzelnictwo nielegalne
(1)
Grupy Balinta
(1)
Gry hazardowe
(1)
Handel narządami ludzkimi
(1)
Hipoterapia
(1)
Jakość życia
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Kobieta
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kryminologia
(1)
Kultura
(1)
Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru
(1)
Kühl, Juliusz
(1)
Lekozależność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Migracje
(1)
Mobbing
(1)
Mężczyzna
(1)
Nadzieja
(1)
Nauczanie
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Optymizm
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedofilia
(1)
Pesymizm
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Podejrzany
(1)
Policja
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemytnictwo
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia pozytywna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Religia
(1)
Rodzice
(1)
Rogers, Carl R.
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Samotne matki
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjalizacja
(1)
Sport
(1)
Starość
(1)
Stres
(1)
Stres zawodowy
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Engram)
Publikacja stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorki z osobami bezdomnymi, pochodzącymi z różnych stron kraju. To nie tylko podręcznik zawierający niezbędne informacje dotyczące modeli pracy socjalnej i wsparcia psychologicznego osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych, ale jest to także zapis losów konkretnych ludzi i zdarzeń, zamkniętych w zjawisku bezdomności. Autorka wprowadza w temat przedstawiając przegląd ugruntowanej wiedzy dotyczącej różnych aspektów pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, by następnie przejść do praktycznych wskazówek dotyczących form i zasad udzielania wsparcia socjalnego i psychologicznego różnym kategoriom osób bezdomnych. W ten sposób przekazuje czytelnikowi zbiór kompleksowo opracowanych informacji adresowanych do osób pragnących nabyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów pracy socjalnej z osobami bezdomnymi.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Publikacja dotyczy różnych aspektów uzależnień od alkoholu: począwszy od diagnozy, prezentując interesujące narzędzie do pomiaru stopnia zaangażowania w uzależnienie, poprzez wyznaczniki skuteczności psychoterapii z uwzględnieniem specyfiki terapii kobiet, wreszcie dotyka problematyki rodzin osób uzależnionych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Engram)
Autorka przedstawiła psychologię w kontekście aplikacyjnym, specyficznym dla prowadzenia procesu terapii zajęciowej, odnoszącym się przede wszystkim do budowania właściwej relacji z uczestnikiem terapii opartej na wzajemnym zrozumieniu, właściwej komunikacji wpisującej się w podejście Person-Centered Practice. Ważnym elementem publikacji jest także ukazanie problematyki udzielania wsparcia społecznego osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych. Wykonywanie zawodu terapeuty wymaga również dbałości o własne zasoby psychiczne poprzez profilaktykę wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze stresem czy zarządzanie energią własną. Wiedza psychologiczna podlega ciągłej aktualizacji, pojawiają się nowe subdyscypliny. Jednym z celów niniejszej książki jest wykazanie możliwości stosowania w działaniach terapeutycznych stosunkowo nowej subdyscypliny psychologii - psychologii pozytywnej. Książka zainteresuje terapeutów zajęciowych, niezależnie od ich miejsca zatrudnienia, dla których wiedza z zakresu psychologii wydaje się być kluczowa dla powodzenia realizowania procesu terapii zajęciowej. Adresatami zawartych w niej treści są także członkowie zespołu interdyscyplinarnego, w szczególności lekarze, pielęgniarki, psychologowie czy fizjoterapeuci, dla których interesujące może być poznanie specyfiki pracy terapeutów zajęciowych oraz nabycie wiedzy dotyczącej kierunku zmian dokonujących się w ramach profesjonalizacji zawodu terapeuty, które są zorientowane na dostosowanie do europejskich i światowych standardów. Publikacja może stanowić źródło informacji dla studentów kierunku terapia zajęciowa, którzy dopiero rozpoczną swoją karierę zawodową.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
W książce zostały przedstawione kwestie społeczne skoncentrowane wokół organizacji przestrzeni społecznej, jej wymiaru wartościującego i codzienności, która opisuje rzeczywistość. Kolejne zagadnienia to: rodzina i jej funkcje, zwłaszcza rola w kształtowaniu systemu wartości, praca socjalna z rodziną oraz przemoc wobec dzieci w rodzinie. Następnie poruszono tematy związane ze zdrowiem, radością życia, czyli optymistycznym nastawieniem, zdrowym stylem życia oraz podejściem nauczycieli do edukacji zdrowotnej. Ze zdrowiem wiążą się problemy osób starszych i ich roli oraz sensu życia. Dobre zdrowie to również pewne cechy osobowości, które wpływają na powodzenie w życiu, pomagają osiągnąć sukces zawodowy. W kolejnych artykułach są rozważane: zagadnienie jakości życia ludzi żyjących w stresie i tych, których życie jest w znacznym stopniu wolne od tego czynnika, problem samooceny, rozumienia sukcesu w życiu przez ofiary przemocy. Dalej podejmowane są kwestie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Omówiono kolejno: komputer, bajkoterapię i hipoterapię, ich funkcje, rodzaje, klasyfikacje i rolę w leczeniu osób pełno- i niepełnosprawnych. Ostatni temat dotyczy bezpieczeństwa osób bezdomnych i zagrożeń kryminalnych oraz roli dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa. Wymienione zagadnienia są tylko małą cząstką problemów, jakie nurtują współczesne społeczeństwo polskie. Każdy z nich można rozwiązać, wymaga to jednak dobrej woli ze strony społeczeństwa i władz państwowych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2001. - 1403, [1] s : mapy, rys., tab., wykr ; 25 cm.
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatrujemy indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestępczość jako zjawisko społeczne. Siódme wydanie podręcznika nie stanowi nowego opracowania. W poprzednim wydaniu zostały wzbogacone liczne rozdziały, szczególnie dotyczące metodologii badań, doktryn kryminologicznych, analizy przestępczości, a także prognoz i profilaktyki. Uwzględniono najnowsze materiały informacyjne, dotyczące przestępczości i tak powszechnego zjawiska przemocy. Nowe okienka problemowe przedstawiają aktualne problemy przestępczości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Czytelnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again