Form of Work
Książki
(28)
Status
available
(82)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(12)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(15)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(11)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(15)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(10)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Informatorium
(1)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Maciołek Beata
(4)
Wiech Anna
(3)
Wiech Zdzisław
(3)
Kmita Danuta
(2)
Bartoszewska Barbara
(1)
Evdokimova M
(1)
Gajewska Grażyna
(1)
Janus Katarzyna
(1)
Jaszczyszyn Elżbieta
(1)
Kacieszczenko Stefan
(1)
Kamysz-Figa Dorota
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Lutosławska Hanna
(1)
Misiura Irena
(1)
Pery Andrzej
(1)
Pluta Teresa
(1)
Podlaski Jerzy
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Rosiński Marian
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Sokołowski Jan
(1)
Szada-Borzyszkowska Jolanta
(1)
Sławecka Jadwiga
(1)
Turska Elżbieta
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wilk Teresa
(1)
Wiszniewska Anna
(1)
Zieja Zenon
(1)
Żelazkiewicz Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(11)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(1)
1930 - 1939
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Świetlice szkolne
(18)
Wychowanie
(13)
Świetlice
(10)
Praca pozalekcyjna
(4)
Agresywność
(3)
Arteterapia
(3)
Gry i zabawy
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Szkolnictwo
(3)
Teatr amatorski
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Świetlice socjoterapeutyczne
(3)
AIDS
(2)
Alkoholizm
(2)
Biblioterapia
(2)
Choreoterapia
(2)
Dojrzałość szkolna
(2)
Domy dziecka rodzinne
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Internaty
(2)
Kobieta
(2)
Muzykoterapia
(2)
Narkomania
(2)
Nałóg
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Pogotowie opiekuńcze
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Socjalizacja
(2)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowawstwo
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Analfabetyzm
(1)
Anoreksja
(1)
Aspiracje
(1)
Autyzm
(1)
Bajkoterapia
(1)
Behawioryzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Choroba sieroca
(1)
Choroby afektywne
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Czytelnictwo
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Drugoroczność
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Głuchota
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Humor
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Jąkanie
(1)
Język angielski
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Krytycyzm
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
LSD
(1)
Leworęczność
(1)
Matematyka
(1)
Mentoring
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Mobbing
(1)
Morfina
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Mowa
(1)
Muzyka
(1)
Myślenie
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Finlandia
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Poradnik
(1)
Poradniki
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 01512 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 02195 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 42774 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44780 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie zawiera: program wychowawczy świetlicy wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci; treści programowe głównych obszarów edukacyjnych; szczegółowy rozkład treści programowych; osiągnięcia uczniów wynikające z realizacji programu; procedury określania efektywności programu.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108275 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51060 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64565 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1471 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36410 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30216 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 25410 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 17455, 17454 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 11169 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 20917, 18215, 18214 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 16081 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 24230, 24229 (2 egz.)
Book
In basket
Jednym z zadań realizowanych przez organy prowadzące jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieci w czasie pobytu w szkole. Świetlica szkolna jest szczególnym miejscem, pełni bowiem ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 24 kwietnia 2014 r. wprowadziła nowe ustawowe zobowiązania dotyczące organizacji pracy świetlicy szkolnej. Głównym impulsem zmian prawnych było zapewnienie jakościowo lepszej opieki świetlicowej w szkołach, szczególnie uczniom najmłodszym. Współczesna świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj. w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki oraz w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych. Przygotowana publikacja ma na celu wsparcie organów prowadzących oraz dyrektorów szkół w procesie jak najlepszego dostosowania świetlic szkolnych do wprowadzonych zmian legislacyjnych a tym samym do potrzeb uczniów i ich rodziców. W poradniku, obok podstaw prawnych funkcjonowania świetlic szklonych, omówienia wymaganej dokumentacji oraz zasad organizacji i finansowania świetlic, autorzy sformułowali rekomendacje dla organów prowadzących oraz zaprezentowali przykłady dobrych praktyk działania świetlic z terenu całej Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 109766, 109050 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 75908, 59376, 59375, 59374, 59373, 59372, 59370 (7 egz.)
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 31930, 31929 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 22802 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 25163, 25162 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 29281, 29279, 29278, 29277 (4 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 41937, 41936 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 06070 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 04917 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 07167 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 09185, 08969 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 11500 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 11863, 11862 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 08081 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 17179, 12714, 12713, 12712 (4 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 11847 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96509 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35896 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30415 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42320, 42243 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64600 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 99849 BL (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 07428 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 07044, 07043, 06868 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 06347, 06346 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 08896 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 09736 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 12133, 12132 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64933 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64934 P 2,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64107 P 2,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 01677 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 02068 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 02527 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 03869 (1 egz.)
Book
In basket
(System Wychowawczy Szkoły Podstawowej / Instytut Pedagogiki UMK, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego ; Z.9)
Systemy konstytucyjne państw świata to seria, która w syntetycznej i przystępnej formie prezentuje konstytucyjne podstawy ustrojowe wybranych państw. Każdy tomik zawiera zarys historii konstytucjonalizmu omawianego państwa, omawia uwarunkowania i tryb uchwalenia oraz cechy charakterystyczne obowiązującej konstytucji, system wyborczy, strukturę naczelnych władz, ustawodawstwo, pozycję ustrojową głowy państwa, parlamentu, rządu oraz władzy sądowniczej
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 74878, 14577, 14576 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 38480, 13915 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 08200, 08199 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 13014, 13012 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 36461, 15773, 10982 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 27606, 27605, 15767, 15766 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42496 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45167 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36368 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 42638 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63019 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again