Form of Work
Książki
(37)
Status
available
(88)
unavailable
(11)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(22)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(23)
Wypożyczalnia Trzcianka
(11)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(11)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Urban Bronisław
(5)
Biel Krzysztof
(2)
Bielicki Eugeniusz
(2)
Bębas Sylwester
(2)
Majchrzyk Zdzisław
(2)
Sitarczyk Małgorzata
(2)
Adamczyk-Bębas Wioleta
(1)
Bogunia Leszek
(1)
Chybicka Aneta
(1)
Czerwińska-Jakimiuk Ewa
(1)
Drwal Radosław Łukasz
(1)
Dziewanowska Honorata
(1)
Gliszczyński Arkadiusz
(1)
Gulla Bożena
(1)
Kiersztyn Anna
(1)
Kirejczyk Kazimierz
(1)
Klaus Witold
(1)
Kmiecik-Baran Krystyna
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kostencki Leon
(1)
Mac Aneta
(1)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Spionek Halina
(1)
Strzembosz Adam
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Terelak Jan Feliks
(1)
Toroń Barbara
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Wójcik Dobrochna
(1)
Łastik Salomon
(1)
Łubkowska Krystyna
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(17)
Młodzież
(14)
Przestępczość
(14)
Agresywność
(10)
Przestępczość nieletnich
(9)
Nieletni przestępcy
(7)
Patologia społeczna
(7)
Pedagogika resocjalizacyjna
(7)
Dziecko
(6)
Kobieta
(5)
Niedostosowanie społeczne
(5)
Alkoholizm
(4)
Młodociani przestępcy
(4)
Rodzina
(4)
Bezrobocie
(3)
Mężczyzna
(3)
Przemoc
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Więźniowie
(3)
Zabójstwo
(3)
Aspiracje
(2)
Cyberprzemoc
(2)
Dziecko trudne
(2)
Dziewczęta
(2)
Internet
(2)
Narkomania
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Pomoc postpenitencjarna
(2)
Przestępcy
(2)
Samobójstwo
(2)
Socjalizacja
(2)
Uczniowie
(2)
Więziennictwo
(2)
Agnew Robert
(1)
Arteterapia
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Internaty
(1)
Jan Paweł
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Kradzież
(1)
Kraków (okręg)
(1)
Kryminologia
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Marynarze
(1)
Małżeństwo
(1)
Metoda biograficzna (psychologia)
(1)
Miasta
(1)
Mobbing
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodociane matki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Osobowość
(1)
Partyworking
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Profilowanie kryminalne
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(1)
Przestępstwa seksualne
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Religia
(1)
Rezyliencja
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorealizacja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Seksizm
(1)
Sieroctwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stalking
(1)
Streetworking
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1989-2000
(5)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(2)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
37 results Filter
Book
In basket
Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech. Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z funkcjonowaniem mężczyzn i kobiet pozwoliły zmienić historyczne poglądy na temat przynależności do konkretnej płci. Dowodem na postęp w tej dziedzinie jest wprowadzenie do języka nauki pojęcia "rodzaju", podkreślającego różnice społeczne, i odróżnienie go od biologicznie definiowanej płci. Prezentowana pozycja ma charakter interdyscyplinarny - analizuje problematykę rodzaju z różnych perspektyw: psychologicznej, penitencjarnej, socjologicznej i religioznawczej. Publikacja opisuje wątki psychologii rodzaju i w zamierzeniu jest pracą obiektywną, rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach ilościowych i jakościowych oraz na dogłębnej analizie dostępnej literatury przedmiotu. Takie podejście zapewnia bezstronność analizy tematu i pomaga w wieloaspektowym zrozumieniu tego wielowątkowego, fascynującego, emocjonującego i często trudnego zagadnienia.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37233 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43086 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62202 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 85562 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33262 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93088, 93087, 93086 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36094 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61939 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45732 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie podejmowano próbę wyjaśnienia etiologii przestępczości nieletnich w Polsce. Szczególna uwaga badaczy skierowana była jednak prawie wyłącznie na chłopców. O przestępczych dziewczętach pisano sporadycznie, a w badaniach koncentrowano się na identyfikowaniu pojedynczych zmiennych. Książka jest studium etiologii przestępczych dziewcząt objętych resocjalizacją zakładową. Analizowana obszernie literatura przedmiotu oraz zastosowany w badaniach model dynamiczny, który zakłada dialektyczne oddziaływanie czynników osobowościowych i społecznych, pozwoliły na dogłębną diagnozę uwarunkowań przestępczości dziewcząt oraz sformułowanie humanistycznych postulatów dla wyspecjalizowanej działalności psychokorekcyjnej i resocjalizacyjnej zgodnie z założeniami nowoczesnej pedagogiki. Książka rozpoczyna nową serię wydawniczą Dylematy Resocjalizacji i jest adresowana do naukowców zajmujących się badaniem przestępczości nieletnich, psychologów sądowych, studentów nauk społecznych oraz praktyków resocjalizacji instytucjonalnej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102878 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36733 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31134 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43972 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61956 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja uzupełnia teoretyczno-praktyczny wymiar procesu resocjalizacji penitencjarnej oraz resocjalizacji młodzieży. Omawiane w tej monografii zagadnienia są na czasie, gdyż aktualne stany cywilizacyjne i społeczne niosą dla młodzieży wiele istotnych zagrożeń. Autorzy szczegółowo omawiają te dewiacje, wskazują też na zagrożenia w rozwoju rodziny m.in.: rozluźnienie i zanik więzi emocjonalnych, zaburzenia moralnego, brak poszanowania tradycji i uniwersalnych wartości. Na tle tych i innych zaburzeń rozwoju społecznego odczuwa się zapotrzebowanie na działania profilaktyczne i innowacyjne w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Książka ta wskazuje na potrzebę doskonalenia i kompetencji pedagogów resocjalizujących. Opracowanie stanowi interesującą pozycję, która wzbogaci zasób publikacji w procesie studiowania resocjalizacji przez pedagogów, psychologów i praktyków. [z recenzji wydawniczej prof. nadzw. dr hab. Józefa Sowy]: Książka stanowi interesującą i wartościową jednocześnie próbę rozwiązania niektórych problemów związanych z przedmiotem analiz zawartych w tytule. Autorzy treści, poprzez interdyscyplinarne podejście do wielu modeli, teorii i koncepcji dążą do pogłębionych poszukiwań oraz modelowych rozwiązań organizacyjnych a także metodycznych. Rzetelność i otwartość podejmowanych uniwersalnych analiz, stosowane terminy i przystępny pragmatyczny język oraz przyjmowane założenia metodologiczne stanowią o wartości recenzowanej książki. [z recenzji wydawniczej prof. APS dr hab. Józefa Bednarka]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105176 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 576)
Praca dotyczy zjawiska przestępczości młodocianych, tzn. osób, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 17 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 21. roku życia. Autorka stara się je wyjaśnić, wykorzystując ogólną teorię napięcia Roberta Agnew i uwzględniając skutki transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Książka jest interesującym studium z pogranicza socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. Posiada zarówno walory poznawcze, jak i dydaktyczne, dlatego może stanowić istotną pomoc dla studentów kierunków społecznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37787 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31706 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63153 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc, używki, obojętność, beznadzieja dotycząca przyszłości. Oto obraz życia polskiego społeczeństwa narysowany przez kilkunastu autorów - głównie psychologów społecznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nic więc dziwnego, że wzrasta przestępczość, zwłaszcza wśród młodzieży, obojętność otoczenia nad cudze nieszczęście, tendencje samobójcze ludzi w starszym wieku. Nie można jednak tego akceptować i przechodzić obok tych zjawisk obojętnie. Są ludzie i organizacje, usiłujące z tym walczyć i temu zaradzić. I to również obok pokazania dewiacji jest treścią tej książki. A zatem polecamy ją studentom pedagogiki i psychologii społecznej, nauczycielom oraz przedstawicielom różnych organizacji społecznych, podejmujących walkę z wypaczeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108658 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44856 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 35249 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41085 (1 egz.)
Book
In basket
Książka w swojej zawartości uwzględnia najnowsze rozwiązania prawno instytucjonalne z zakresu niedostosowania społecznego. Stanowi także materiał, który pomaga w ukierunkowaniu samodzielnej nauki, a zarazem jest źródłem zasobu wiadomości dla studentów, wykładowców oraz praktyków zawodu o etiologii, przejawach, rozmiarach i zapobieganiu zaburzonym zachowaniom wśród nieletnich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105415 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63684 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63685 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
W ostatnich dziesięcioleciach wprowadzono do praktyki zapobiegania przestępczości i patologii zachowań różnorodne strategie oparte na najważniejszych teoriach z zakresu nauk społecznych, wynikach eksperymentów naukowych prowadzonych w krajach o najwyższej kulturze resocjalizacyjnej oraz doświadczeniach z najbardziej skutecznych projektów realizowanych przez specjalistów w wielu obszarach szczególnie zagrożonych rozwojem patologii społecznej. amieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zapoznają z licznymi koncepcjami i ich weryfikacjami w obszarach działalności profilaktyczno-probacyjnej oraz podają przykłady organizacyjnych rozwiązań i metod działań uwzględniających specyficzne uwarunkowania skutecznych działań w wielu środowiskach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106092 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32343 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64398 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again