Form of Work
Książki
(25)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(66)
unavailable
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(14)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(12)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(8)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(2)
Zbiory specjalne Złotów-Wypożyczalnia
(1)
Author
Suwalska Elżbieta
(7)
Bogdanowicz Marta
(3)
Baran Joanna
(2)
Pawlik Olga
(2)
Skorek Ewa Małgorzata
(2)
Bakiera Lucyna
(1)
Dłużniewska Agnieszka
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Jarczyk Jacek
(1)
Kalka Dorota
(1)
Korecka-Zapadka Anna Marta
(1)
Kostka-Szymańska Małgorzata
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(1)
Krzykowski Grzegorz
(1)
Kucharczyk Izabella
(1)
Lipowska Małgorzata
(1)
Piekarska Jolanta
(1)
Pietras Izabela
(1)
Pomirska Zofia
(1)
Rzekanowski Arkadiusz
(1)
Sielski Krzesztof
(1)
Stelter Żaneta
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(8)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Audience Group
Klasa 4
(3)
Klasa 5
(3)
Klasa 6
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Subject
Dysortografia
(25)
Dysleksja i dysgrafia
(15)
Pisanie
(14)
Czytanie
(10)
Język polski
(10)
Dziecko
(5)
Agresywność
(3)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Zespół ADHD
(3)
Autorytet
(2)
Autyzm
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Dojrzałość szkolna
(2)
Dyskalkulia
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Język polski (przedmiot szkolny)
(2)
Lateralizacja
(2)
Lęk
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Orientacja przestrzenna
(2)
Pisownia
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Trudności w nauce
(2)
Aborcja
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Adopcja
(1)
Afazja
(1)
Aleksytymia
(1)
Anoreksja
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autonomia
(1)
Bogdanowicz, Marta
(1)
Bulimia
(1)
Choroba sieroca
(1)
Dezintegracja pozytywna
(1)
Dojrzałość emocjonalna
(1)
Dymorfizm płciowy
(1)
Dyslekcja i Dysgrafia
(1)
Dysleksja
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Empatia
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Freinet, Célestin
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Intersubiektywność
(1)
Jakość życia
(1)
Jedynacy
(1)
Jąkanie
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konflikt serologiczny
(1)
Konkubinat
(1)
Kotarbiński, Tadeusz
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Lektura szkolna
(1)
Logika matematyczna
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marynarze
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Mowa
(1)
Myślenie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Oceny szkolne
(1)
Onanizm
(1)
Ortografia
(1)
Osobowość
(1)
Otępienie
(1)
Pokwitanie
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Programy komputerowe
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Płeć
(1)
Rewalidacja
(1)
Rodzina
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Stres
(1)
Słuch
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczucia
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
czucia
(1)
Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
(1)
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
(1)
Genre/Form
Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
(7)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Dokumenty elektroniczne
(2)
Gry komputerowe dla dzieci
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Językoznawstwo
(2)
28 results Filter
Book
In basket
Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń wzrokowych Dysortografia - definicja, symptomy, terapia Uczeń z zaburzeniami orientacji przestrzennej Rola ruchu w procesie nauczania i terapii dziecka Dzieci zahamowane psychoruchowo Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36414 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42366 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61190 P 2,4 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Program przeznaczony do nauki ortografii dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich tych, którzy chcą pisać bezbłędnie. Polecany również do terapii dysortografii. Program do nauki poprawnego pisania zawierający 660 zdań i 1500 wyrazów z ortograficznymi trudnościami, podzielonych na 3 niezależne działy: "rz i ż", "ó i u" oraz "ch i h", a także 20 udźwiękowionych dyktand, pisanych z pamięci lub ze słuchu, z uwzględnieniem interpunkcji. Trening ortograficzny zawiera 70 godzin ćwiczeń przygotowanych przez specjalistów, dzięki którym pomoże uniknąć popełniania błędów. Jednorazowe ćwiczenia powinny odbywać się 3-4 razy w tygodniu i trwać około 30 minut. Efektywność pracy z programem zwiększa częste powtarzanie wyrazów, które program umieszcza w KATALOGU BŁĘDÓW użytkownika. Program przygotowany merytorycznie we współpracy z gronem terapeutów. Dzięki temu nie tylko pomaga pozbyć się nawyku popełniania błędów, ale także pozwala dobrze się bawić. Trening czytania to lubiane przez dzieci motywy komiksu i bajki, które wciągają je w zabawy i gry będące równocześnie doskonałym ćwiczeniem umiejętności czytania. Na płycie znajduje się 180 dwudziestominutowych sesji w formie rozsypanek, ukrytych wyrazów oraz uzupełniania luk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2565 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Wśród uczniów, którym szkoła powinna zapewnić wszech­stronną pomoc są dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna. Ucznio­wie ci, pomimo zaangażowania w proces edukacji, nie są w stanie opanować wymaganego materiału szkolnego, popełniają mnóstwo błędów, w tym takich, które w istotny sposób zakłócają zrozumie­nie nadawanego komunikatu. Książka jest pierwszą próbą zasygna­lizowania zakresu i specyfiki zachowań językowych uczniów z inte­ligencją niższą niż przeciętna na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110229 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1272 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48140 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43447 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99799, 99798 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46614 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36909 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30958 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44966, 43456, 43191 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64997 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Nauczycielska Polonisty. T.3 / red. Anna Janus-Sitarz)
Trzeci tom z serii äEdukacja nauczycielska polonistyö: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powstał we współpracy metodyków, pedagogów i psychologów, którzy piszą o specyficznych trudnościach w uczeniu się dzieci, rozmaitych zaburzeniach ich zachowań, o problemie nieczytania przez uczniów lektur szkolnych, a także lekceważeniu kultury wysokiej i tradycji historycznej. Artykuły przynoszą konkretne rady, dotyczące diagnozowania i terapii wobec dziecka dyslektycznego, pracy w klasach integracyjnych i radzenia sobie z agresją uczniów. Autorzy podają propozycje sposobów kształcenia sprawności czytania i rozumienia czytanego tekstu, walki z brykami, stwarzania sytuacji motywujących do lektury, rozwijania fascynacji czytelniczych, organizacji procesu nauczania: planowania, zadawania pracy domowej, stawiania pytań, oceniania prac pisemnych. Poddają krytyce różne style nauczania, zachęcają polonistów do kultury dialogu i doskonalenia warsztatu interpretatora tekstu literackiego oraz do rozwijania własnej twórczości w roli autorów programów nauczania, podręczników szkolnych i innych tekstów dydaktycznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38529 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44687 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63911 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Publikacja stanowi uporządkowany zbiór terminów stosowanych w psychologii rozwoju człowieka. Leksykon obejmuje ponad tysiąc haseł, które zostały opracowane w oparciu o długotrwałą i wnikliwą analizę literatury naukowej z zakresu psychologii. Oprócz wyjaśnień i niezbędnych komentarzy praca zawiera etymologię oraz tłumaczenie terminów na język angielski. Zamieszczone w opracowaniu ryciny stanowią uzupełnienie wyjaśnianych pojęć.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103900/T.1 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47292 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38502 P (42) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31628 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44456 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63799 P 5,3 (1 egz.)
E-book
In basket
Podjęte przez Autorki badania miały na celu poszerzenie współczesnej wiedzy z zakresu emocjonalno-społecznego funkcjonowania uczniów z dysleksją oraz porównanie uzyskanych przez nich wyników z wynikami uczniów bez dysleksji. Uzyskane dane empiryczne dostarczyły wielu informacji dotyczących różnic w zakresie samoświadomości emocji i kompetencji społecznych w percepcji uczniów w okresie dorastania. Ukazanie deficytów w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym uczniów z dysleksją pozwoli ukierunkować wszystkie działania terapeutyczne na rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz na rozwijanie strategii radzenia sobie z emocjami. Lektura winna motywować pedagogów do wielu przedsięwzięć na rzecz doskonalenia systemu wsparcia uczniów z dysleksją oraz inspirować ich do podejmowania twórczych, racjonalnych i przemyślanych działań praktycznych. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again