10000
Book
In basket
(ABC Praktyki Prawa Oświatowego)
Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Nowe obowiązki, w tym związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych oraz ochroną danych osobowych uczniów, spoczywają w szczególności na dyrektorach i organach prowadzących. Rodzice kandydatów muszą natomiast skompletować wymagane dokumenty i złożyć wniosek z załącznikami. Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów oraz szczegółowo opisanej procedurze rekrutacyjnej do szkół oraz placówek artystycznych z dwóch części książki Rekrutacja do szkół z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego dowiesz się m.in.: - czy szkoły ponadgimnazjalne mogą stosować kryterium punktowe przy naborze uczniów na rok szkolny 2015/2016, - czy nowe zasady naboru do szkół obowiązują również szkoły specjalne, - na jakiej podstawie i do której klasy przyjąć ucznia przybywającego z innego kraju, - jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie zespołu szkolno-przedszkolnego w związku ze zmianą przepisów dotyczących rekrutacji, - w jaki sposób dyrektor powinien przeprowadzić rekrutację do nowo otwieranej od września 2015 r. klasy sportowej w publicznym gimnazjum. Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół publicznych oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły. ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów. Każdy tytuł w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę: - podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku, - praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania, - wzory pism i dokumentów, - wzory regulaminów i procedur postępowania, - odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specy?cznych problemów, - orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.
Availability:
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110180/Cz.2 P (1 egz.)
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again