Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(21)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Bernasiewicz Maciej
(1)
Czub Marcin
(1)
Jaszczyszyn Elżbieta
(1)
Karasowska Aleksandra
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kott Tadeusz
(1)
Kuczyńska Alicja
(1)
Nowosiadły Agnieszka
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Szada-Borzyszkowska Jolanta
(1)
Szulirz Alina
(1)
Urban Bronisław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Świetlice socjoterapeutyczne
(9)
Socjoterapia
(4)
Arteterapia
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Biblioterapia
(2)
Dziecko
(2)
Harcerstwo
(2)
Kobieta
(2)
Muzykoterapia
(2)
Niepełnosprawni umysłowo
(2)
Origami
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Streetworking
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
AIDS
(1)
Animacja teatralna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
HIV
(1)
Hipoterapia
(1)
Humor
(1)
Interakcjonizm symboliczny
(1)
Internet
(1)
Język angielski
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Krytycyzm
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Mandala
(1)
Matematyka
(1)
Mentoring
(1)
Metoda Sherborne
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Muzyka
(1)
Muzykoterapeuci
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Partyworking
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przepustka z zakładu karnego
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Psychoterapia
(1)
Płeć
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rezyliencja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sherborne, Veronica
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatr
(1)
Teatroterapia
(1)
Twórczość
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Więziennictwo
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Finlandia
(1)
Genre/Form
Fotografia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Publikacja stanowi zapis doświadczeń, refleksji, wiedzy, jakie zostały wypracowane w świetlicach oraz klubach młodzieżowych prowadzonych przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej. W tym czasie Zarząd, wychowawcy, dzieci, rodzice, młodzież, współpracownicy a także osoba sprawująca merytoryczną opiekę nad Stowarzyszeniem przeszli wspólną drogę, odkrywając nowe możliwości pomocy drugiemu człowiekowi, współpracy, rozwoju duchowego. Została też wypracowana konkretna wiedza oraz metodologia pracy. Doświadczenia tych kilku lat pokazały, że placówka (świetlica socjoterapeutyczna czy klub młodzieżowy) może się stać miejscem, gdzie zostają przekroczone społeczne podziały i profesjonalni wychowawcy oraz pozostający w trudnej sytuacji rodzice mieszkający w blokach socjalnych, uczą się od siebie nawzajem i współpracują dla dobra dzieci. Tutaj także dzieci i młodzież, którym brakuje niemal wszystkiego są twórcami dobra dla wielu ludzi, szczególnie starszych i chorych, jak również działań na rzecz swoich młodszych kolegów i lokalnego środowiska. Mamy nadzieję, że lektura publikacji poruszy serca i umysły oraz będzie inspiracją do własnych poszukiwań. Teksty zostały pogrupowane w czterech rozdziałach, z których każdy pokazuje inny aspekt pracy placówek.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108299 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39424 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32028 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1609, 101149 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46198 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62406 (1 egz.)
Book
In basket
Z niełatwego tekstu publikacji przebija autentyczna pasja w ukazywaniu znaczenia interakcjonizmu symbolicznego w resocjalizacji. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. Czwarty natomiast, poświęcony metodyce resocjalizacji wywiedzionej z teorii interakcjonizmu symbolicznego, zawiera fragmenty wywiadów eksperckich, które autor przeprowadził z wychowawcami, terapeutami, pedagogami zajmującymi się na co dzień dziećmi i młodzieżą problemową, w tym niedostosowaną społecznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45201 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany zbiór tekstów jest poświęcony szeroko pojętym związkom terapii i sztuki. Relacje te zachodzą w obu kierunkach - dyscypliny artystyczne wzbogacane są przez idee zaczerpnięte ze świata terapii, a świat terapii stara się wykorzystać proces twórczy w celu poprawy dobrostanu psychicznego i fizycznego człowieka. Większość tekstów publikowanych w tym tomie dotyczy wpływu sztuki na terapię - prezentuje zagadnienia związane z arteterapią. Znajdują się tu również rozdziały, których autorzy podejmują refleksję nad wpływem terapii na sztukę, dokonując analizy psychologicznych procesów związanych z twórczością oraz recepcją dzieł sztuki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105102 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44698 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108300, 98964, 98963, 96102 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49082 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39327 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32032, 30105 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42531 (1 egz.)
Book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników książkę ze świadomością, iż podjęte w niej tematy warto potraktować jako punkt wyjścia do dalszych, własnych studiów i poszukiwań. Opracowanie teoretyczne oraz analiza wyników badań nauko¬wych umożliwi orientację w rzeczywistości pedagogicznej, a także pozwoli na wytyczenie optymalnych perspektyw zmian dotyczących edukacji dziecka. Ze Wstępu Elżbiety Jaszczyszyn i Jolanty Szada-Borzyszkowskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38327 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46719 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again