Form of Work
Książki
(26)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(63)
unavailable
(8)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(17)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Armstrong Michael
(3)
Oleksyn Tadeusz
(3)
Borkowska Stanisława
(2)
Golnau Wiesław
(2)
Kalinowski Marek
(2)
Klimowicz Magdalena
(2)
Król Henryk
(2)
Litwin Janina
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Antczak Zbigniew
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Dryll Irena
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Knapińska Magdalena
(1)
Kostera Monika
(1)
Krencik Wiesław
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Listwan Tadeusz
(1)
Melich Alojzy
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Okun Arthur M
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Pawlak Zbigniew
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Polańska Aurelia
(1)
Taylor Stephen
(1)
Wiankowska-Ładyka Zofia
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Wójcik Leszek
(1)
Wąsik Dorota
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ścibiorek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Płaca
(24)
Kadry
(18)
Zarządzanie
(12)
Przedsiębiorstwo
(9)
Oceny pracowników
(8)
Zatrudnienie
(8)
Motywacja pracy
(7)
Praca
(7)
Kariera
(6)
Siła robocza
(5)
Menedżerowie
(4)
Świadczenia pracownicze
(4)
Bezrobocie
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Motywacja
(3)
Szkolenie zawodowe
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Bhp
(2)
Etyka biznesu
(2)
Negocjacje
(2)
Organizacja
(2)
Organizacje
(2)
Outplacement
(2)
Produktywność pracy
(2)
Rozmowa kwalifikacyjna
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja
(1)
Analiza SWOT
(1)
Ankieta
(1)
Asertywność
(1)
Awans zawodowy
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Controlling
(1)
Czas pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Emigracja
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Inflacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja wewnętrzna
(1)
Koszty pracy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura pracy
(1)
Kupcy
(1)
Liberalizm
(1)
Marketing personalny
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Outsourcing
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywództwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Płaca minimalna
(1)
Regulaminy wynagradzania
(1)
Rekrutacja
(1)
Rekrutacja pracowników
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Samodzielność (psychol.)
(1)
Samokształcenie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stres zawodowy
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wiedza
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wynagrodzenia
(1)
Wywiad
(1)
Zarząd
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Zawód
(1)
Zwolnienia od pracy
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(7)
Podręczniki
(3)
Podręcznik
(1)
27 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41868 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60822 P 16,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Wydawnictwa Profesjonalne PWN. HR.)
W dzisiejszych czasach podstawą sukcesu każdej firmy są kompetencje i umiejętności ludzi w niej zatrudnionych. Dobrze zaprojektowane i realizowane systemy motywacyjne pozwalają na pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wpływając na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez firmy. Praca została podzielona na dwie części.W pierwszej z nich opisane zostały zagadnienia będące syntezą wiedzy dotyczącej teorii motywacji takie, jak: systemy motywacyjne, wskaźniki badania poziomu motywacji pracowników, związek motywowania i wynagradzania oraz kształtowanie motywacyjnego środowiska pracy. Druga część ma charakter praktyczny, autor omawia w niej sposoby motywowania trzech grup pracowników tzn. pracowników wiedzy, handlowców i menedżerów wyższego szczebla.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105741 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 53149 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32745 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45147 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64453 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63843 P 16,3 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 2 rozsz. i zaktual. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 599 s. : il. ; 24 cm.
(HR)
W obecnym, drugim, zaktualizowanym i znacznie rozszerzonym wydaniu tej książki szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: podmioty, funkcje i struktury ZZL we współczesnych dużych organizacjach; zarządzanie kompetencjami oraz rozwój zawodowy; kształtowanie, racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia; motywowanie w organizacji; systemy wynagradzania i zasady ich budowy; wymiarowanie pracy i ocena pracowników; kultura i etyka organizacji w kontekście ZZL; najważniejsze wyzwania ZZL - także w kontekście globalizacji i wniosków ze światowego kryzysu. Książka łączy cechy profesjonalnej monografii i podręcznika. Adresowana jest raczej do osób już zaawansowanych w problematyce ZZL niż do początkujących. Jest przeznaczona dla zarządzających organizacjami, menedżerów i specjalistów personalnych, konsultantów, pracowników naukowych specjalizujących się w tej problematyce, studentów i słuchaczy wydziałów zarządzania i ekonomii na studiach trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia, a także dla innych osób, poważniej zainteresowanych ZZL. Autorowi udało się pogodzić szerokie i głębokie ujęcie z przystępną formą i klarownością wywodu przy opisie zagadnień często złożonych, niejednoznacznych i kontrowersyjnych. Cennym uzupełnieniem jest obszerny słownik wyjaśniający pojęcia związane z ZZL, umieszczony na końcu książki.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104166 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38736 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44417 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 2. uzup. i uakt. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 357 s. : il. ; 24 cm.
(HR)
W ostatnich latach wzrosło niepomiernie zainteresowanie kompetencjami zarówno organizacji, jak i pracowników. Oferowana książka podejmuje to wyzwanie. Autor wyjaśnia pojęcia związane z zarządzaniem kompetencjami i rolami organizacyjnymi, podaje charakterystyki najważniejszych kompetencji, opisuje przywództwo od strony kompetencji i ich zwiększania. Omawia portfele kompetencji najważniejszych grup ludzi związanych z sektorem przedsiębiorstw: przedsiębiorców-biznesmenów, menedżerów i liderów (pokazując różnice między nimi), specjalistów, pracowników merytoryczno-wykonawczych i operacyjnych. Charakteryzuje także zarządzanie własnymi kompetencjami (self-management). Obecne, drugie wydanie zostało zaktualizowane i rozszerzone, między innymi o zaprezentowane w załącznikach profesjogramy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103818 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44648 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Bezpieczeństwem)
W publikacji w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę bezpieczeństwa społecznego jako części składowej bezpieczeństwa narodowego. Może być przydatna jako podręcznik dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia oraz innych kierunków społecznych, w ramach których funkcjonują specjalności związane z bezpieczeństwem. Publikacja jest także adresowana do przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obywateli, a także szerokiego kręgu odbiorców, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44883 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63723 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kadrami / pod red. Tadeusza Listwana ; [aut.] Zbigniew Antczak [et. al.]. - Wyd. 4 zmien. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - 543, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
Książka zawiera kompendium usystematyzowanej wiedzy, odpowiadające zakresem programom nauczania tych przedmiotów w szkołach wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. W nowym wydaniu: * najnowsze trendy w rozwoju funkcji personalnej, * pełniejsze ujęcie problematyki motywacji i motywowania (nowy rozdział), * wzbogacenie treści dotyczących umiędzynarodowienia zarządzania kadrami, * szersze omówienie narzędzi, zwłaszcza doboru i oceny pracowników (np. Assessment Center, testy psychologiczne).
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101822 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100815 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47699 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37314 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31080 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44536 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63988, 63987 (2 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again