Form of Work
Książki
(18)
Czasopisma
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(51)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Dębski Maciej
(4)
Browarczyk Łukasz
(2)
Malinowski Ludwik
(2)
Orłowska Małgorzata
(2)
Szluz Beata
(2)
Bozacka Małgorzata
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Ciosek Mieczysław
(1)
Czabański Adam
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Duda Małgorzata
(1)
Galor Zbigniew
(1)
Goryńska-Bittner Barbara
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Kanios Anna
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Królikowska Jadwiga
(1)
Kwaśnik Anna
(1)
Lech Adam
(1)
Maj Aleksandra
(1)
Marczykowska Izabela
(1)
Mazur Jan
(1)
Mendel Maria
(1)
Michalska Anna
(1)
Musielak Michał
(1)
Pawlik Maria Beata
(1)
Sikora Piotr
(1)
Sokołowska Jolanta
(1)
Szpunar Małgorzata
(1)
Walc Wiesława
(1)
Weiner Karolina
(1)
Wicka-Łangowska Anna
(1)
Wojciechowska Jolanta
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Zaborowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Bezdomność
(21)
Opieka społeczna
(17)
Wykluczenie społeczne
(7)
Bezrobocie
(5)
Pracownicy socjalni
(5)
Ubóstwo
(5)
Polityka społeczna
(4)
Rodzina
(4)
Niepełnosprawni
(2)
Opieka paliatywna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
AIDS
(1)
Alkoholizm
(1)
Autorytet
(1)
Caritas Polska
(1)
Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Hayek, Friedrich August von
(1)
Hospicja
(1)
Hospicja dziecięce
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunitaryzm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Migracje
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Pedagogika
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Praca
(1)
Radlińska, Helena
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzina współczesna
(1)
Rynek pracy
(1)
Samotne matki
(1)
Schroniska i noclegownie dla bezdomnych
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Streetworking
(1)
Stres zawodowy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Turystyka
(1)
Uchodźcy
(1)
Uchylanie się od pracy
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wieś
(1)
Wolontariat
(1)
Wolontariusze
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Exeter (Wielka Brytania)
(1)
Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Oksford (Wielka Brytania)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Film dokumentalny
(1)
Monografia
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
23 results Filter
Journal
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109783, 103613, 103612 (3 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34192 (1 egz.)
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109784 (1 egz.)
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109785 (1 egz.)
Authority data
Bezdomność - opieka społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Schroniska i noclegownie dla bezdomnych (hasło przedmiotowe)
Authority data
Bezdomność - opieka społeczna - organizacje (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Misje dworcowe (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98052 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45871 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61423 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85488, 85064, 85063 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33483 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39156 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to materiał skierowany do szerokiego grona zainteresowanego outreachową metodą pracy z ludźmi bezdomnymi. Podręcznik ten to pierwsze opracowanie tego rodzaju w Polsce zawierające zarówno aspekt teoretyczny, jak i wskazówki praktyczne dla organizacji/instytucji/osób, które chciałyby świadczyć pomoc osobom bezdomnym metodą streetworkingu. W podręczniku znajdziemy wiele ciekawych, interesujących materiałów, dowiemy się gdzie realizowany jest streetworking w Polsce, w co powinien być wyposażony stereetworker, jak wygląda praca streetworkera oraz jakie zyski przynosi jego praca gminie, mieszkańcom i osobom bezdomnym. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się pomocna zarówno dla tych, którzy będą chcieli wdrażać ten sposób pracy, jak i dla tych, którzy będą rozwijać tę metodę oraz że przyczyni się do upowszechnienia pracy z ludźmi bezdomnymi na ulicy. Autorom publikacji przez cały czas prac nad materiałem przyświecała następująca myśl: Misją streetworkingu jest tworzenie pomostu pomiędzy osobą bezdomną a społeczeństwem, pozwalającego osobie bezdomnej przywrócić możliwość pełnienia ról społecznych oraz odtworzyć dobrostan psychiczny, społeczny i bytowy poprzez docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz pracę z nimi, wykorzystującą ich zasoby i potencjał środowiska lokalnego, podejmowaną w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105883, 105882 (2 egz.)
Book
In basket
Książka zawiera refleksje doświadczonych i znanych teoretyków pracy socjalnej, z całą pewnością najwybitniejszych polskich przedstawicieli dyscypliny, którzy próbują odpowiedzieć na pytania: jaka jest współczesna praca socjalna? jakie przechodziła koleje losu? w jakim kierunku zmierza? czy zmienił się jej zakres, przedmiot badań i na ile wykształciła własną tożsamość? Obok refleksji teoretycznej zajęto się też w niej praktyczną stroną realizacji idei pracy socjalnej w odniesieniu do wybranych problemów społecznych – problemów bardzo konkretnych, widzialnych i doświadczanych przez zbiorowości, grupy oczekujące wsparcia i pomocy w różnych środowiskach. Skupiono się więc na: ubóstwie, starości, bezdomności, wyzwaniach multikulturowości, opiece paliatywnej, opiece instytucjonalnej czy wreszcie zagadnieniach pracy socjalnej w rodzinie. Czytelnik znajdzie również teksty odnoszące się do konkretnych sposobów interwencji socjalnej, takich jak: streetworking, asystentura rodziny, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Ponadto poddano analizie zagadnienia dotyczące zarówno kształcenia, jak i postaw studentów związanych z pracą socjalną wobec jej cech instytucjonalnych. Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków profesjonalnej pracy socjalnej, nauczycieli akademickich przygotowujących studentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Może stanowić ważną inspirację dla refleksji teoretycznej skoncentrowanej wokół problematyki działania społecznego zarówno w obszarze pracy socjalnej, jak i w dyscyplinach pokrewnych. Powstała także z myślą o osobach praktycznie podejmujących działania na rzecz rozwiązywania ważnych kwestii i problemów społecznych na wszystkich poziomach organizacji społecznej, w szczególności o zawodowych pracownikach socjalnych realizujących swoje zadania w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, asystentach rodziny, studentach pracy socjalnej oraz wszystkich osobach profesjonalnie i społecznie zaangażowanych w socjalnych organizacjach pozarządowych. Adresatem jej są wreszcie członkowie i sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114619, 112096 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50992 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40999 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114454 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66460 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest pierwszą polską próbą syntezy treści dotyczących bezdomności. Poza omówieniem samego zjawiska i jego skali w Polsce, typologii, analizy jej przyczyn i skutków, w sposób interesujący Autorka wskazuje na konieczność sięgnięcia do nauki społecznej Kościoła, by w niej znaleźć spójną i dostateczną argumentację zmagania się z tragedią bezdomności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104987 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38361 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63567 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114437, 87049 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40738 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33482 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 39035 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57795 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66439 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65414 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Celem tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian - głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych - występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej. Cz. II oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Cz. III poświęcona jest innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, a w ostatniej autorzy artykułów koncentrują się na wieloaspektowości pracy socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48256 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44566 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96972 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36389 (1 egz.)
Book
In basket
I. ISTOTA WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I.1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (Małgorzata Bozacka) I.2. Bezrobocie (Iryna Drozd) I.3. Bezdomność (Beata Szluz) I.4. Niepełnosprawność (Beata Jamrógiewicz) I.5. Przemoc w rodzinie (Malwina Misiąg) I.6. Alkoholizm i narkomania (Karolina Wielgosz) II. WYBRANE FORMY WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM II.1. Centrum integracji społecznej (Monika Łagowska-Cebula) II.2. Klub integracji społecznej (Monika Łagowska-Cebula) II.3. Środowiskowy dom samopomocy (Małgorzata Bozacka) II.4. Warsztaty terapii zajęciowej (Beata Jamrógiewicz) II.5. Zakład Aktywności Zawodowej (Izabela Bentkowska-Furman) II.6. Zatrudnienie wspierane (Karolina Wielgosz) II.7. Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy (Kinga Sulejman) III. WYBRANE PODEJŚCIA, MODELE I METODY STOSOWANE W PRACY SOCJALNEJ III.1. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (Malwina Misiąg) III.2. Dialog motywujący (Karolina Wielgosz) III.3. Podejście systemowe (Iryna Drozd) III.4. Konferencja grupy rodzinnej (Beata Jamrógiewicz) III.5. Wideotrening komunikacji (Małgorzata Bozacka) III.6. Genogram (Kinga Sulejman).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114145 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41389 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66608 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Tekst nawiązuje do nowatorskiej metody pracy socjalnej - asystentury rodzin, pokazuje efekty pracy z rodzinami z wieloma problemami, wskazuje na możliwości jej realizacji w mieście. Jest próbą spojrzenia na pojawiającą się w naszym kraju ideę streetworkingu jako metodę pracy socjalnej i edukacyjnej skierowaną do osób i grup podlegających szybkiemu procesowi marginalizacji. Poruszona została specyfika potrzeb osób żyjących z HIV/AIDS, rola i zadania pracownika socjalnego, a także edukacja, jako społeczna szczepionka przeciw dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109106 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97944, 97943 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36585 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61422 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again