Form of Work
Książki
(29)
Status
available
(46)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(13)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Nowicka Ewa
(10)
Gajda Janusz
(3)
Kempny Marian
(3)
Chałupnik Agata
(2)
Kolankiewicz Leszek
(2)
Kościańska Agnieszka
(2)
Alasuutari Pertti
(1)
Barnard Alan
(1)
Boski Paweł
(1)
Buchowski Michał
(1)
Burszta Wojciech J
(1)
Denzin Norman K
(1)
Dudzik Wojciech
(1)
Dąbrowska Alicja
(1)
Eller Jack David
(1)
Godelier Maurice
(1)
Gąsior-Niemiec Anna
(1)
Hann Christopher Michael
(1)
Hryciuk Renata Ewa
(1)
Jakubowska Honorata
(1)
Kanabrodzki Mateusz
(1)
Krawczak Ewa
(1)
Kubińska Olga
(1)
Kubiński Wojciech
(1)
Lewellen Ted C
(1)
Lincoln Yvonna S
(1)
Manterys Aleksander
(1)
Petryk Michał
(1)
Podemski Krzysztof
(1)
Rice Patricia C
(1)
Salzman Philip Carl
(1)
Sieczkowski Tomasz
(1)
Szymański Sebastian
(1)
Turner Jonathan Hugh
(1)
Woroniecka Grażyna
(1)
Wołoszyn-Spirka Wiesława M
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(28)
unknown (po)
(1)
Subject
Antropologia społeczna
(21)
Antropologia
(5)
Obyczaje
(3)
Bauman, Zygmunt
(2)
Etnografia
(2)
Konflikt
(2)
Kultura
(2)
Levi-Strauss, Claude
(2)
Obrzędy
(2)
Płeć
(2)
Widowiska
(2)
Wymiana społeczna
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja kulturowa
(1)
Behawioryzm
(1)
Boas, Franz
(1)
Bush, George W.
(1)
Canguilhem, Georges
(1)
Ceremoniał dworski
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Dahrendorf, Ralf
(1)
Darwin, Charles
(1)
Darwinizm
(1)
Durkheim, Émile
(1)
Ekologia
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotyzm
(1)
Etnometodologia
(1)
Ewolucja
(1)
Foucault, Michel
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Fundamentalizm
(1)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(1)
Gender
(1)
Genealogia
(1)
Genetyka
(1)
Gesty
(1)
Giddens, Anthony
(1)
Globalizacja
(1)
Godelier, Maurice
(1)
Goffman, Erving
(1)
Grupy społeczne
(1)
Indywidualizm
(1)
Innowacje
(1)
Jakość życia
(1)
Jaźń
(1)
Karnawalizacja
(1)
Kobieta
(1)
Kolonializm
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura masowa
(1)
Luhmann, Niklas
(1)
Malinowski, Bronisław
(1)
Marksizm
(1)
Marx, Karl
(1)
Maski
(1)
Mauss, Marcel
(1)
Małżeństwo
(1)
Nacjonalizm
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obyczaje i zwyczaje
(1)
Osobowość
(1)
Parsons, Talcott
(1)
Pisanie
(1)
Pochodzenie człowieka
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postmodernizm
(1)
Postęp techniczny
(1)
Praca
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Radcliffe-Brown, Alfred Reginald
(1)
Rasa ludzka
(1)
Religia
(1)
Religie
(1)
Rytuał
(1)
Seks
(1)
Socjobiologia
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia ciała
(1)
Spencer, Herbert
(1)
Spożycie
(1)
Stereotyp
(1)
Steward, Julian
(1)
Strukturalizm
(1)
Szczęście
(1)
Szkoła frankfurcka (filoz.)
(1)
Taniec
(1)
Teoria poznania
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Tradycja
(1)
Tylor, Edward Burnett
(1)
Uczucia
(1)
Wartość
(1)
White, Leslie Alvin
(1)
Wywiad socjologiczny
(1)
Władza (nauki społeczne)
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(11)
29 results Filter
Book
In basket
Fascynujące wprowadzenie w nową dyscyplinę psychologiczną Najważniejsze zagadnienia teoretyczne psychologii międzykulturowej Najbardziej znaczące polskie i zagraniczne programy badawcze Intrygujące materiały rozszerzające omawiane zagadnienia Bogaty materiał ilustracyjny "Kulturowe ramy zachowań społecznych podejmują wyzwanie, jakie w dzisiejszym pluralistycznym świecie stawia nam wszystkim odkrycie inności naszej własnej i cudzej. Książka jest podróżą po świecie psychologicznej różnorodności i próbą odpowiedzi na pytania o kulturowe uwarunkowania ludzkiego myślenia, odczuwania oraz zachowań wśród swoich i z obcymi"
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46226 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37236 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30854 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43349 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62266 P 8,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
Jest to książka wyjątkowa ze względu na społeczne zaangażowanie autora, jego głęboką wiedzę, rozległość horyzontów, mistrzostwo w analizie porównawczej. [prof. dr hab. Zofia Sokolewicz] Godelier podejmuje rozważania nad jednym z podstawowych , a być może fundamentalnym pojęciem antropologii współczesnej - pojęciem „daru” i jego wymiany. Czyni to stawiając pytania o funkcję strukturalną „wymiany darów’ nie tylko w społeczeństwach prymitywnych , ale również o jego znaczenie dla społeczeństw współczesnych dotkniętych zjawiskami bezrobocia, wykluczenia społecznego, osłabienia państwa opiekuńczego, społeczeństw w których obserwowany jest powrót do tradycyjnych, spontanicznych form pomocy społecznej i podziału bogactw w formie akcji charytatywnych. [prof. dr hab. Ewa Bogalska-Martin] Perspektywa przyjęta przez Maurice’a Godeliera całkowicie zmienia nasze dotychczasowe rozumienie pojęcia daru. Począwszy od analizy prac Marcela Maussa i Claude’a Lévi-Straussa, opierając się na własnych badaniach z Melanezj, autor wykazuje, że można dać jakiś przedmiot i jednocześnie go zatrzymać. Podarowane zostaje prawo do używania przedmiotu jako daru, a tym, co się zatrzymuje, jest nienaruszalne prawo własności. Należy jednak wytłumaczyć, dlaczego ta zasada odnosi się do cennych przedmiotów, które się daje, ale nie stosuje się do przedmiotów świętych, które się zatrzymuje. Sprawa wyjaśnia się, kiedy rozpozna się, co kryje się w takim przedmiocie, a jest to wyobrażenie związane z władzą. Wydaje się zatem, że każde społeczeństwo łączy dwa zbiory przedmiotów: te wyłączone z wymiany, z praktyki dawania, z rynku tworzą ustalone punkty oparcia niezbędne, by inne przedmioty mogły krążyć w tych wymianach. Na tym właśnie polega redefinicja podstawowego umocowania faktów społecznych, która jest ważnym problemem badawczym współczesnej myśli politycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108377 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99175, 99174 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36892, 36770 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31024 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
Jest to przystępnie napisany, bogaty w treści etnograficzne podręcznik do antropologii kulturowej, prezentujący spójną i nową wizję tej dyscypliny oraz jej przedmiotu - różnorodności ludzkiej. Piętnaście rozdziałów i trzy rozbudowane studia przypadku przedstawiają wszystkie podstawowe działy antropologii kulturowej, w wyjątkowo oryginalny sposób porządkując je pod względem pojęciowym i tematycznym. Jedna trzecia książki została w całości poświęcona ważnym globalnym i historycznym zjawiskom kulturowym, takim jak kolonializm, nacjonalizm, etniczność i konflikt etniczny, rozwój gospodarczy, ekologia, odradzanie się kultur, fundamentalizm czy kultura popularna. Z tym szerszym kontekstem zostały zintegrowane bardziej tradycyjne zagadnienia antropologiczne (język, ekonomika, systemy pokrewieństwa, polityka, religia, rasa), co dobrze oddaje zmieniające się treści współczesnych kursów z tego przedmiotu. Ten znakomicie napisany i zorganizowany podręcznik przeszedł testy praktyczne - zarówno podczas konwencjonalnych zajęć, jak i w trybie online. Autor ma pokaźne doświadczenie w dydaktyce. Jest obdarzony szczególnym talentem do jasnego wykładania materiału, który dawkuje zgodnie z tempem, w jakim opanowują go studenci. Antropologia kulturowa to publikacja odpowiadająca dzisiejszym studentom, podręcznik, który: wspomaga opanowanie treści, oferując studia przypadku podejmujące rozmaite tematy, od "Antropologii w Microsofcie" do "Zakazu symboli religijnych we Francji"; zawiera objaśnienia trudniejszych kluczowych terminów, dodawane w postaci glos na marginesie, a za pomocą krzyżowych odwołań wskazuje powiązania między pokrewnymi tematami; ułatwia powtarzanie materiału dzięki ramkom zawierającym podsumowania poszczególnych rozdziałów, glosariuszowi, rozbudowanej bibliografii i indeksowi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38704 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Kulturze)
Książka jest sprawdzonym podręcznikiem akademickim, który powstał w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, używanym w praktyce dydaktycznej na wielu uczelniach. Prezentuje myśl światową i polską na temat: społecznych form wzajemności, rytuałów oraz gier i zabaw; typów widowisk kulturowych, np. ceremoniałów, widowisk agonicznych, ofiarniczych i oczyszczających, karnawałów; gestów i tańca; kulturowej stygmatyzacji ciała; fetysza, lalki, maski, kostiumu oraz sobowtóra; akcji i metamorfoz "ja". Zawiera wybór z prac m.in. Bachtina, Barthes'a, Berne'a, Bettelheima, Bubera, Butler, Caillois, Derridy, Duvignauda, Falkiewicza, Foucaulta, Gadamera, Geertza, van Gennepa, Girarda, Goffmana, Gombrowicza, Grotowskiego, Halla, Huizingi, Kępińskiego, Lévi-Straussa, Lorenza, Maussa, Schechnera i Turnera. Wydanie drugie - zmienione i poprawione - zostało uzupełnione m.in. o teksty Agambena, Baudrillarda i Bourdieu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105118 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38656 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62458 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia.)
Zbiór metodologicznych tekstów to przełomowy manifest nowej drogi metodologii badań jakościowych - badań zaangażowanych społecznie, walczących z dyskryminacją i nierównością, eksperymentujących z nowymi formami, takimi jak performans czy autoetnografia, stawiających pytania o kwestie trafności, rzetelności, naukowej obiektywności. To teksty wrażliwe na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, które obok całościowego wprowadzenia do podejmowanej tematyki, odpowiadają na pytanie, w jaki sposób badacze mogą zaangażować się w działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej. Na oba tomy składa się ponad 40 rozdziałów napisanych przez czołowych światowych specjalistów w dziedzinie metodologii badań jakościowych. Tom 2 zawiera trzy kolejne części, tym razem bardziej empiryczne: IV. Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych, V. Sztuka i praktyka interpretacji, ewaluacji i reprezentacji, VI. Przyszłość badań jakościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44692/T.2 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65628 P 1,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34837 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62663 P 8,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again