Form of Work
Książki
(46)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(130)
unavailable
(15)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(32)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(24)
Wypożyczalnia Czarnków
(30)
Wypożyczalnia Trzcianka
(18)
Wypożyczalnia Złotów
(18)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(11)
Czytelnia Wągrowiec
(11)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Jastrzębowska Grażyna
(11)
Gałkowski Tadeusz
(9)
Błachnio Krystyna
(6)
Demel Genowefa
(4)
Styczek Irena
(4)
Demelowa Genowefa
(3)
Grabias Stanisław
(3)
Milewski Stanisław
(3)
Gunia Grażyna
(2)
Kaczorowska-Bray Katarzyna
(2)
Kurkowski Marek
(2)
Lechta Viktor
(2)
Włodarczyk Teresa
(2)
Czaplewska Ewa
(1)
Dell Carl W
(1)
Jankowska-Szafarska Lucyna
(1)
Jastrzębowska Elżbieta
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Kuczkowski Jerzy
(1)
Muzyka-Furtak Ewa
(1)
Nowak Jadwiga Ewa
(1)
Panasiuk Jolanta
(1)
Pluta-Wojciechowska Danuta
(1)
Sambor Barbara
(1)
Skorek Ewa Małgorzata
(1)
Stankowski Adam
(1)
Szeląg Elżbieta
(1)
Woźniak Tomasz
(1)
Łuczyński Edward
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(9)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Dorośli
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Logopedia
(46)
Mowa
(27)
Dziecko
(5)
Pedagogika specjalna
(4)
Wychowanie przedszkolne
(4)
Język polski
(3)
Zaburzenia mowy
(3)
Czytanie
(2)
Emisja głosu
(2)
Jąkanie
(2)
Językoznawstwo
(2)
Komunikacja werbalna
(2)
Pisanie
(2)
Afazja dziecięca
(1)
Autyzm
(1)
Choroby dziedziczne
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dyslalia
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko jąkające się
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Dziennikarze
(1)
Fizjologia patologiczna
(1)
Fonetyka
(1)
Foniatria
(1)
Fonogesty
(1)
Gardło
(1)
Głos
(1)
Głusi
(1)
Holizm (filoz.)
(1)
Implanty ślimakowe
(1)
Język dziecka
(1)
Język migowy
(1)
Kaligrafia
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Korekcja mowy
(1)
Krtań
(1)
Kształcenie głosu
(1)
Laryngektomia
(1)
Logopedzi
(1)
Logorytmika
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mowa niewyraźna
(1)
Mowa przełykowa
(1)
Mutyzm
(1)
Narząd żucia
(1)
Neurologia
(1)
Neuropsychologia
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Norma językowa
(1)
Noworodek
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Pisownia
(1)
Przełyk
(1)
Płód
(1)
Reranie
(1)
Rozszczepy podniebienia i wargi
(1)
Różnice międzykulturowe w komunikacji interpersonalnej
(1)
Seplenienie
(1)
Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) a dwujęzyczność
(1)
Surdologopedia
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szczęka
(1)
Szkolnictwo artystyczne
(1)
Szkolnictwo teatralne
(1)
Słuch
(1)
Tekst
(1)
Terapia logopedyczna
(1)
Ucho
(1)
Wielojęzyczność
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wiersz
(1)
Wymowa
(1)
Zaburzenia głosu
(1)
Zespół Plummera-Vinsona
(1)
Zgryz
(1)
Zęby
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(10)
Podręcznik
(4)
Podręczniki
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Medycyna i zdrowie
(3)
Językoznawstwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
46 results Filter
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków zajmujących się logopedią w perspektywie diagnostyczno-terapeutycznej oraz teoretyczno-metodologicznej. Autorzy poszczególnych rozdziałów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Włoch – we wnikliwych i często nowatorskich pracach prezentują kierunki refleksji naukowej i praktycznej współczesnej logopedii. Niniejsza monografia ukazuje więc stan obecny logopedii i poprzez ustalenia, które niejednokrotnie wyznaczają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przyszłości, zarazem jednak czerpie inspiracje z bogatego dorobku przeszłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113836, 113384 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51126 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41229 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33968 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 47476 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66598 P 3,6 (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawiana monografia Zaburzenia komunikacji pisemnej z serii Logopedia XXI Wieku poświęcona jest problematyce komunikacji pisemnej. Główny cel tomu, dedykowanego Profesor Marcie Bogdanowicz, stanowi całościowe zaprezentowanie zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w czytaniu i pisaniu w różnych jednostkach patologii mowy. Autorzy poszczególnych rozdziałów zwracają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funkcjonowania osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wskazywanych aspektów jest niwelowanie – dzięki porozumiewaniu się pisemnemu – barier komunikacyj­nych w przypadku osób niesłyszących czy osób z dyzartrią (także dzięki nowym technologiom), co stanowi dla nich szansę na osiągnięcie większej samodzielno­ści i poszerzenia możliwości zawodowych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114233 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 52081 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41323 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47478 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66601 P 3,2 (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
Książka Wiedza o języku polskim dla logopedów Edwarda Łuczyńskiego to kolejny tom serii Logopedia XXI Wieku. Stanowi podręcznik akademicki, zawierający najważniejsze zagadnienia z wiedzy o języku polskim omówione w sposób przystępny i logiczny, a zarazem wyczerpujący i aktualny. Autor prezentuje nowoczesną wiedzę językoznawczą, kładąc nacisk przede wszystkim na jej wymiar praktyczny.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110868 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50135 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40223 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46515 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65086 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66090 P 11,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku.)
Poddany ocenie wydawniczej tom z jednej strony bezapelacyjnie podtrzymuje najwyższy naukowy poziom tomów wcześniejszych, z drugiej – z dużą naukową śmiałością [...] poszerza granice współczesnej logopedii, redefiniując jej przedmiot. [...] Opiniowane opracowanie składa się z trzech wyraźnie zaznaczonych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwujęzycznych; III – Różnice kulturowe i językowe a logopedia. Z recenzji prof. UP, dra hab. Mirosława Michalika
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114825 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52318 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41521 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47716 (1 egz.)
Book
In basket
Surdologopedia : teoria i praktyka / red. naukowa Ewa Muzyka-Furtak. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - 495 s. : il., fot., rys. ; 25 cm.
(Logopedia XXI Wieku)
Tom Surdologopedia. Teoria i praktyka jest adresowany do logopedów i surdologope­dów oraz osób zajmujących się problematyką uszkodzeń słuchu nie tylko naukowo, ale także praktycznie, ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunków logopedycznych i słuchaczy podyplomowych studiów surdologopedycznych, potrzebujących wprowadzenia w problematykę surdologopedii, ale też tych pragnących uporządkowania wielu zagadnień budujących tę dyscyplinę. Mnogość poruszanych zagadnień sprawia również, iż monogra­fia ta może być również atrakcyjna dla pedagogów specjalnych oraz psychologów.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110626 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50677 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40068 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33228 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46463 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64949 P 3,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107967 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49101 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39456 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32782 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45603 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65138 P 3,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again