Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(69)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(15)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(14)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Browne Deborah
(2)
Hollin Clive R
(2)
Hołyst Brunon
(2)
Jusewicz-Kalter Ewa
(2)
Palmer Emma J
(2)
Urban Bronisław
(2)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Cichla Joanna
(1)
Durka Grażyna
(1)
Gulla Bożena
(1)
Heitzman Janusz
(1)
Hołyst Brunon. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
(1)
Ilnicka Renata Małgorzata
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Komadowska Anna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kosewski Marek
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Olak Antoni
(1)
Papież Jan
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Płukis Andrzej
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Spionek Halina
(1)
Terelak Jan Feliks
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Agresywność
(21)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(14)
Młodzież
(9)
Pedagogika resocjalizacyjna
(8)
Patologia społeczna
(7)
Przestępczość
(7)
Alkoholizm
(6)
Przemoc
(6)
Przemoc w rodzinie
(6)
Niedostosowanie społeczne
(5)
Samobójstwo
(5)
Dziecko
(4)
Kobieta
(4)
Nieletni przestępcy
(4)
Rodzina
(4)
Sekty i ruchy religijne
(4)
Więźniowie
(4)
AIDS
(3)
Arteterapia
(3)
Cyberprzemoc
(3)
Narkomania
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Pomoc postpenitencjarna
(3)
Probacja (prawo)
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Autodestruktywność
(2)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
HIV
(2)
Internet
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodzież trudna
(2)
Nałóg
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Pedofilia
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Praca
(2)
Prostytucja nieletnich
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(2)
Religia
(2)
Socjoterapia
(2)
Stres
(2)
Subkultura
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(2)
Zachowanie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świetlice socjoterapeutyczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Anomia
(1)
Autorytaryzm
(1)
Autorytet
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioterapia
(1)
Bulimia
(1)
Bunt
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Czarny rynek
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Etyka społeczna
(1)
Eutanazja
(1)
Filmoterapia
(1)
Frustracja
(1)
Gorzelnictwo nielegalne
(1)
Gry hazardowe
(1)
Handel narządami ludzkimi
(1)
Harcerstwo
(1)
Inwigilacja
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Leczenie
(1)
Lekozależność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Małżeństwo
(1)
Subject: time
1989-2000
(3)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Słowniki
(1)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 20303, 20302 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 17577, 15655 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 11475 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 36164 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 21495 (1 egz.)
Book
In basket
Celem przedstawionych badań było wyodrębnienie predyktorów przestępczości nieletnich po zakończeniu resocjalizacji instytucjonalnej (teoretyczny) i sformułowanie implikacji dotyczących oddziaływań resocjalizacyjnych w zakresie poszczególnych wymiarów funkcjonowania psychospołecznego wychowanków (praktyczny). Najważniejsze przesłanie tej pracy zawiera się w pedagogicznym ujęciu podjętego problemu badawczego. Mimo, że oparta o przesłanki interdyscyplinarne (kryminologiczne, psychologiczne) jest ona na wskroś pedagogiczna - poczynając od aparatury pojęciowej, argumentacji, eksponowania edukacyjnych aspektów resocjalizacji, po proponowane rozwiązanie odnoszące się do metodyki pracy z jednostkami wykolejonymi społecznie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32413 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45454 (1 egz.)
Book
In basket
Oddajemy w Państwa ręce monografię poświęconą różnym obliczom i mechanizmom psychologicznym przestępczości nieletnich. Zjawisko popełniania przestępstw przez osoby nieletnie zwraca coraz większą uwagę zarówno społeczeństwa, jak i naukowców. Choć udział nieletnich w statystykach przestępczości nie zwiększył się w ostatnich latach, to jednak można zauważyć takie niepokojące tendencje, jak obniżenie wieku osób łamiących prawo, zwiększanie się liczby dziewcząt dokonujących czynów zabronionych, coraz brutalniejsze formy przestępczości, postępujący swoisty "egalitaryzm" przestępczości, czyli rozszerzanie się zjawiska łamania norm prawnych na wszystkie klasy społeczne. W niniejszej pracy, będącej wynikiem rozważań polskich psychologów sądowych, poruszono wiele zagadnień dotyczących różnych przejawów przestępczości nieletnich, psychologicznych i społecznych mechanizmów powstawania zachowań agresywnych, a także pomocy psychologicznej i resocjalizacji sprawców przestępstw. Mamy nadzieję, że prezentowana praca spotka się z Państwa zainteresowaniem, a Czytelnik znajdzie w niej materiał zmuszający do refleksji nad zagadnieniem przestępczości dokonywanej przez młodzież. [Ze wstępu] Publikacja jest pracą zbiorową poświęconą przejawom, mechanizmom powstawania i przeciwdziałaniu zachowaniom dewiacyjnym dzieci i młodzieży. Stanowi pewne kompendium wiedzy o nieprzystosowaniu wspomnianej grupy ze szczególnym uwzględnieniem agresji interpersonalnej. Publikację uważam za potrzebną i ciekawą. [Z recenzji prof. dr hab. Ireny Pospiszyl]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104262 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47592, 46048 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38379 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31135 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43357 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63100 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90124 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93991, 93990, 93989 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45666, 45594, 43176 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35604 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41563 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60836 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30663 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42970 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści: Wstęp (Anna Komadowska); Tadeusz Guz - Metody wspierania, rozwoju i ochrony młodzieży dzisiaj według Gustava Siewertha; Grzegorz Kowalski - Konstytucyjnoprawne gwarancje prawidłowej socjalizacji dzieci; Monika Semczuk-Sołek - Psychologiczne przyczyny przestępczości nieletnich; Anna Komadowska -Odpowiedzialność nieletnich w Polsce - uwagi na tle ustaw karnych XX w.; Radosław G. Hałas - Nowa koncepcja postępowania z nieletnimi w projektach ustawy "Prawo nieletnich"; Monika Bartnik - Małoletni - specjalna kategoria świadka?; Anna Komadowska - Stan psychiczny nieletniego a jego odpowiedzialność za czyny niedozwolone; Barbara Barszczewska - Przestępczość nieletnich w aspekcie pracy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim; Dominika Janicka-Harbuz - Rola nauczycieli, wychowawców i pedagogów w zapobieganiu występowania przestępczości wśród młodzieży; Marek Bielecki - Grupy religijne o charakterze destrukcyjnym a prawa dziecka; Wojciech Lis - Mass media źródłem demoralizacji dzieci i młodzieży w ujęciu socjologiczno-prawnym; Andrzej Niedużak - Kulturotwórcza rola rodziny w procesie kształtowania prawidłowych postaw społecznych; Maria Letkiewicz - Aktywizacja społeczna i zawodowa na przykładzie działań wychowawczych Ochotniczych Hufców Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy; Adam Balicki - Rozszerzenie działań profilaktycznych pracowników oświaty w kontekście nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Dominika Janicka-Harbuz - Zamiast zakończenia... Informacja o Ochotniczych Hufcach Pracy; Noty o autorach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104776 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2001. - 1403, [1] s : mapy, rys., tab., wykr ; 25 cm.
Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Przedmiotem jej zainteresowania są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatrujemy indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestępczość jako zjawisko społeczne. Siódme wydanie podręcznika nie stanowi nowego opracowania. W poprzednim wydaniu zostały wzbogacone liczne rozdziały, szczególnie dotyczące metodologii badań, doktryn kryminologicznych, analizy przestępczości, a także prognoz i profilaktyki. Uwzględniono najnowsze materiały informacyjne, dotyczące przestępczości i tak powszechnego zjawiska przemocy. Nowe okienka problemowe przedstawiają aktualne problemy przestępczości.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40386 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33338 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46773, 46772 (2 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46774 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65262 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 00287, 00156 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 00876 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 01628 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 03481 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 1657, 1656 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
No availability information: sygn. 01965, 01964
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji.)
Recenzowany zbiór tekstów oparty jest na literaturze naukowej i popularnonaukowej, w dużym zakresie anglojęzycznej. Struktura i treści wszystkich opracowań odpowiadają wymogom prac pedagogicznych: na początku zawierają opis zjawisk i wyniki badań empirycznych, a dalej autorskie interpretacje i wskazania praktyczne. Z punktu widzenia kryteriów czysto poznawczych, na wyróżnienie zasługują te opracowania, które opisują problemy nieznane w polskiej literaturze albo prezentują nowe sposoby ich rozwiązywania. Wszystkie opracowania są wartościowe i przydatne dla praktyki dydaktycznej na różnych specjalnościach studiów. [Z recenzji prof. zw. dr hab. Bronisława Urbana]
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103654 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38077 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31609 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44334 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63348 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63349 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
Book
In basket
W pracy zbiorowej pt. ''Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka'' ukazana została wielowątkowa problematyka zjawiska przemocy. zaprezentowano nurt terapeutyczno-resocjalizacyjny w postępowaniu z jednostkami agresywnymi, jak również analizę doświadczeń praktycznych dotyczących specyfiki przemocy w rodzinie. Książkę otwierają rozważania teoretyczne związane z przemocą seksualną wobec dzieci. Następnie omówiono kwestie zachowań autodestrukcyjnych w populacji dzieci i młodzieży w aspekcie badań i doświadczeń praktycznych oraz przestępczości nieletnich z perspektywy przestępstw agresywnych oraz oddziaływań resocjalizacyjnych o charakterze psychoterapeutycznym wobec osób agresywnych. Zachowania agresywne analizowane są również w kontekście doświadczeń alkoholowych będących udziałem sprawców przemocy, jak i ich rodziców. Następny artykuł podejmuje temat form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Kolejnym aspektem problematyki przemocy jest kwestia funkcjonowania sekt w Polsce, a w szczególności jednostkowe skutki, jakie niesie ta forma działań przemocowych. Poświęcono także uwagę teoretyczno-praktycznej analizie przemocy instrumentalnej w zakładach penitencjarnych oraz możliwości jej zapobiegania/ograniczania. Omówiono również zagadnienie przemocy psychicznej wobec osób dorosłych, jakże często występującej w miejscu pracy, ukazując zarazem przykładowe metody oddziaływań profilaktycznych wobec ofiar lobbingu.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101150 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37393 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32215 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44652 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc, używki, obojętność, beznadzieja dotycząca przyszłości. Oto obraz życia polskiego społeczeństwa narysowany przez kilkunastu autorów - głównie psychologów społecznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nic więc dziwnego, że wzrasta przestępczość, zwłaszcza wśród młodzieży, obojętność otoczenia nad cudze nieszczęście, tendencje samobójcze ludzi w starszym wieku. Nie można jednak tego akceptować i przechodzić obok tych zjawisk obojętnie. Są ludzie i organizacje, usiłujące z tym walczyć i temu zaradzić. I to również obok pokazania dewiacji jest treścią tej książki. A zatem polecamy ją studentom pedagogiki i psychologii społecznej, nauczycielom oraz przedstawicielom różnych organizacji społecznych, podejmujących walkę z wypaczeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108658 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44856 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35249 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41085 (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły zamieszczone w publikacji zostały napisane przez pedagogów pochodzących z różnych środowisk akademickich. Przedmiotem rozważań są różnorodne problemy społeczne, które postrzegane są jako dolegliwości wymagające przeciwdziałania czy rozwiązania. Przygotowana monografia podejmuje ważne bieżące i perspektywiczne kwestie dotyczące współczesnych problemów społecznych. Omawiane zagadnienia nie były dobierane w sposób celowy, nie zostały zastosowane żadne kryteria ich doboru, lecz wynikały one z zainteresowań oraz możliwości badawczych piszących je osób. Poruszone zostały takie tematy jak: aspiracje edukacyjne młodzieży, warunki prawidłowej komunikacji w rodzinie, trudności związane z funkcjonowaniem rodziny, uzależnienie od cyberprzemocy, walory wychowawcze mediacji wśród nieletnich, warunki funkcjonowania szkoły integracyjnej, powstanie i funkcjonowanie subkultury i grup nieformalnych, problemy związane z funkcjonowaniem zakładów karnych, znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia, radzenie sobie ze stresem, warunki kształcenia pracowników socjalnych oraz wykorzystanie potencjału społecznego organizacji pozarządowych. Książka ze względu na poznawczy, badawczy i praktyczny charakter będzie cenną pozycją dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców i studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39439 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99636 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36931 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30234 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62309 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
W części pierwszej o charakterze wielowątkowym autorzy koncentrowali się na kilku aspektach zachowań społeczno-destruktywnych: uwarunkowaniach społeczno-kulturowych; aktualnych zagrożeniach związanych ze sferą życia seksualnego (zachowania pedofilijne i nietolerancja wobec mniejszości seksualnych); wypracowaniu wspólnych obszarów badawczych pedagogiki resocjalizacyjnej i sekuritologii jako nauk interdyscyplinarnych; prowadzeniu skutecznej polityki w odniesieniu do palących zagadnień - przemocy w rodzinie i zapobiegania przestępstwom drogowym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107301/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32517 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41613 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33253 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46225 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65539 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again