Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Status
available
(43)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(3)
Author
Filarski Paweł
(3)
Ostrowski Wojciech
(3)
Karbowski Grzegorz
(2)
Musialska Kinga
(2)
Bębas Sylwester
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka
(1)
Dubis Małgorzata
(1)
Dyrda Beata
(1)
Dąbrowski Marcin
(1)
Elert Mariusz
(1)
Ferenz Krystyna
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Jurek Paweł
(1)
Kanclerz Bożena
(1)
Kessler Anna
(1)
Kuskowski Jakub
(1)
Labijak Antoni
(1)
Mierzejewska Beata
(1)
Mikiewicz Piotr
(1)
Mikulski Kazimierz
(1)
Możdżyńska Marzena
(1)
Myszka-Strychalska Lucyna
(1)
Peret-Drążewska Paulina
(1)
Sildatk Magdalena
(1)
Streszewski Marcin
(1)
Szablowski Michał
(1)
Szymaniak Dariusz
(1)
Walc Wiesława
(1)
Wiśniewski Daniel
(1)
Zahorska Marta
(1)
Zajdel Krzysztof
(1)
Łączek Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Aspiracje edukacyjne
(14)
Aspiracje zawodowe
(8)
Młodzież
(5)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(5)
Szkolnictwo zawodowe
(4)
Wybór kierunku kształcenia
(4)
Wybór zawodu
(4)
Zawód
(4)
Doradcy zawodowi
(3)
Godzina wychowawcza
(3)
Kariera
(3)
Poszukiwanie pracy
(3)
Aspiracje
(2)
Autorytet
(2)
Informatyka
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Nauczyciele
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praca
(2)
Rodzice
(2)
Rodzina
(2)
Samobójstwo
(2)
Wychowanie pozaszkolne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Aborcja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Ankieta
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Egzaminy
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Konkubinat
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rachunkowość
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorząd gminny
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Stres szkolny
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Więźniowie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zawodoznawstwo
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Dolnośląskie, województwo
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Genre/Form
Dokumenty audiowizualne
(3)
Film edukacyjny
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
19 results Filter
Authority data
Aspiracje edukacyjne (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Aspiracje (hasło przedmiotowe)
zob. też Wykształcenie (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Książka ukazuje aktualną problematykę aspiracji życiowych młodych ludzi wkraczających w dorosłość: ich dążenia edukacyjne i zawodowe, materialne i bytowe, jak również osobiste i rodzinne. Prezentuje także związek czynników psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych z aspiracjami młodzieży, które warunkują jej dalszą drogę życiową. W dobie współczesnych przemian gospodarczo-społeczno-politycznych znajomość aspiracji dorastającej młodzieży jest istotna, gdyż pozwala na prognozę kierunków oświaty i zatrudnienia, umożliwia określenie efektów kształcenia i wychowania i daje możliwość organizowania różnych form działalności kulturowej i oświatowej na terenie szkoły oraz pomoc młodym ludziom w realizacji ich aspiracji. Książka ta ma w zamierzeniach ukazywać aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości i czynników je determinujących. Celem publikacji jest także uwrażliwienie pedagogów, wychowawców, rodziców na pomoc młodym ludziom w rozbudzaniu aspiracji pożądanych wychowawczo, w ukierunkowaniu aspiracji już istniejących oraz w korekcji aspiracji niewłaściwie ukształtowanych (zawyżonych lub zaniżonych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36790 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43381 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ukazuje aktualną problematykę aspiracji życiowych młodych ludzi wkraczających w dorosłość: ich dążenia edukacyjne i zawodowe, materialne i bytowe, jak również osobiste i rodzinne. Prezentuje także związek czynników psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych z aspiracjami młodzieży, które warunkują jej dalszą drogę życiową. W dobie współczesnych przemian gospodarczo-społeczno-politycznych znajomość aspiracji dorastającej młodzieży jest istotna, gdyż pozwala na prognozę kierunków oświaty i zatrudnienia, umożliwia określenie efektów kształcenia i wychowania i daje możliwość organizowania różnych form działalności kulturowej i oświatowej na terenie szkoły oraz pomoc młodym ludziom w realizacji ich aspiracji. Książka ta ma w zamierzeniach ukazywać aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości i czynników je determinujących. Celem publikacji jest także uwrażliwienie pedagogów, wychowawców, rodziców na pomoc młodym ludziom w rozbudzaniu aspiracji pożądanych wychowawczo, w ukierunkowaniu aspiracji już istniejących oraz w korekcji aspiracji niewłaściwie ukształtowanych (zawyżonych lub zaniżonych).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104655 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48383, 46755 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62859, 62858 (2 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 273)
W publikacji przedstawiono interdyscyplinarne spojrzenie na kwestię aspektów szkolnych, zawodowych, a także środowiskowych, które towarzyszą adolescentom w procesie konstruowania własnej przyszłości. Młodzież będąca w czasie adolescencji znajduje się w momencie podwójnej tranzycji z okresu dorastania do dorosłości oraz edukacji na rynek pracy, i te obszary problemowe są główną osią rozważań. W tomie przedstawiono kwestię młodych ludzi znajdujących się na drodze do dorosłego życia partycypujących w przestrzeni edukacyjnej oraz stających przed zadaniem planowania własnej przyszłości zawodowej, nie zabrakło tu również artykułów odnoszących się do analizy zagrożeń współczesności towarzyszących młodzieży w procesie „przechodzenia od młodzieńczej zależności do dorosłej niezależności”. Przyglądanie się tym uczestnikom życia społecznego ma istotną wagę dla przewidywania zarówno nowych trendów, praktyk, potrzeb oraz zagrożeń cywilizacyjnych, jak i wyzwań stawianych przed naukami społecznymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115439 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41655 (1 egz.)
Article
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64940 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyka aspiracji jest stosunkowo często przedmiotem analiz przedstawicieli nauk społecznych, w tym także pedagogów. Elementem oryginalnym i nowym w tej publikacji jest powiązanie aspiracji z dokonująca się zmianą ustrojową w Polsce po 1990 r. oraz je konsekwencjami dla wielu obszarów życia społecznego. W książce znakomicie zaprezentowane zostały problemy regionu związane głównie z tradycjami i historią regionu, składem etnicznym mieszkańców województwa opolskiego i podwójnym obywatelstwem. Dużym atutem treści zawartych w książce jest objęcie diagnozą dwu pokoleń. [z recenzji dr. hab. Wiesława Sikorskiego, prof. UO]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106480 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64079 (1 egz.)
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
Podjęta w książce problematyka jest niezmiernie rozległa, a dodatkowo związana z sytuacją transformacji oświatowej. Konkluzje odnoszące się do technologii informacyjnej wymagają ciągłej weryfikacji, jako że pionierski obraz tego przedmiotu w edukacji może znacznie ewoluować wraz z procesem jej krzepnięcia. Sądze zatem, że uczyniłem dopiero pierwszy krok we właściwym kierunku.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105221 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39053 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44750 (1 egz.)
Book
In basket
Na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów gimnazjów na terenie Dolnego Śląska, dotyczących rodziny, życia kulturalnego, szkoły, sytuacji materialnej i planów życiowych autorzy książki opisali dorastanie młodzieży w mniejszych miastach, jej aspiracje i uwarunkowania, które kształtują drogi edukacyjne młodych ludzi, szanse i ograniczenia, wskazali tendencje zmian społecznych i kulturowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106503 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38959 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63786 (1 egz.)
Book
In basket
Wielką zaletą publikacji jest ponadczasowa wartość zaprezentowanych w niej zagadnień i przystępność treści. Pozwala ona znaleźć odpowiedź na pytanie o sens wychowania, opieki, wspierania człowieka w kontekście realizacji funkcji edukacyjnej, wskazuje na znaczącą rolę szkoły, rodziny (i poszczególnych jej członków : rodziców, sióstr, braci, babć, dziadków) w rozwoju dziecka, uwidacznia sens i potrzebę podejmowania przez osoby w wieku późnej dorosłości różnych form edukacji. [...] Książka jest adresowana szczególnie do rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, gerontologów, terapeutów, pracowników socjalnych, specjalistów zaangażowanych w realizację edukacji, opieki, wsparcia i pomocy osobom potrzebującym tych działań, a także do studentów kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, psychologia, praca socjalna. Publikacja może stanowić wartościowe źródło inspiracji w zakresie ich przyszłej pracy zawodowej. Z recenzji dr hab. Jadwigi Daszykowskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 35000 (1 egz.)
Book
In basket
Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie najnowszego dorobku socjologii edukacji i wychowania. Poruszone w niej zagadnienia i problemy wiążą się bezpośrednio z debatami nad systemem nauczania w Polsce. Problematyka edukacji wymaga obecnie zaangażowania specjalistów z rozmaitych dziedzin, poczynając od socjologów, pedagogów i psychologach, a kończąc na ekonomistach i politykach. Książka adresowana jest do studentów i wykładowców akademickich socjologii, pedagogiki, psychologii, polityki społecznej czy nauk o rodzinie. Zainteresuje też z pewnością nauczycieli, metodyków, a także działaczy oświatowych i samorządowych zajmujących się edukacją.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105760 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32194 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45012 (1 egz.)
Book
In basket
Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy / redakcja naukowa Tomasz Łączek. - Warszawa : Difin, 2018. - 302 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z osiągnięciem sukcesu życiowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Tematyka poszczególnych rozdziałów skoncentrowana jest wokół kategorii sukcesu życiowego młodzieży. Analizie poddane zostają wychowawcze i edukacyjne rozwiązania występujące we współczesnej szkole sprzyjające osiągnięciu sukcesu szkolnego oraz zagadnienia związane z projektowaniem indywidualnej ścieżki zawodowej. Omówione zostały również uwarunkowania sukcesu życiowego młodzieży (społeczne, edukacyjne, zdrowotne). Tematyka obejmuje także dylematy wychowawcze związane z procesami pedagogicznymi młodzieży i dorosłych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52439 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41835 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34770 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48198 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Jakie są „za” i „przeciw” nauki w branżowej szkole zawodowej. Czym charakteryzują się dobre szkoły uczące zawodu. Dlaczego warto uczyć się w szkole branżowej?... Teraz, gdy kończysz ósmą klasę szkoły podstawowej, to moment podjęcia decyzji, która może wpłynąć na resztę Twojego życia. To wstęp do dorosłości. To do jakiej szkoły pójdziesz, zadecyduje o tym jak długo będziesz się uczyć, kiedy się usamodzielnisz, jaki zawód będziesz wykonywał w przyszłości. Możliwości masz wiele. Różnice w każdym rodzaju szkół są dosyć znaczne. Dla kogo więc liceum, technikum a dla kogo branżowa szkoła zawodowa? Tematyka filmu: Jakie są „za” i „przeciw” wyboru liceum, technikum i szkoły branżowej? Dlaczego warto uczyć się w branżowej szkole zawodowej? Szkodliwe stereotypy na temat "branżówek". Jak wybrać odpowiednią szkołę uczącą zawodu dla siebie? Czym charakteryzują się dobre szkoły branżowe. Czas trwania filmu: 23 minuty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. DVD. 3062 (1 egz.)
Book
CD
DVD
In basket
Wybieram szkołę wybieram zawód [Film] / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, Paweł Jurek, Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2014]. - 1 dysk optyczny (DVD) (ca 35 min) : dźw., kolor. ; 12 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
A Ty wybrałeś już zawód? Wiesz, jaki kierunek kształcenia jest dla Ciebie najlepszy? Większość młodych ludzi ma z tym kłopot. Ten film może Ci pomóc. Zachęcamy w nim do poznania samego siebie. Co to oznacza? Proponujemy analizę własnych zdolności, zainteresowań, osobowości i systemu wartości. Znając siebie łatwiej odkryjesz właściwe dla Ciebie miejsce w świecie dorosłych. Obszary zdolności : logiczno-matematyczne, językowe, muzyczne, cielesno-kinestetyczne (ruchowe), wzrokowo-przestrzenne, społeczne. Typy zainteresowań: przedmioty i urządzenia, ludzie, fakty. Podstawowe cechy osobowości: ekstrawersja, sumienność, otwartość na doświadczenia, stabilność emocjonalna, ugodowość. Wartości uzyskiwane dzięki pracy: profesjonalizm, władza, bezpieczeństwo, twórczość i przedsiębiorczość, styl życia. Płyta CD zawiera zestaw kwestionariuszy do samooceny predyspozycji zawodowych, których wypełnienie ma na celu pomóc w planowaniu własnej ścieżki zawodowej. Kwestionariusze składają się w sumie z kilkudziesięciu pytań dotyczących oceny własnej osobowości, wartości zawodowych, zdolności oraz zainteresowań. Kwestionariusze można wypełniać multimedialnie (na komputerze) lub tradycyjnie po wydrukowaniu. Interpretacje wyników kwestionariuszy nawiązują do treści filmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. DVD. 3061/Cz. 2, DVD. 3060/Cz. 1 (2 egz.)
Book
DVD
In basket
Gdzie szukać zawodów przyszłości? Jakie są nowe kierunki kształcenia? Jakie kompetencje pracownika będą niezbędne przyszłości. Lista zawodów przyszłości. Niezależnie od sposobu rozumienia pojęcia "zawód przyszłości" niezbędna jest świadomość czynników wpływających na rynek pracy. Czynniki te decydują, jakie zawody znikną, a które staną się zawodami przyszłości. Tematyka filmu: Co wpływa na fakt, że jedne zawody znikają a inne mają przed sobą przyszłość? Dlaczego powstają nowe zawody? Co to jest zawód przyszłości? Najważniejsze czynniki wpływające na rynek pracy: procesy demograficzne, postęp technologiczny, zmiany stylu życia, globalizacja, prawo podaży i popytu. Gdzie szukać zawodów przyszłości? Czy wyższe wykształcenie da Ci pewność zatrudnienia? Jakie są nowe kierunki kształcenia? Jakie kompetencje pracownika będą niezbędne? Lista zawodów przyszłości. Czas trwania filmu: 30 minut
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. DVD. 3063 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Być może także przyczyni się w jakimś stopniu do podniesienia poziomu poradnictwa zawodowego w szkołach. Wykorzystanie wiedzy z tego zakresu powinno pozwolić na racjonalne zagospodarowanie czasu pobytu młodych ludzi w liceum w celu wszechstronnego ich rozwoju. Jeśli szkoła ma się wywiązać z tych zadań, to jej najmocniejszą stroną powinny być odpowiednie kompetencje nauczyciela gotowego podjąć wysiłek związany z przygotowaniem młodego pokolenia do sprostania wyzwaniom bliskiej i odległej przyszłości, do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielnego i odpowiedzialnego poszukiwania własnego miejsca w świecie.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47713 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33990 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63541 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy zaakcentowano z jednej strony ograniczenia młodzieży ponadgimnazjalnej warunkami ekonomicznymi i kulturalnymi najbliższego otoczenia, a z drugiej strony - rysującą się u niej podmiotowość (istotną przesłankę rozwoju osoby), dążenie do autonomii w decyzjach, stawianie sobie wartościowych celów. Autorka przekonuje, że mimo funkcjonowania w bardzo trudnych okolicznościach młodzież całkowicie nie poddaje się środowisku, ma swoje ambicje i pragnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35071 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66909 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103981 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44986 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawowy cel, jaki towarzyszył pisaniu tej książki związany był z przekonaniem o służebności pedagogiki wobec praktyki społecznej, co wyrażało się w założeniu dotyczącym możliwości wykorzystania wniosków wyprowadzonych z badań empirycznych, w celu modernizowania i optymalizowania rzeczywistości oświatowej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104317 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47933, 47896 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38450 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31857 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44639 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63428 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again