Form of Work
Książki
(10)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(22)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Sieczyński Tadeusz
(2)
Adametz Waldemar
(1)
Armstrong Michael
(1)
Borys Grażyna
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Muszalski Wojciech
(1)
Pawlak Zbigniew
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(9)
unknown (po)
(2)
Subject
Płaca
(6)
Świadczenia pracownicze
(6)
Kadry
(5)
Praca
(5)
Bhp
(4)
Zatrudnienie
(4)
Motywacja pracy
(3)
Produktywność pracy
(3)
Bezrobocie
(2)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(2)
Oceny pracowników
(2)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(2)
Prawo pracy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Awans zawodowy
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Czas pracy
(1)
Czynsz
(1)
Emerytura
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Inwalidztwo
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kariera
(1)
Kupcy
(1)
Leasing
(1)
Menedżerowie
(1)
Mieszkania
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Outplacement
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Podatek
(1)
Podatek od nieruchomosci
(1)
Pożarnictwo
(1)
Praca młodocianych
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
(1)
Renty
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Stres zawodowy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ulgi podatkowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Urlopy bezpłatne
(1)
Urlopy wypoczynkowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarząd
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zasiłki mieszkaniowe
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zwolnienia od pracy
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 12587 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 17949 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 12632 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43825 (1 egz.)
Book
In basket
W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez MN i SW. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie każdego rozdziału. Umożliwia on studentom sprawdzenie swojej wiedzy, a dydaktykom tworzenie testów egzaminacyjnych. Walor utylitarności książki podnoszą również załączniki zawierające studia przypadków, na podstawie których można śledzić praktyczną implementację wybranych zagadnień kadrowych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104105 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52222 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44634 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik wprowadza w podstawowe zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie. W przystępny sposób scharakteryzowano w nim system zarządzania zasobami ludzkimi, głównie pod kątem takich funkcji, jak: analiza pracy, wartościowanie pracy, planowanie zasobów ludzkich, analiza zasobów ludzkich, dobór, kształcenie i szkolenie, ocenianie, wynagradzanie, rozwój indywidualny, kształtowanie warunków pracy, zbiorowe stosunki pracy wraz z partycypacją pracowniczą, zwalnianie i system informacji personalnej. Książka powstała na bazie studiów oraz doświadczeń dydaktycznych i doradczych autora. Jej zaletą jest prezentacja problematyki zasobów ludzkich i zarządzania nimi w kontekście obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych oraz rynku pracy. Ważny atut stanowi także praktyczne ujęcie - systemy, procesy, procedury i narzędzia rozpatrywane są pod kątem ich użyteczności w rzeczywistych warunkach firm o różnej wielkości i charakterze. Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: studentów, praktyków zarządzania, w tym zwłaszcza osób zajmującym się zawodowo sprawami personalnymi, doradców personalnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48329 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33555 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44538 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63852 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63844 P 16,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41868 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60822 P 16,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Wydawnictwa Profesjonalne PWN. HR.)
W dzisiejszych czasach podstawą sukcesu każdej firmy są kompetencje i umiejętności ludzi w niej zatrudnionych. Dobrze zaprojektowane i realizowane systemy motywacyjne pozwalają na pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wpływając na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez firmy. Praca została podzielona na dwie części.W pierwszej z nich opisane zostały zagadnienia będące syntezą wiedzy dotyczącej teorii motywacji takie, jak: systemy motywacyjne, wskaźniki badania poziomu motywacji pracowników, związek motywowania i wynagradzania oraz kształtowanie motywacyjnego środowiska pracy. Druga część ma charakter praktyczny, autor omawia w niej sposoby motywowania trzech grup pracowników tzn. pracowników wiedzy, handlowców i menedżerów wyższego szczebla.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105741 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 53149 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32745 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45147 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64453 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63843 P 16,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58579 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again