Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(26)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Kowalczyk Grażyna
(2)
Bogdanowicz Marta
(1)
Byra Stanisława
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Durka Grażyna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Lipowska Małgorzata
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Urban Bronisław
(1)
Walancik Marek
(1)
Żywanowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Agresywność
(7)
Młodzież
(4)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(4)
Niepełnosprawni umysłowo
(3)
Patologia społeczna
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Alkoholizm
(2)
Bezdomność
(2)
Jakość życia
(2)
Kobieta
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rehabilitacja medyczna
(2)
Rodzina
(2)
Starość
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Anomia
(1)
Arteterapia
(1)
Autyzm
(1)
Bajkoterapia
(1)
Bezrobocie
(1)
Bogdanowicz, Marta
(1)
Bulimia
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dysortografia
(1)
Dystans społeczny
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emigracja
(1)
Hipoterapia
(1)
Jedynacy
(1)
Język angielski
(1)
Komputery
(1)
Konkubinat
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marynarze
(1)
Małżeństwo
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Mobbing
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Partyworking
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Policja
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Płeć
(1)
Rezyliencja
(1)
Samobójstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się
(1)
Streetworking
(1)
Stres
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Tatuaż
(1)
Trudności w nauce
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wojsko
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zespół ADHD
(1)
Zespół Aspergera
(1)
czucia
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Sięganie przez pedagogów zarówno do teorii, jak i metodologii socjologicznej znacząco rozszerzyło zakres eksploracji pedagogicznych i wzbogaciło ich efekty. Wydaje się jednak, że ciągle możliwości te nie są do końca wykorzystane. Jednym z takich mało rozpoznanych w pedagogice nurtów socjologii, ukierunkowujących badania diagnozujące i wyjaśniające mechanizmy życia społecznego, jest teoria dystansu społecznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
W książce zostały przedstawione kwestie społeczne skoncentrowane wokół organizacji przestrzeni społecznej, jej wymiaru wartościującego i codzienności, która opisuje rzeczywistość. Kolejne zagadnienia to: rodzina i jej funkcje, zwłaszcza rola w kształtowaniu systemu wartości, praca socjalna z rodziną oraz przemoc wobec dzieci w rodzinie. Następnie poruszono tematy związane ze zdrowiem, radością życia, czyli optymistycznym nastawieniem, zdrowym stylem życia oraz podejściem nauczycieli do edukacji zdrowotnej. Ze zdrowiem wiążą się problemy osób starszych i ich roli oraz sensu życia. Dobre zdrowie to również pewne cechy osobowości, które wpływają na powodzenie w życiu, pomagają osiągnąć sukces zawodowy. W kolejnych artykułach są rozważane: zagadnienie jakości życia ludzi żyjących w stresie i tych, których życie jest w znacznym stopniu wolne od tego czynnika, problem samooceny, rozumienia sukcesu w życiu przez ofiary przemocy. Dalej podejmowane są kwestie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Omówiono kolejno: komputer, bajkoterapię i hipoterapię, ich funkcje, rodzaje, klasyfikacje i rolę w leczeniu osób pełno- i niepełnosprawnych. Ostatni temat dotyczy bezpieczeństwa osób bezdomnych i zagrożeń kryminalnych oraz roli dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa. Wymienione zagadnienia są tylko małą cząstką problemów, jakie nurtują współczesne społeczeństwo polskie. Każdy z nich można rozwiązać, wymaga to jednak dobrej woli ze strony społeczeństwa i władz państwowych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again