Form of Work
Książki
(44)
Status
available
(60)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(20)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Skrzydło Wiesław
(3)
Wiatr Jerzy Józef
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Bagieńska-Masiota Aleksandra
(1)
Bożek Martin
(1)
Chmaj Marek
(1)
Ciapała Jerzy
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Grabowska Mirosława
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Głębocki Benicjusz
(1)
Habuda Ludwik
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Karolczak-Biernacka Barbara
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kostrubiec Jarosław
(1)
Kostrzewski Andrzej
(1)
Krasnodębski Zdzisław
(1)
Kubik Bogdan
(1)
Kuczałek Irena
(1)
Leska-Ślęzak Joanna
(1)
Lisicka Halina
(1)
Majchrowski Jan
(1)
Majkowski Władysław
(1)
Majmurek Jakub
(1)
Malinowska Izabela
(1)
Migalski Marek
(1)
Parysek Jerzy Jan
(1)
Piotrowski Ryszard
(1)
Rajca Waldemar Jan
(1)
Rogacki Henryk
(1)
Rydlewski Grzegorz
(1)
Rytel-Warzocha Anna
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Szawiel Tadeusz
(1)
Szepietowska Beata
(1)
Szumlewicz Piotr
(1)
Ura Daniela
(1)
Urban Urszula
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Waniek Danuta
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Wojciechowski Michał
(1)
Wojnicki Jacek
(1)
Wołek Artur
(1)
Węgrzecki Adam
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Zuba Krzysztof
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(9)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(37)
unknown (po)
(7)
Subject
Polska
(16)
Partie polityczne
(7)
Państwo
(7)
Samorząd terytorialny
(6)
Demokracja
(5)
Prezydentura (urząd)
(5)
Sejm
(4)
Rząd (organ państw.)
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Totalitaryzm
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Globalizacja
(2)
Grupy społeczne
(2)
Integracja europejska
(2)
Komunizm
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Parlament
(2)
Polityka
(2)
Prawo
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawodawstwo
(2)
Senat
(2)
Społeczeństwo
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Wybory
(2)
Wybory samorządowe
(2)
Wychowanie obywatelskie
(2)
Władza państwowa
(2)
Aborcja
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Czechy
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Egoizm
(1)
Feminizm
(1)
Gospodarka
(1)
Hedonizm
(1)
Indraszkiewicz Jerzy
(1)
Industrializacja
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Konkubinat
(1)
Konstytucja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Laicyzacja
(1)
Liberalizm
(1)
Małżeństwo
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Nauki polityczne
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Postawy
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo i Sprawiedliwość
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Praworządność
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Racja stanu
(1)
Rada Ministrów
(1)
Referendum
(1)
Reżim partyjno-biurokratyczny
(1)
Reżim wojskowo-biurokratyczny
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Samorząd
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Samotność
(1)
Sądy
(1)
Tansformacja społeczno-gospodarcza
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Urzędnicy
(1)
Więź małżeńska
(1)
Wolność
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Węgry
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Związki homoseksualne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1989-
(27)
1901-
(3)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(24)
Czechy
(2)
Litwa
(2)
Bałkańskie, kraje
(1)
Bułgaria
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Holandia
(1)
Rumunia
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Węgry
(1)
Łotwa
(1)
Genre/Form
Czasopisma polonijne
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
44 results Filter
Book
In basket
(Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.)
Praca poświęcona jest ocenie funkcjonowania w praktyce zasad ustroju społecznego i gospodarczego przyjętych w Konstytucji RP. Opracowanie nie odnosi się jednak do wszystkich zasad ustroju społecznego i gospodarczego. Z konieczności koncentruje się na wybranych zasadach, głównie zresztą dotyczących ustroju gospodarczego. Na przyjęcie takiej koncepcji złożyło się wiele przyczyn. Po pierwsze trudno jest w sposób obiektywny i powszechnie aprobowany zestawić katalog zasad odnoszących się wyłącznie do ustroju społecznego. Po drugie, praca ta jest tylko jedną z dziesięciu opracowań poświęconych ocenie stosowania Konstytucji RP. To oznacza, że zagadnienia dotyczące ustroju społecznego stały się przedmiotem innych opracowań, poświęconych zwłaszcza prawom, wolnościom i obowiązkom obywatelskim. Po trzecie przyjęto, że w tej pracy na ustrój społeczny i gospodarczy spojrzymy z punktu widzenia zasad, a nie praw, wolności i obowiązków obywatelskich. Z tego względu nieprzypadkowy jest również wybór tematów opracowań zamieszczonych w tomie. Dostarczają one argumentów uzasadniających oceny i wnioski oraz postulaty wysuwane przez poszczególnych autorów. Czytelnik ma dzięki temu możliwość poszerzenia własnego zasobu wiedzy na ten temat. To sprawia, że książka spełnia założone przed nią cele. Umożliwia również sformułowanie postulatów de lege ferenda, co zostanie jednak wyrażone odrębnie i w odniesieniu do oceny stosowania Konstytucji RP w całej jej rozciągłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108521, 108520 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47442 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106409 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57376 P 7,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32616 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60956 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Podjęcie się przez Autorów w monografii analizy reguł będących podstawą funkcjonowania państwa jako instytucji polityczno-prawnej, gospodarczej, czy społecznej należy ocenić pozytywnie. Monografia stanowi ważny czynnik w dyskusji na temat istoty państwa i jego roli w życiu politycznym czy społecznym w kontekście zabezpieczania potrzeb obywateli, w którym to celu państwo zostało powołane. Ustrój polityczny państwa, jako wyznacznik działania władzy publicznej jest tą sferą, która powinna stanowić gwarancję realizacji przez tę władzę misji publicznej na rzecz społeczeństwa". [z recenzji prof. dr. hab Macieja Marszała Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetem Wrocławskiego] "Na rynku wydawniczym odczuwalny jest brak zwartych publikacji w tym zakresie. Niedobór ten łagodzi ta monografia. Jest ona syntetyczną analizą ogólnych idei (zasad) politycznych (polityczno-prawnych), stanowiących fundament sprawnie funkcjonującego państwa. Autorzy książki słusznie podnoszą, iż istnienie zasad będących wyrazem politycznego ustroju państwa sprzyja kształtowaniu jego wizerunku, propagowaniu konstytucyjnych wartości i respektowaniu prawnych reguł, nie tylko (choć przede wszystkim) przez organy władzy publicznej, ale również członków społeczeństwa". [z recenzji prof. dr. hak Macieja Chmielińskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego] Książka jest adresowana między innymi do studentów administracji, dla których przedmiot o tym samym tytule stanowi wykład obowiązków zgodnie ze standardami, a także prawa, politologii oraz europeistyki. Opracowaniem powinni się zainteresować wszyscy, którzy zajmują się niniejszą problematyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108344 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest na rynku wydawniczym pierwszą próbą opisania instytucji komisji śledczych z punktu widzenia praktyki ich postępowania. Analizie poddano komisje śledcze powołane na mocy ustawy z 1999r., czyli komisję do badania zarzutów korupcji w czasie prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. Komisję Rywina), komisję ds. Orlenu i komisję ds. prywatyzacji PZU, działające w Sejmie IV kadencji (2003-2005). W książce czytelnik znajdzie także przydatną analizę funkcjonowania komisji w ujęciu prawnym oraz porównanie ich działania z podobnymi instytucjami w innych demokracjach europejskich.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108420, 108419 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32933 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66103 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57962 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66101 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95140, 95139, 95138 (3 egz.)
Book
In basket
Książka jest najpełniejszą w literaturze naukowej komparatystyką czeskiego i polskiego systemu partyjnego. Autor skupił się na prawnym i programowym wymiarze funkcjonowania partii politycznych w Republice Czeskiej i w Polsce. W książce można odnaleźć unikalne dla polskiego czytelnika informacje i opinie o czeskim krajobrazie politycznym i skonfrontować je z wiedzą na temat polskiego systemu partyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108529 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44734 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43545 (1 egz.)
Book
In basket
Książka przedstawia instytucję referendum, która w państwach postkomunistycznych odegrała szczególną rolę jako ważne narzędzie procesu transformacji ustrojowej i budowy demokratycznego państwa. Autorka przedstawia normatywne podstawy przeprowadzenia referendum w dziesięciu państwach tego regionu (Estonii, Litwie, Łotwie, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Polsce, Rumunii, Bułgarii i Słowenii), jak również dotychczasowe doświadczenia ze stosowaniem tej instytucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32675 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45868 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 429)
Autor, tropiąc poczynania czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości rekonstruuje bliski tej partii obraz Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza przesądzające o jej naturze aksjologię, ustrój, sposób uprawiania polityki i miejsce jakie w tym ustroju ma do spełnienia politycznie zorganizowane społeczeństwo. "Odkrywa" i demaskuje cynizm i autokratyzm polityków, sprowadzanie przez nich polityki do socjotechniki zabiegania i sprawowania władzy oraz instrumentalne traktowanie społeczeństwa, uwodzenie go swego rodzaju polityczne kuszenie. Taka właśnie jest uprawiana przez Prawo i Sprawiedliwość, i nie tylko przez tę partię, polityka. Taka jest polska polityka w ogóle. Uzyskany obraz to swego rodzaju patchwork, w którego tworzeniu autor korzystał z metod wcześniej wykorzystywanych m.in. przez tak znakomitego autora jak E. Goffman. Na lekturze pracy, gdyby zwykli czytać prace naukowe sobie poświęcone, mogliby wielce skorzystać prominentni politycy. To jest praca o nich. Wszakże pośrednio także o społeczeństwie, w którym tak uprawiana jest przedstawiająca się jako demokratyczna polityka. Praca może być wielce przydatną lekturą dla studentów najszerzej rozumianych nauk politycznych. Koniecznie powinni do niej sięgnąć politolodzy, zwłaszcza interesujący się partiami politycznymi, systemami politycznymi i obywatelskim społeczeństwem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108128 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45898 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1769 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57813 P 7,2 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych. Autorami tekstów są pracownicy naukowo-dydaktyczni z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Problematyka badawcza skupia się wokół kilku aspektów: Relacje między organami przedstawicielskimi a organami wykonawczymi; Formy partycypacji obywateli w zarządzaniu społecznościami lokalnymi; Kwestie finansowe władz lokalnych i regionalnych. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108281 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39865 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45890 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again