Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Author
Baraniak Barbara
(1)
Becker-Pestka Daria
(1)
Brzeziński Jacek
(1)
Grupa Monika
(1)
Jurga Elżbieta
(1)
Kobus-Ostrowska Dorota
(1)
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
(1)
Maliszewska Paulina
(1)
Nawrat Dorota
(1)
Niedbalski Jakub
(1)
Paluszkiewicz Magdalena
(1)
Piekarski Marian
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Rosalska Małgorzata
(1)
Sałyga Marzena
(1)
Sternal Elżbieta
(1)
Wawrzonek Anna
(1)
Wolska Danuta
(1)
Wrocławska Tatiana
(1)
Włodarczyk Mirosław
(1)
Żuchowska-Skiba Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Aktywizacja zawodowa
(7)
Niepełnosprawni
(3)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Alkoholizm
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezrobocie
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Gry wideo
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mentoring
(1)
Mieszkania
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Poradnictwo
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Praca
(1)
Prostytucja
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rynek pracy
(1)
Sponsoring
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
9 results Filter
Authority data
Aktywizacja zawodowa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Bezrobocie - zwalczanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Aktywizacja społeczna (hasło przedmiotowe) ; Szkolenie zawodowe (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Książka prezentuje rozwój pedagogiki pracy w ujęciu prof. Tadeusza W. Nowackiego. Wskazuje na wagę włączania każdej osoby w pedagogikę pracy już w wieku przedszkolnym oraz kształtowania postaw propracowniczych w dalszej edukacji człowieka, na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Autorzy omawiają także problem wdrażania programu aktywizacji zawodowej czy ekologicznego wymiaru pracy doradcy zawodowego. Publikacja skierowana jest do pedagogów pracy, doradców zawodowych oraz specjalistów ds. zasobów ludzkich. Autorzy są pracownikami naukowymi UKSW, Politechniki Krakowskiej, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40616 (1 egz.)
Book
In basket
Choć żyjemy w czasach pełnych innowacyjnych rozwiązań, niepełnosprawni mają znacznie większą szansę popaść w ubóstwo, doświadczyć izolacji, a nawet upokorzenia niż ludzie sprawni. Niezwykle niepokojącą kwestią, podejmowaną w niniejszej książce, jest wysoki poziom bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce. Zdaniem autorki sytuacja ta wymaga jak najszybszych zmian, żeby w analizowanej grupie aktywność zawodowa stała się cechą dominującą. Aby sprostać nowym wyzwaniom, trzeba uwzględnić potrzeby osób z różnym rodzajem dysfunkcji, różnym stopniem niepełnosprawności oraz w różnym wieku. Wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów skierowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością w Polsce nie przyniosły znaczących efektów. Niezbędne staje się więc pochylenie nad innymi sprawdzonymi już rozwiązaniami, stosowanymi w takich krajach europejskich, jak: Dania, Finlandia, Francja, Szwecja czy Wielka Brytania, które zostały zaprezentowane w tej publikacji.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114834 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41462 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34413 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48206 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66637 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110336 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 811.)
Publikacja ma charakter naukowo-popularyzatorski. Wskazuje na znaczenie wsparcia osób z niepełnosprawnością w procesie przygotowania do tranzycji, przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Stanowi ważny głos zarówno z perspektywy rozwoju pedagogiki specjalnej, jak i możliwości zastosowania praktycznych rozwiązań przez osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawców. Prace Monograficzne 811.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114388 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41374 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66604 (1 egz.)
Book
In basket
Problematyka książki dotyczy funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Prowadzone w jednostkach penitencjarnych działania z zakresu poradnictwa zawodowego są jednym z czynników determinujących wzbudzenie u osadzonych stosownej motywacji niezbędnej do aktywizacji zawodowej. Realizowany w jednostkach penitencjarnych proces poradnictwa zawodowego powinien pomagać osadzonym w dokonaniu oceny ich możliwości podjęcia pracy w wybranej profesji, a także wykonywania zawodu po opuszczeniu zakładu karnego lub aresztu. Proces poradniczy powinien być nieodłącznym elementem procesu resocjalizacyjnego. Publikacja składa się z części teoretycznej i empirycznej. Pierwsza część koncentruje się wokół zagadnień poradnictwa zawodowego oraz wybranych aspektów teorii i praktyki resocjalizacyjnej, w tym aktywizacji zawodowej i pracy skazanych. Część empiryczna książki skupiona jest wokół funkcjonowania systemu poradnictwa zawodowego oraz form aktywizacji zawodowej dla osób skazanych. Przeprowadzone badania i zebrany materiał stanowią wypełnienie luki w dotychczasowym stanie wiedzy w obszarze realizacji działań z zakresu poradnictwa zawodowego dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zgromadzony w tej części pracy materiał pokazuje, jak działa system poradnictwa zawodowego dla skazanych, jakie formy aktywizacji zawodowej są stosowane, jakie są realizowane programy (w tym europejskie i autorskie), jakie podmioty partycypują w realizacji prowadzonych działań oraz jakie są ich konsekwencje. Publikacja może zostać wykorzystana przez studentów pedagogiki, pracowników pomocy społecznej, urzędów pracy, biur karier, podmioty zaangażowane w pracę ze skazanymi czy osoby odpowiedzialne za planowanie nowych kierunków studiów, czy specjalności pod kątem stworzenia podstaw pracy ze skazanymi. Książka umożliwia poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji prowadzonych działań poradniczych, funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej oraz problemów w tym zakresie. Pozwala również na przegląd aktualnego ustawodawstwa dotyczącego doradztwa zawodowego i resocjalizacji. Tekst może też stanowić wskazanie do dalszych badań naukowych w tym zakresie, podejmowania refleksji nad aktywizowaniem osadzonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41988 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dotyczy niepełnosprawności jako zjawiska społecznego powstającego pod wpływem czynników historycznych, kulturowych oraz politycznych, które kształtują wizerunek osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami i prowadzą do rewidowania definicji pojęcia niepełnosprawności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35121 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48565 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66737 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja jest ważnym dyskursem naukowym w czasach rozpowszechnionej kultury indywidualizmu. Redaktor Magdalena Piorunek stawia pytania o stan, uwarunkowania i możliwości pomocy psychopedagogicznej, pomocy socjalnej, zinstytucjonalizowanego poradnictwa, pomocy związanej z terapią, rehabilitacją i kryzysami w życiu człowieka. Zadaje bardzo istotne pytania o to, kto, co i na ile kreuje współczesne doświadczane i praktykowane scenariusze biograficzne Polaków i dlaczego brak jest ogólnopolskich badań empirycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49257 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45996 (1 egz.)
E-book
In basket
Publikacja ma dużą wartość praktyczną z uwagi na obserwowane w Polsce wysokie bezrobocie wśród osób starszych i brak spójnego programu polityczno-społecznego w tej kwestii. Założeniem badawczym projektu była próba przedstawienia w ujęciu modelowym zespołu przedsięwzięć i środków prawnych, które należy podjąć, by doprowadzić do ograniczenia rozmiarów prezentowanego zjawiska. Poszukiwania rozwiązań zaczęto od analizy regulacji prawnych wybranych państw europejskich: Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Holandii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Węgier. Zakres przedmiotowy badań obejmował instytucje prawne, które w danym kraju z pozytywnym skutkiem wykorzystywano do ograniczania lub eliminowania bezrobocia, została także rozważona ich przydatność w warunkach polskich. Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków polityki społecznej, prawa rynku pracy, prawa zabezpieczeni a społecznego oraz do podmiotów i osób podejmujących trud procesu legislacyjnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again