Form of Work
Książki
(42)
Status
available
(101)
unavailable
(13)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(24)
Czytelnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Czytelnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(16)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(10)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(14)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(13)
Czytelnia Wągrowiec
(9)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Wódz Kazimiera
(2)
Baubinas Ričardas
(1)
Bańka Augustyn
(1)
Bee Helen L
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Boyd Denise
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Golak Mariusz
(1)
Grabowski Eugeniusz
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Keplinger Alicja
(1)
Kozak Stanisław
(1)
Kubal Grzegorz
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Kępski Czesław
(1)
Lipowicz Irena
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Nagel Katarzyna
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Nowak Zofia
(1)
Okun Arthur M
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Przytocki Piotr
(1)
Pulińska Urszula
(1)
Rosalska Małgorzata
(1)
Ruzik-Sierdzińska Anna
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Smandek Irmgard Maria
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Spytek-Bandurska Grażyna
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Staszewska Ewa
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Szymańska Joanna
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wawrzonek Anna
(1)
Wiankowska-Ładyka Zofia
(1)
Wojciechowski Aleksander
(1)
Zgierski Jakub
(1)
Żurakowski Filip
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(35)
unknown (po)
(7)
Subject
Bezrobocie
(42)
Ubóstwo
(7)
Opieka społeczna
(6)
Rynek pracy
(6)
Patologia społeczna
(5)
Polityka społeczna
(5)
Rodzina
(5)
Wykluczenie społeczne
(5)
Agresywność
(4)
Alkoholizm
(4)
Instytucje nonprofit
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Przemoc w rodzinie
(4)
Samobójstwo
(4)
Zatrudnienie
(4)
Bezdomność
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Internet
(3)
Konkubinat
(3)
Nałóg
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Oświata
(3)
Pośrednictwo pracy
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Dziecko
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Emerytura
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Globalizacja
(2)
Homoseksualizm
(2)
Migracje
(2)
Mobbing
(2)
Narkomania
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Odpady
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praca
(2)
Praca młodocianych
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Prawo pracy
(2)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(2)
Przemoc
(2)
Przestępczość
(2)
Płaca
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwód
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Starość
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Telepraca
(2)
Telewizja
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Śmieci
(2)
Aborcja
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Alienacja
(1)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bierność społeczna
(1)
Bioterroryzm
(1)
Bowlby, John
(1)
Broń biologiczna
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budżet
(1)
Caritas Polska
(1)
Chemioterapia
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Choroby przenoszone drogą płciową
(1)
Chuligaństwo
(1)
Ciąża
(1)
Cmentarze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas pracy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Demografia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dowody osobiste
(1)
Subject: time
1989-2000
(12)
2001-
(7)
1989-
(4)
2001-0
(3)
1901-
(2)
Subject: place
Górny Śląsk
(1)
Katowice (okręg)
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Piła (woj.wielkopolskie; okręg)
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Encyklopedie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
43 results Filter
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.)
Praca zarówno w ujęciu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym stanowi istotny zasób, którego brak uniemożliwia procesy gospodarcze. Jako zasób rzadki powinna być efektywnie wykorzystana, tworząc podstawy trwałego wzrostu i rozwoju społeczeństw. Z drugiej strony gospodarkę rynkową charakteryzuje niepełne wykorzystanie zasobów pracy, które przejawia się w postaci bezrobocia jawnego lub ukrytego. Bezrobocie wywołuje ogromne straty społeczne, negatywne skutki ekonomiczne oraz trudne do oszacowania konsekwencje moralne, które ponoszą zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwo. W tym kontekście pojawia się problem prawa człowieka do pracy i obowiązku jego ochrony przez państwo. Praca bowiem postrzegana jest jako fundamentalna wartość człowieka. Przedstawiona w niniejszej publikacji problematyka jest obszerna, a jej całościowe rozpoznanie wymaga dalszych studiów i badań. Podjęte w ramach opracowania analizy obejmują szereg istotnych zagadnień dotyczących przemian w zakresie oddziaływania państwa na rynek pracy w gospodarce polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105897 (1 egz.)
Book
In basket
Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele znaczących zmian w edukacji dorosłych ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Książka ukazuje te zmiany, a zwłaszcza odnoszące się do celów, organizacji, form i metod kształcenia dorosłych - pracowników i bezrobotnych. Publikacja ukazuje organizację i funkcjonowanie edukacji ustawicznej dorosłych, głównie pracowników i osób bezrobotnych w Polsce. Uchwycenie i przedstawienie zmian, jakie dokonują się w przepisach prawnych, koncepcji, warunkach społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych w obszarze edukacji dorosłych, pozwoli lepiej zrozumieć ich znaczenie dla dalszego rozwoju i doskonalenia kształcenia ustawicznego dorosłych zarówno w wymiarze osobniczym, jak i społeczno-gospodarczym.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103635 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48914, 47395 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37619 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31239 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43729 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62804 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58071 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90048 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43244 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32338 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29766, 29749 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59439 P 16,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58078, 58077 (2 egz.)
Book
In basket
W analizie problematyki aktywizacji współczesnego, lokalnego rynku pracy zwraca się uwagę na dwa kierunki: edukacji i jej roli na obecnym rynku pracy oraz roli szkolnictwa zawodowego i nauczycieli w przygotowaniu do zawodu. W prezentowanej pracy znajdujemy odniesienie do tych kwestii. Są one ciągle aktualne. Aktualność tej tematyki - jak pisze we wstępie Urszula Pulińska - potwierdza zaangażowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w międzynarodowe projekty badawcze. W październiku 2004 r. uniwersytet przystąpił do trzyletniego projektu VIVRE, realizowanego w Katedrze Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki w ramach programu Leonardo da Vinci. Głównym celem VIVRE było opracowanie i rozwinięcie metod i technik edukacyjnego wsparcia osób, które chciały realizować zróżnicowany rodzaj aktywności w środowisku wiejskim. Na publikację składa się 20 artykułów. Autorzy podnoszą etos pracy, zwłaszcza w środowisku wiejskim, przedstawiają i analizują zmieniające się aspiracje zawodowe młodzieży, ale także nawiązują do doświadczeń fińskich odnoszących się do edukacji wiejskiej. Istotne są też spostrzeżenia i badania odnoszące się do lokalnego rynku pracy, z uwzględnieniem wolontariatu, aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy czy edukacji jako formy przygotowania młodzieży do dorosłego życia i pracy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103940 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47898 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63876 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111493, 99709 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99710 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 46243 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36872 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30804 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43477 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63807 (1 egz.)
Book
In basket
Przemoc, używki, obojętność, beznadzieja dotycząca przyszłości. Oto obraz życia polskiego społeczeństwa narysowany przez kilkunastu autorów - głównie psychologów społecznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nic więc dziwnego, że wzrasta przestępczość, zwłaszcza wśród młodzieży, obojętność otoczenia nad cudze nieszczęście, tendencje samobójcze ludzi w starszym wieku. Nie można jednak tego akceptować i przechodzić obok tych zjawisk obojętnie. Są ludzie i organizacje, usiłujące z tym walczyć i temu zaradzić. I to również obok pokazania dewiacji jest treścią tej książki. A zatem polecamy ją studentom pedagogiki i psychologii społecznej, nauczycielom oraz przedstawicielom różnych organizacji społecznych, podejmujących walkę z wypaczeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108658 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44856 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35249 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41085 (1 egz.)
Book
In basket
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106963 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45477, 43201 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43200 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31913, 29833 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41134 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61096 P 4,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29536, 29535 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56949 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka.)
Na tom składa się 29 tekstów podejmujących problematykę bierności ujmowaną w kontekstach: psychologicznym, klinicznym i społeczno-ekonomicznym. Rozmaite oblicza bierności prezentowane są w nim w ujęciu interdyscyplinarnym. Autorzy zamieszczonych opracowań są przedstawicielami różnych zawodów (psycholodzy, antropolodzy, pedagodzy, socjolodzy, ekonomiści, dziennikarz) i środowisk naukowo-badawczych. Wśród nich nie brakuje także praktyków, którzy będąc wrażliwi i zawodowo dociekliwi, dostrzegają znaczącą rangę problematyki bierności, przejawianej i spostrzeganej najczęściej w codziennym życiu w kontekstach negatywnych i negatywnie konotowanych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46131 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62834 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej. [z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza]
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105295 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39527, 38816 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64096 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63838 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98103, 97029, 97028 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97030 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36168 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 48290 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61414 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Wydawnicza Problemy Pracy Socjalnej)
Na strukturę książki składają się trzy części: O potrzebie reorientacji polityki społecznej. Nowe problemy, nowe zadania służb społecznych; Samonaprawiające się społeczeństwo. Podmioty działań aktywizujących; Aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna w praktyce pracy socjalnej i pomocy społecznej.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105229, 105218 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47905 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32224 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44654 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego. Autor posiada już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmuje bowiem ważne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106088 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39827 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45092 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64316 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90139 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90140 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40593 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60055 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64733 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana praca stanowi drugą część Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Część 1. Ustrój, wydanej w roku 2010. Po dwudziestu latach od utworzenia gmin, kilkunastu od reformy, która wprowadziła powiaty i województwa samorządowe i po wielu dalszych działaniach decentralizacyjnych, przyszedł czas na pogłębioną refleksję i kompleksowe ujęcie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. W tym czasie zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego ulegał stałemu rozszerzaniu - poprzez zwiększanie zakresu zadań własnych i przekazywanie na rzecz samorządu licznych zadań z zakresu administracji rządowej. Problematyka samorządu terytorialnego cieszy się zainteresowaniem doktryny, co zaowocowało wielką liczbą monografii, artykułów i komentarzy. Jednocześnie jednak brakowało do dzisiaj kompleksowego opracowania zakresu działania samorządu terytorialnego po zmianach, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Prezentowana praca wypełnia tę lukę oraz wykazuje po raz pierwszy w takich rozmiarach i ujęciu, w oparciu o ogromny materiał normatywny, jak bardzo istotną i znaczącą część zadań publicznych wykonuje obecnie samorząd terytorialny w Polsce. Publikacja stanowi dzieło zbiorowe pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od lat zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego. Podstawę opracowania haseł stanowi prawo materialne określające zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i ich organów. Na końcu hasła podawane są akty normatywne regulujące określone zadanie lub kompetencję.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104104/Cz.2 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47315 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38079 P (52) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32095 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44525 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63065 P 16,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again