Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(5)
Status
available
(27)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Author
Kamiński Aleksander
(2)
Danilewicz Wioletta Teresa
(1)
Dubas Elżbieta
(1)
Jordan Paweł
(1)
Kapica Marian
(1)
Muszyński Marcin
(1)
Olewicz Tadeusz
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Ploch Leszek
(1)
Segiet Katarzyna
(1)
Skrzypczak Bohdan
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Sroczyński Wojciech
(1)
Słupska Kamila
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Woźniak Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
1960 - 1969
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Aktywizacja społeczna
(9)
Ludzie starzy
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Gerontologia
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Starzenie się społeczeństwa
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(2)
Gry edukacyjne
(2)
Integracja społeczna
(2)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Opieka społeczna
(2)
Relacje międzypokoleniowe
(2)
Rodzina
(2)
Uczniowie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie społeczne
(2)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Alkoholizm
(1)
Animacja kultury
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Biblioteki
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość życia
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odpoczynek
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samotność
(1)
Socjalizacja
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Streetworking
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Wolontariusze
(1)
Zarządzanie czasem
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Monografia
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Edukacja i pedagogika
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
13 results Filter
Authority data
Aktywizacja społeczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Aktywizacja zawodowa (hasło przedmiotowe) ; Pedagogika społeczna (hasło przedmiotowe) ; Polityka społeczna (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Wyzwania, jakie stawia przed nami dynamicznie zmieniający się świat, sprawiają, że rola pedagoga społecznego musi ulegać nieustannej aktualizacji. Uznając znaczenie jego pracy w środowisku, wypływające ze źródeł pedagogiki społecznej, powinniśmy czuć się zobowiązani do aktywnego projektowania roli pedagoga we współkreowaniu środowiska lokalnego w nowych warunkach zagrażających człowiekowi i jego otoczeniu. Dlatego motywem przewodnim podjętym w prezentowanej pracy stały się działania pedagoga jako animatora w przestrzeni życia społecznego – jego rola w inicjowaniu i animowaniu aktywności. Na szczególną uwagę zasługują kwestie aktywności i zaangażowania pedagoga w pomoc człowiekowi zagubionemu w dynamicznie zmieniającym się świecie. Niezbędne jest przypomnienie wyjątkowej roli pedagoga, jako przedstawiciela profesji z misją, który powinien czuć się zobligowany do inicjatywy i nie powinien oczekiwać na wskazania i dyspozycje. Dlatego też szczególnie ważna jest zdolność wnikliwego obserwowania rzeczywistości i dostrzegania pojawiających się w niej problemów.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113389 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41313 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47438 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 03906 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 03920 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 05492 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 06902 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 6639 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112500 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50777 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41358 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65732 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113461 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66428 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 02473 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 03575, 03202 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 04163, 04047 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114065 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 260)
Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Niniejszy tom dedykowany jest pamięci Heleny Radlińskiej, prekursorki polskiej pedagogiki społecznej, która zawsze podkreślała w swoich licznych publikacjach dotyczących wychowania i demokracji, że nadrzędnym celem pedagogiki społecznej jest przekształcanie istniejących warunków oraz budowanie przyszłości. W centrum zaś procesu przebudowy środowiska społecznego jest Jej zdaniem takie wdrażanie czynników, które nastawiając wolę ludzką mają zapewnić status quo lub modyfikować istniejące struktury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 115444 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42122 (1 egz.)
Book
In basket
Czas wolny i niepełnosprawność / Wojciech Sroczyński, Leszek Ploch. - Warszawa : Difin, 2017. - 192 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Praca poświęcona została organizacji czasu wolnego w kontekście analizy teoretycznego dorobku, jak też perspektyw, oczekiwań i potrzeb dzieci, młodzieży, rodziny oraz osób z niepełnosprawnością. Pytania odnoszące się do systemu kategorialnego pedagogiki czasu wolnego, przedmiotu i zakresu badań nad czasem wolnym w ujęciu pedagogicznym, nadmiernego obciążenia ucznia nauką, wpływu zajęć wolnoczasowych na osobowość stanowią zakres analiz i rozważań w pierwszej części pracy. Ponadto autor dokonał analizy podstawowych koncepcji, definicji i wskazań odnoszących się do pedagogiki czasu wolnego. Druga część książki dotyczy zagadnień związanych z czasem wolnym w kontekście środowiska osób z niepełnosprawnością.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51510 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41318 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34250 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66568 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja jest ważnym dyskursem naukowym w czasach rozpowszechnionej kultury indywidualizmu. Redaktor Magdalena Piorunek stawia pytania o stan, uwarunkowania i możliwości pomocy psychopedagogicznej, pomocy socjalnej, zinstytucjonalizowanego poradnictwa, pomocy związanej z terapią, rehabilitacją i kryzysami w życiu człowieka. Zadaje bardzo istotne pytania o to, kto, co i na ile kreuje współczesne doświadczane i praktykowane scenariusze biograficzne Polaków i dlaczego brak jest ogólnopolskich badań empirycznych w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49257 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45996 (1 egz.)
Book
In basket
(Refleksje nad Starością ; t. 2)
Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami nurtu życiowego – społeczno-kulturowym i jednostkowym przeżywaniem starości. Publikacja dotyczy procesów migracyjnych, które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych, środowiskowych i instytucjonalnych podejmowanych na rzecz seniorów; zagadnień związanych z postawami wobec osób starszych, dyskryminacją ze względu na wiek, zdrowiem, jakością życia i ekoterapią; zindywidualizowanego doświadczania starości w kontekście uczenia się oraz w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak choroba czy przemoc domowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 48510 (1 egz.)
Book
In basket
Książka porusza problemy i zagadnienia wynikające ze zwiększającej się nieustannie liczby osób starszych we wszystkich społeczeństwach świata, w tym Polski. Prezentowana problematyka, ujęta w ramy zagrożeń oraz wyzwań, stanowi podstawowy zakres tematyczny dla studentów kierunków humanistycznych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami starzenia się i starości jako zjawiska jednostkowego i społecznego. Publikacja obejmuje między innymi zagadnienia: stereotypizacji starości i osób starszych, marginalizacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego seniorów, samotności i sieroctwa seniorów, aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych, profilaktyki starości.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114242 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34101 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47457 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again