Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Jaworska Anetta
(2)
Konopczyński Marek
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Szczepaniak Paweł
(1)
Urban Bronisław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Arteterapia
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Socjoterapia
(3)
Więźniowie
(3)
Agresywność
(2)
Biblioterapia
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Kobieta
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Muzykoterapia
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
AIDS
(1)
Autodestruktywność
(1)
Choreoterapia
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Filmoterapia
(1)
HIV
(1)
Internet
(1)
Kara (prawo)
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Leczenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mobbing
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Nagrody
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Partyworking
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praca
(1)
Probacja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Religia
(1)
Rezyliencja
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Subkultura
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Teatroterapia
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zabójcy
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Słowniki
(1)
4 results Filter
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101116/Cz.2, 101115/Cz.2 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46165 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37173 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30884 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43275 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62295 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47679, 46610 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31667 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43541 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63179 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again