Form of Work
Książki
(39)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(72)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(22)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(10)
Wypożyczalnia Złotów
(12)
Czytelnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Bafia Jerzy
(2)
Kraczkowski Romuald
(2)
Kudej Marcin
(2)
Laskowska Marzena
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Bożyk Stanisław
(1)
Bułajewski Stanisław
(1)
Chmaj Marek
(1)
Chybalski Piotr
(1)
Czuryk Małgorzata
(1)
Działocha Kazimierz
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Górska Natalia
(1)
Janik Andrzej
(1)
Jarosz-Żukowska Sylwia
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Jedynak Tadeusz
(1)
Kamiński Jarosław
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kubuj Katarzyna
(1)
Kuczałek Irena
(1)
Kufel Jan
(1)
Lewicka Renata
(1)
Michalak Anna
(1)
Młynarska-Sobaczewska Anna
(1)
Popławska Ewa
(1)
Preisner Artur
(1)
Radziewicz Piotr
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Rot Henryk
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Siarkiewicz Kazimierz
(1)
Siuda Wojciech
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Stasiak Krzysztof
(1)
Szmyt Andrzej
(1)
Szymański Adam
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Wróblewski Jerzy
(1)
Władek Zbigniew
(1)
Ziółkowski Michał
(1)
Zwierzchowski Eugeniusz
(1)
Łabno Anna
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(33)
unknown (po)
(6)
Subject
Prawodawstwo
(38)
Prawo państwowe
(10)
Samorząd terytorialny
(8)
Konstytucja
(7)
Sejm
(6)
Parlament
(5)
Partie polityczne
(5)
Państwo
(5)
Trybunał Konstytucyjny
(5)
Demokracja
(3)
Kontrola
(3)
Prawo
(3)
Praworządność
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Administracja
(2)
Głosowanie
(2)
Komisje parlamentarne
(2)
Marszałek sejmu
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Polska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Premier (urząd)
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Senat
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Sądownictwo
(2)
Unia Międzyparlamentarna
(2)
Wolność sumienia
(2)
Wolność wyznania
(2)
Wybory
(2)
Administracja niezespolona
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Aplikanci
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteka Sejmowa
(1)
Budżet państwowy
(1)
Burmistrz
(1)
Całus Andrzej
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Cenzura
(1)
Czas pracy
(1)
Czek
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt
(1)
Dotacja
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dystans społeczny
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dzierżawa
(1)
Dług publiczny
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstradycja
(1)
Erotyzm
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy społeczne
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Immunitet parlamentarny
(1)
Immunitety
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inicjatywa ustawodawcza
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Interwencjonizm
(1)
Język państwowy
(1)
Kadencja (prawo)
(1)
Kadry
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Kluby parlamentarne
(1)
Komis
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Konkordaty
(1)
Konosament
(1)
Kontraktacja
(1)
Kontrasygnata
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Kredyt
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Leasing
(1)
List zastawny
(1)
Subject: time
1989-2000
(8)
2001-
(4)
1901-2000
(3)
1918-1939
(2)
1945-1989
(2)
Subject: place
Polska
(9)
Grecja
(1)
Izrael
(1)
Portugalia
(1)
Turcja
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Encyklopedie
(2)
Opracowanie
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115426 (1 egz.)
Book
In basket
Książka poświęcona problematyce dostosowania prawa do nowej konstytucji. Zawarte w niej rozważania koncentrują się przede wszystkim na przedstawieniu i ocenie kompleksu działań oraz instytucji prawnie uregulowanych oraz funkcjonalnie i logicznie ze sobą powiązanych, których celem było urzeczywistnienie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., czyli stworzenie warunków niezbędnych do faktycznego stosowania jej norm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108508, 108507 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32642 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33050 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56936 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61071 (1 egz.)
Book
In basket
Księga odzwierciedla wielowątkowy dorobek Jubilata. Dotyczy to zarówno tematyki opracowań składających się na Księgę, jak i proweniencji Autorów. Jej dominantą są trzy obszary nauk prawnych uprawianych przez Jubilata, tj. prawo międzynarodowe i europejskie, prawo prywatne międzynarodowe i prawo porównawcze. Księgę otwierają refleksje nad prawotwórstwem i prawoznawstwem, o różnym profilu, zarówno uniwersalnym, jak i konkretnym, ogniskującym się wokół tworzenia i stosowania prawa w Polsce. Dwa kolejne rozdziały Księgi są ze sobą ściśle powiązane: obszar prawa międzynarodowego publicznego i europejskiego wyznacza ramy dla przedsięwzięć podejmowanych w celu unifikacji (harmonizacji) prawa oraz refleksji prawnoporównawczej. Tę warstwę Księgi zamyka rozdział poświęcony polskiemu prawu prywatnemu międzynarodowemu, znajdującemu się w okresie narastającej preponderancji uregulowań europejskich. Kolejne rozdziały obejmują dwa bloki tematyczne, fundamentalnie ważne dla współczesnego obrotu: prawo spółek i przedsiębiorstw oraz ochronę konsumenta, z uwzględnieniem ich perspektywy porównawczej. Księgę kończy rozdział obejmujący wybrane problemy istotne dla współczesnego arbitrażu. Wszystkim Autorom opracowań składających się na Księgę serdecznie dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu. Zarysowane wyżej bogactwo problematyki z jednej strony i związana z nim nieuchronna różnorodność tekstów z drugiej postawiła organizatorów przedsięwzięcia przed trudnym wyzwaniem nadania Księdze myśli przewodniej, która mogłaby stanowić jej motto i być jej wyróżnikiem. Wyzwaniu temu, mimo wysiłków, nie udało się sprostać.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107148 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Wydawnictwo Sejmowe)
Książka jest dziełem zbiorowym, ale niezależnie od różnic występujących w opracowaniach poszczególnych autorów u wszystkich przewija się myśl, że zasada demokratycznego państwa prawnego jest dziś fundamentalną zasadą ustrojową, porządkującą i spajającą polski system prawny, jej treść jest stale kształtowana, a proces jej wprowadzania trwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108527, 108526 (2 egz.)
Book
In basket
Pierwsze kompleksowe opracowanie tematyki dotyczącej kontroli aktów prawotwórczych stanowionych przez organy administracji publicznej. Rozważania zawarte w książce dotyczą pojęcia kontroli oraz kryteriów jej sprawowania, kontroli wewnątrzadministracyjnej i zewnętrznej, sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne .Autorka omawia problematykę odpowiedzialności za nieprawidłową realizację kompetencji prawotwórczych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101079, 100604 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32665 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45950 (1 egz.)
Book
In basket
(Systemy Konstytucyjne Państw Świata)
W syntetycznej i przystępnej formie książka prezentuje konstytucyjne podstawy ustrojowe Izraela. Zawiera zarys historii konstytucjonalizmu Izraela, omawia uwarunkowania i tryb uchwalenia oraz cechy charakterystyczne obowiązującej konstytucji, system wyborczy, strukturę naczelnych władz, ustawodawstwo, pozycję ustrojową głowy państwa, parlamentu, rządu oraz władzy sądowniczej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99292 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34053 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45938 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111089 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61069 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101168 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50207 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37265 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62286 P 16,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodyki)
Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową przez sądy penitencjarne, grodzkie, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz także muszą działać metodycznie, w sposób racjonalny, celowy i uporządkowany. Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych zadań i cel, a także procedury postępowania. W publikacji przedstawiono aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-terapeutycznego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Omówiono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i funkcję w sądownictwie powszechnym. Autorzy analizują poszczególne zadania kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych. Wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich. Książka stanowi pomoc w pracy kuratorów sądowych. Zawiera materiał szkoleniowy dla aplikantów kuratorskich oraz studentów pedagogiki społecznej i resocjalizacji. Jest także źródłem wiedzy o służbie kuratorskiej dla tych wszystkich, którzy z kuratorami współpracują.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31935 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44449 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63415 (1 egz.)
Book
In basket
(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
Wyrażony w tytule tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Samo pojęcie rezerwatu nawiązuje do tradycji kolonialnej lokującej osoby niepełnosprawne w ograniczonej przestrzeni zarezerwowanej dla Innych lub/i Obcych. Każdy z rezerwatów, o których mowa w poszczególnych rozdziałach, generuje nieco inne problemy osób niepełnosprawnych lub jest ich następstwem. Natomiast łączy je możliwa siła oddziaływania, która sprawia, że niektóre z nich są palące.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106813 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33078 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45250 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64200 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45265 (1 egz.)
Book
In basket
Encyklopedia Politologii jest owocem pracy specjalistów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W doborze tematów uwzględnili oni najważniejsze i najbardziej interesujące rozwiązania ustrojowe. Encyklopedia zawiera ok. 2000 haseł dotyczących m.in.: zasad funkcjonowania współcześnie istniejących państw; terminów z teorii prawa, polityki, ekonomii i socjologii; instytucji wchodzących w skład systemu politycznego, gospodarczego i społecznego; Opracowanie jest nieocenionym kompendium wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90108/T.2 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46746 p (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie.)
Temat: Sejm ; Biblioteka Sejmowa ; Kancelaria Sejmu ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowa Rada Sądownictwa ; Naczelny Sąd Administracyjny ; Najwyższa Izba Kontroli ; Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej ; Administracja ; Budżet państwowy ; Demokracja ; Głosowanie ; Immunitet parlamentarny ; Instytut Pamięci Narodowej ; Interpelacje i zapytania parlamentarne ; Komisje parlamentarne ; Komisja śledcza parlamentarna ; Konstytucja ; Kontrasygnata ; Kontrola ; Marszałek sejmu ; Naród ; Niepołączalność (prawo) ; Norma prawna ; Prawa i obowiązki parlamentarzysty ; Inicjatywa ludowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Odpowiedzialność konstytucyjna ; Odpowiedzialność polityczna ; Państwo ; Państwowa Inspekcja Pracy ; Państwowa Komisja Wyborcza ; Parlament ; Partie polityczne ; Pluralizm polityczny ; Plebiscyt ; Prawa człowieka ; Prawo administracyjne ; Przepis przejściowy ; Prawo państwowe ; Prawo międzynarodowe ; Praworządność ; Prawo wyborcze ; Prawo zwyczajowe ; Preambuła ; Precedens (prawo) ; Premier (urząd) ; Prezydentura (urząd) ; Prezydium Sejmu ; Prawodawstwo ; Prokurator Generalny (urząd) ; Referendum ; Równość wyborów ; Rzecznik praw dziecka ; Rzecznik praw obywatelskich ; Samorząd terytorialny ; Sąd Lustracyjny ; Sąd najwyższy ; Skarga konstytucyjna ; Sprawiedliwość ; Stan wojenny (prawo) ; Stan wyjątkowy ; Stany nadzwyczajne ; Straż marszałkowska ; Suwerenność państwa ; Trybunał Konstytucyjny ; Trybunał stanu ; Unia Międzyparlamentarna ; Wybory parlamentarne ; Prawo - wykładnia ; Encyklopedie
Drugie wydanie Słownika uwzględnia przepisy Konstytucji RP z 1997 r. Książka przedstawia w przystępnej, popularnonaukowej formie pojęcia i zagadnienia teorii oraz praktyki parlamentarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33176 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44493 p (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again