Form of Work
Książki
(33)
Status
available
(59)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(17)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(14)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Siuda Wojciech
(14)
Skrzydło Wiesław
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Bucoń Paweł
(1)
Filipowicz Andrzej
(1)
Gajda Agnieszka
(1)
Garlicki Leszek
(1)
Janicki Mariusz
(1)
Jodłowski Jerzy
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Maciaszek Justyna
(1)
Miłkowski Tomasz M
(1)
Podemski Stanisław
(1)
Preisner Artur
(1)
Sagan Stanisław
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Szymborski Janusz
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Łuszczuk Michał
(1)
Łętowska Ewa
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(31)
unknown (po)
(2)
Subject
Najwyższa Izba Kontroli
(22)
Trybunał Konstytucyjny
(20)
Prawo administracyjne
(17)
Prezydentura (urząd)
(17)
Prawo
(16)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(16)
Rzecznik praw obywatelskich
(16)
Sejm
(16)
Prawo cywilne
(15)
Prawo konstytucyjne
(15)
Prawo pracy
(15)
Senat
(15)
Prawo karne
(14)
Samorząd gminny
(14)
Sąd Najwyższy
(14)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(7)
Prawo państwowe
(6)
Konstytucja
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Sądownictwo
(5)
Administracja
(4)
Prawo wyborcze
(4)
Prokuratura
(4)
Rzecznik praw dziecka
(4)
Adwokaci
(3)
Instytut Pamięci Narodowej
(3)
Państwo
(3)
Sąd najwyższy
(3)
Trybunał stanu
(3)
Europejski Bank Centralny
(2)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Inicjatywa ludowa
(2)
Komisja Europejska
(2)
Komitet Regionów
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Parlament
(2)
Parlament Europejski
(2)
Partie polityczne
(2)
Policja
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Praworządność
(2)
Premier (urząd)
(2)
Rada Unii Europejskiej
(2)
Radcy prawni
(2)
Referendum
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Straż graniczna
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Sądownictwo polubowne
(2)
Trybunał Stanu
(2)
Unia Europejska
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(1)
Agencja Wywiadu
(1)
Apelacja
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Biblioteka Sejmowa
(1)
Biotechnologia
(1)
Budżet państwowy
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Demokracja
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Edukacja europejska
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Ekonomia
(1)
Energia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Farmacja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Biuro
(1)
Gospodarka
(1)
Głosowanie
(1)
ISPA
(1)
Immunitet parlamentarny
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Inspekcja Transportu Drogowego
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Jawność postępowania sądowego
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Encyklopedie
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Podręczniki
(1)
33 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Zamieszczone w publikacji artykuły są zróżnicowane tematycznie, ale łączy je próba zrozumienia istoty zaburzeń psychicznych oraz poszukiwania idealnego modelu opieki i ochrony praw osób niepełnosprawnych. Nie jest to wprawdzie opracowanie, które w sposób pełny i wyczerpujący prezentowałoby tak wieloaspektowe zjawisko, jego celem jest bowiem bardziej uporządkowanie dotychczasowego stanu wiedzy oraz wskazanie kierunków, w których powinna podążać reforma.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Zarys prawa administracyjnego / Zbigniew Leoński. - Stan prawny na 31 lipca 2000 r. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - 252 s. ; 24 cm.
Zadaniem prezentowanej książki jest przybliżenie Czytelnikowi węzłowych problemów prawa administracyjnego. Autor dokonuje podziału analizowanego materiału badawczego według wzorców sądowych: na prawo materialne, procesowe i ustrojowe. Analizuje zagadnienia związane z realizacją zadań przez organy administracji publicznej, łącznie z kontrolą administracji i charakterystyką prawa urzędniczego. Wiele uwagi poświęca problematyce źródeł prawa oraz - co ma zawsze wielkie znaczenie dla obywateli i podmiotów gospodarczych - rozległej problematyce aktu administracyjnego, w tym problematyce egzekucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie.)
Temat: Sejm ; Biblioteka Sejmowa ; Kancelaria Sejmu ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowa Rada Sądownictwa ; Naczelny Sąd Administracyjny ; Najwyższa Izba Kontroli ; Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej ; Administracja ; Budżet państwowy ; Demokracja ; Głosowanie ; Immunitet parlamentarny ; Instytut Pamięci Narodowej ; Interpelacje i zapytania parlamentarne ; Komisje parlamentarne ; Komisja śledcza parlamentarna ; Konstytucja ; Kontrasygnata ; Kontrola ; Marszałek sejmu ; Naród ; Niepołączalność (prawo) ; Norma prawna ; Prawa i obowiązki parlamentarzysty ; Inicjatywa ludowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Odpowiedzialność konstytucyjna ; Odpowiedzialność polityczna ; Państwo ; Państwowa Inspekcja Pracy ; Państwowa Komisja Wyborcza ; Parlament ; Partie polityczne ; Pluralizm polityczny ; Plebiscyt ; Prawa człowieka ; Prawo administracyjne ; Przepis przejściowy ; Prawo państwowe ; Prawo międzynarodowe ; Praworządność ; Prawo wyborcze ; Prawo zwyczajowe ; Preambuła ; Precedens (prawo) ; Premier (urząd) ; Prezydentura (urząd) ; Prezydium Sejmu ; Prawodawstwo ; Prokurator Generalny (urząd) ; Referendum ; Równość wyborów ; Rzecznik praw dziecka ; Rzecznik praw obywatelskich ; Samorząd terytorialny ; Sąd Lustracyjny ; Sąd najwyższy ; Skarga konstytucyjna ; Sprawiedliwość ; Stan wojenny (prawo) ; Stan wyjątkowy ; Stany nadzwyczajne ; Straż marszałkowska ; Suwerenność państwa ; Trybunał Konstytucyjny ; Trybunał stanu ; Unia Międzyparlamentarna ; Wybory parlamentarne ; Prawo - wykładnia ; Encyklopedie
Drugie wydanie Słownika uwzględnia przepisy Konstytucji RP z 1997 r. Książka przedstawia w przystępnej, popularnonaukowej formie pojęcia i zagadnienia teorii oraz praktyki parlamentarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Czytelnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski [et al.]. - [Wyd. 1, (dodr.)]. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997 (Łódź : DWN). - 434, [2] s. ; 24 cm.
Podręcznik zawiera wykład postępowania cywilnego obejmujący następujące zagadnienia: wiadomości ogólne o postępowaniu cywilnym, zakres ochrony prawnej, zasady naczelne, podmioty i przedmiot postępowania cywilnego, czynności procesowe i koszty postępowania, postępowanie w pierwszej instancji, orzeczenia sądowe, środki zaskarżenia, sądownictwo polubowne, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne oraz międzynarodowe postępowanie cywilne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again