Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(22)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Barłóg Krystyna
(1)
Byra Stanisława
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kędzierska Hanna
(1)
Marczak Monika
(1)
Przecławska Anna
(1)
Skafiriak Beata
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Szymanowska Aleksandra
(1)
Wesołowska Elżbieta
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
unknown (po)
(1)
Subject
Adaptacja społeczna
(10)
Więźniowie
(5)
Agresywność
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Alkoholizm
(2)
Patologia społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Recydywa (prawo)
(2)
Anomia
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dystans społeczny
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Emigracja
(1)
Internet
(1)
Język angielski
(1)
Kobieta
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ojcostwo
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Polskie Towarzystwo Penitencjarne
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjoterapia
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba więzienna
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego psychologia
(1)
Wieś
(1)
Więziennictwo
(1)
Więzień
(1)
Wojsko
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-2000
(3)
1989-
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92412 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest próbą ukazania problemów profilaktyki i resocjalizacji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Złożyły się na nią artykuły przedstawicieli różnych środowisk akademickich w kraju, jak i praktyków penitencjarnych dotyczące wielorakich kontekstów oddziaływań resocjalizacyjnych, a zwłaszcza ich skuteczności. Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy obejmuje artykuły ukazujące różne aspekty (prawne, osobowościowe, socjokulturowe) oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Rozdział drugi dotyczy aksjologicznych wymiarów resocjalizacji penitencjarnej oraz innych, mniej znanych systemów penitencjarnych. Rozdział trzeci ukazuje złożoność - uwarunkowań readaptacji społecznej skazanych. Autorom przyświecało zadanie przybliżenia skomplikowanej i wielorako determinowanej problematyki resocjalizacji. Istotnym -jak się wydaje - walorem tej publikacji jest wielokontekstowe ujęcie zagadnienia resocjalizacji penitencjarnej, a zwłaszcza czynników ułatwiających i utrudniających readaptację społeczną skazanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105136 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38759, 38758 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43007 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35624 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61798 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44897 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42478 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61953 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest efektem badań i refleksji pedagogów z Katedry animacji kultury i pracy socjalno-wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiór studiów poświęcony jest refleksji nad społecznymi konsekwencjami życia w warunkach ciągłej zmiany. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy przewrót polityczno-społeczny w Polsce i otwarcie na dynamikę globalizacji spowodowały istotne zmiany w postawach młodych ludzi i czy istnieje potrzeba zredefiniowania zadań wychowania. Zmienność i chwilowość przestają szokować, stają się codziennością. Trauma zmiany jednak w określony sposób działa, młodzi żyją teraźniejszością, są zanurzeni w swojej własnej codzienności, wyizolowani z szerszych kontekstów nie szukają sposobów kreowania rzeczywistości, bardziej ceniąc wygodę odbiorcy niż wysiłek twórcy kultury. Uczestnictwo w kulturze analizowane jest zarówno w wymiarze partycypacji, jak i wykluczenia społecznego. W książce podjęta została także próba rzeczowej diagnozy i oceny zmian spowodowanych dominacją mediów elektronicznych w kulturze globalnej, komunikacji, a przede wszystkim ich socjalizacyjnej, w tym edukacyjnej funkcji.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103475 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47133 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65296 (1 egz.)
Book
In basket
Sięganie przez pedagogów zarówno do teorii, jak i metodologii socjologicznej znacząco rozszerzyło zakres eksploracji pedagogicznych i wzbogaciło ich efekty. Wydaje się jednak, że ciągle możliwości te nie są do końca wykorzystane. Jednym z takich mało rozpoznanych w pedagogice nurtów socjologii, ukierunkowujących badania diagnozujące i wyjaśniające mechanizmy życia społecznego, jest teoria dystansu społecznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106091 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64544 (1 egz.)
Book
In basket
Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań. W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim - oddziaływania psychokorekcyjne, a w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie. Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia tego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46611 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38380, 36883 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31537 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43791 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 61959 P 4,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again