Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(36)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bartkowicz Zdzisław
(2)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Jagielska Katarzyna
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Larson Jim
(1)
Olak Antoni
(1)
Pawełek Katarzyna
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Radziwiłłowicz Wioletta
(1)
Rode Danuta
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Solecki Roman
(1)
Sumiła Anita
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Węgliński Andrzej
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Łukasik Joanna Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Agresywność
(10)
Młodzież trudna
(7)
Niedostosowanie społeczne
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Dziecko
(3)
Młodzież
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Zachowanie
(3)
Alkoholizm
(2)
Cyberprzemoc
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Patologia społeczna
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Przemoc
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
AIDS
(1)
Alienacja
(1)
Arteterapia
(1)
Biegli sądowi
(1)
Choreoterapia
(1)
Chuligaństwo
(1)
Dokumenty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Gelotofobia
(1)
Gniew
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Koła zainteresowań
(1)
Kradzież
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedofilia
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przyroda
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychopatia
(1)
Psychopatologia
(1)
Psychoterapia
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rozmowa
(1)
Rozwód
(1)
Samobójstwo
(1)
Schizofrenia
(1)
Socjoterapia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(1)
Subkultura
(1)
Szkoła
(1)
Sztuka ludowa ukraińska
(1)
Trening grupowy (psychol.)
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Wagary
(1)
Więziennictwo
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wywiad
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Znaniecki, Florian
(1)
Środki psychoaktywne
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Goleniów (woj. zachodniopomorskie ; okręg)
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Celem przedstawionych badań było wyodrębnienie predyktorów przestępczości nieletnich po zakończeniu resocjalizacji instytucjonalnej (teoretyczny) i sformułowanie implikacji dotyczących oddziaływań resocjalizacyjnych w zakresie poszczególnych wymiarów funkcjonowania psychospołecznego wychowanków (praktyczny). Najważniejsze przesłanie tej pracy zawiera się w pedagogicznym ujęciu podjętego problemu badawczego. Mimo, że oparta o przesłanki interdyscyplinarne (kryminologiczne, psychologiczne) jest ona na wskroś pedagogiczna - poczynając od aparatury pojęciowej, argumentacji, eksponowania edukacyjnych aspektów resocjalizacji, po proponowane rozwiązanie odnoszące się do metodyki pracy z jednostkami wykolejonymi społecznie.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107765 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32413 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45454 (1 egz.)
Book
In basket
Ta książka to świetny opis mechanizmów - społecznych, emocjonalnych, środowiskowych - powstawania i narastania u młodych ludzi gniewu i przeradzania się go w agresywne zachowania. Autor pracował jako psycholog w kilkunastu amerykańskich najtrudniejszych szkołach ponadpodstawowych, w których miał do czynienia z wybitnie trudną młodzieżą z grupy wysokiego ryzyka. Zamieszcza on wiele arcyciekawych opisów konkretnych przypadków i zastosowanych metod. Część II książki, rozpoczynająca się od rozdziału szóstego, to podzielony na pięć tematycznych modułów poradnik dla psychologów, nauczycieli i terapeutów, prowadzących zajęcia z młodymi ludźmi "z krótkim lontem". Każdy moduł obejmuje kilka spotkań, na których ćwiczy się umiejętności rozpoznawania i stopniowania gniewu, znajdowania i stosowania zachowań alternatywnych, oceniania korzyści czy strat płynących z konkretnych zachowań, prowadzenia "dzienniczka kłopotów" i oceny postępów. Poza ogromną przydatnością praktyczną - w każdej szkole ponadpodstawowej - książka jest napisana barwnym, żywym językiem, który znakomicie ułatwia wgłębianie się w trudny, niekiedy bolesny temat.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106921 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49628, 48615 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39792 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32427 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36187 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62817 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 188.)
Książka poświęcona jest złożonym problemom funkcjonowania społeczności lokalnej w aspekcie jej funkcji wychowawczo-profilaktycznej, na przykładzie powiatu goleniowskiego (Zachodniopomorskie). Układ pracy pozwala jednocześnie na porównanie wywodów autorek z ilustrującymi je zbiorami danych. Publikacja jest w pewnym sensie ewenementem pisarstwa pedagogicznego, gdyż zazwyczaj współczesna polska twórczość naukowa poświęcona jest globalnym problemom i zjawiskom społecznym, tracąc w ten sposób z pola widzenia lokalne różnice, które jednak właśnie w kontekście globalizacji nabierają szczególnego znaczenia. Książka wzbogaci polski rynek publikacji pedagogicznych, szczególnie w zakresie ukazywania znaczenia lokalnych środowisk społecznych w kreowaniu i realizowaniu funkcji wychowawczo-profilaktycznych. Takich bowiem publikacji brakuje w polskiej, pedagogicznej rzeczywistości księgarskiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 107300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48772 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39282 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia składa się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych części. W pierwszej, poza zagadnieniami o charakterze ogólnym, wprowadzającym, zaprezentowane zostało szerokie spektrum tematów skoncentrowanych na oddziaływaniach wychowawczych, terapeutycznych, a nawet reedukacyjno-profilaktycznych podejmowanych w wolnościowych i zakładowych instytucjach resocjalizacyjnych. W drugiej części zostały zaprezentowane artykuły i doniesienia empiryczne poświęcone diagnozie wychowawczej i resocjalizacyjnej, która z reguły wspiera każde udane oddziaływanie korekcyjne ukierunkowane na projektowanie i programowanie indywidualnych oraz grupowych zadań i czynności o charakterze reedukacyjno-resocjalizacyjnym czy profilaktyczno-socjoterapeutycznym.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106725 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48524 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32388 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45285 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64704 (1 egz.)
Book
In basket
W części pierwszej o charakterze wielowątkowym autorzy koncentrowali się na kilku aspektach zachowań społeczno-destruktywnych: uwarunkowaniach społeczno-kulturowych; aktualnych zagrożeniach związanych ze sferą życia seksualnego (zachowania pedofilijne i nietolerancja wobec mniejszości seksualnych); wypracowaniu wspólnych obszarów badawczych pedagogiki resocjalizacyjnej i sekuritologii jako nauk interdyscyplinarnych; prowadzeniu skutecznej polityki w odniesieniu do palących zagadnień - przemocy w rodzinie i zapobiegania przestępstwom drogowym.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107301/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32517 (1 egz.)
Book
In basket
Przed współczesnym nauczycielem-wychowawcą staje wiele wyzwań. Od nauczyciela wymaga się bardzo wiele w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i społecznych. Książkę kierujemy do nauczycieli-wychowawców, szczególnie tych o krótkim stażu zawodowym. Także doświadczeni nauczyciele-wychowawcy znajdą w naszym podręczniku wiele inspirujących materiałów. Praca składa się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza to źródło wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek. Część druga - Aneksy - zawiera szereg konkretnych propozycji metodycznych, gotowych scenariuszy, ciekawych pomysłów na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, z rodzicami i nauczycielami. Nauczycielom i nauczycielom-wychowawcom życzymy wielu sukcesów oraz nieustających inspiracji do pracy z wychowankami. Odbiorcy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy - zarówno doświadczeni w codziennej pracy z uczniem, jak i rozpoczynający swą karierę zawodową oraz studenci kierunków pedagogicznych. Dlaczego warto nabyć tę książkę? Jest ona efektem twórczej pracy i doświadczeń nauczycieli akademickich., zarówno jej część teoretyczna, jak i praktyczna opierają się na konkretnych doświadczeniach pedagogicznych, to materiał z pierwszej linii szkolnego frontu. Jest to praktyczna pomoc dla nauczycieli, z której korzystać będą każdego dnia.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106132 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48549 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39216 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32328 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64090 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65115 P 3,2 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Przedstawiona problematyka odnosi się do interesujących poznawczo oraz ważnych społecznie zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w różnorodnych sprawach rozstrzyganych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców). Ze względu na zakres tematyczny może stanowić podstawę kształcenia psychologów i prawników. Wiedza zawarta w książce będzie z pewnością wartościowa także dla studentów psychologii i prawa, na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Publikacja może być podstawowym podręcznikiem wykorzystywanym na zajęciach z psychologii sądowej (opiniowanie w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich) w ramach kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych z zakresu psychologii sądowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112275 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65464 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia stanowi ciekawy i wartościowy wkład do dyskursu nad współczesnymi zagadnieniami teorii i praktyki wychowania. Teraźniejszość w edukacji i w innych sferach życia społecznego stanowi przebogaty poznawczo obszar badawczy, z którego autorzy poszczególnych rozdziałów sporządzili nośne i trafne sprawozdania. Wartością nie do przecenienia jest zaprezentowana w pracach różnorodność wynikająca z odmiennych perspektyw ujmowania dynamiki współczesnego wychowania oraz przenikanie zagadnień postrzeganych jako szanse i zagrożenia procesu wychowania. Nośność podejmowanej problematyki kieruje monografię do rąk szerokiego grona odbiorców. Może być ona wykorzystywana w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych, socjologicznych i innych humanistycznych, wewnątrz których penetrowane są zagadnienia wychowania. Studium powinno dotrzeć także do praktyków zarządzających edukacją, na różnorodnych szczeblach kształcenia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105187 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48003 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38659 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32130 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64442 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again